AutoForce

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Intelligence | AutoForce

AutoForce –czyli czemu służy automatyczna regulacja nacisku redlic?

  • Gleby kamieniste potrzebują większego nacisku redlic, aby ziarno zostało umieszczone na tej samej głębokości. Gdyby nacisk redlic był zbyt mały, korpus redlicy pracowałby niespokojnie, a ziarna kiełkowałyby w różnym czasie i nierównomiernie.
  • Aby uniknąć zagęszczania gleby, pola o lekkich glebach lub gleby wrażliwe na nacisk wymagają mniejszego nacisku redlic. W tym przypadku zbyt duży nacisk redlic zagęszczałby glebę i spowalniał rozwój korzeni, mimo że wszystkie ziarna zostały wysiane na tej samej głębokości.
  • Rzadko zdarzają się pola jednorodne. Nacisk redlic należy dostosowywać do każdej sekcji pola.
  • Dlatego firma HORSCH opracowała automatyczną regulację nacisku redlic.

Jak pracuje AutoForce?

  • Szerokość roboczą maszyny można podzielić na 1, 2 lub 4 sekcje.
  • Ciśnienie mierzone jest na obu kołach podporowych za pomocą czujnika
  • System kontroluje ciśnienie cylindrów na równoległobokui reguluje go tak, aby ciężar na kołach podporowych był zawsze taki sam. Jest to możliwe dzięki konstrukcji Maestro,która pozwala na przenoszenie ciężaru na szynę siewną.
  • Nacisk redlic zmienia się wtedy automatycznie z 150 kg do 350 kg