Maestro TX nadaje się do uniwersalnego zastosowania dzięki hydraulicznie przesuwnemu rozstawowi rzędów wynoszącemu od 37,5 cm do 80 cm . System dozowania AirSpeed zapewnia precyzyjne odkładanie i otulanie nasion glebą przy maksymalnej wydajności w segmencie kompaktowych siewników zawieszanych na TUZ-ie.

Kompaktowy siewnik dla profesjonalisty zawieszany na TUZ-ie.

  • Maestro 6 TX: Odstęp między rzędami wynosi 45/50/55/60/50/50 cm
  • Maestro 7 TX: Odstęp między rzędami wynosi 37,5/40/45/50/55/65 cm lub w 6-rzędowym wysiewie 75/80 cm
  • Zbiornik na nawóz ma pojemność 1 300 l (z seryjnym wyłączaniem połowy szerokości roboczej)
    • Rzędowy zbiornik na mikrogranulat:
    • 18 l objętości/ rząd
    • Opcja standardowa do przełączania SectionControl
    • Dozowanie przy pomocy specjalnego wirnika HORSCH do drobnego materiału siewnego
  • Opcjonalne hydrauliczne przenoszenie ciężaru zapewnia większy nacisk redlic
Przeczytaj więcej

  • Precyzyjne i proste pojedynkowanie nasion wszystkich kultur przy pomocy HORSCH AirSpeed
  • Prędkości robocze: do 15 km/h
  • Dzięki hydraulicznej ramie teleskopowej możliwe jest zmienne rozszerzenie rzędów od 37,5 cm do 80 cm.
  • AutoForce zapewnia optymalne osadzenie ziarna w glebie i równomierne wschody, w tym nawet przy zmieniających się warunkach glebowych.
  • Nawożenie pod korzeń ze zintegrowanym zbiornikiem na nawóz o pojemności 1300 l i jednotarczową redlicą nawozową.
  • Zastosowanie konwencjonalne po pługu, w mulcz lub jako siew bezpośredni.

Dane techniczne