Загальні комерційні умови

Загальні комерційні умови й умови поставок групи компаній HORSCH 

Нижченаведені Загальні комерційні умови й умови поставок групи компаній HORSCH розповсюджуються на поставки товарів, послуги і пропозиції наступних фірм:

  • Horsch Maschinen GmbH з офісом у Швандорфі, а також
  • HORSCH LEEB Application Systems GmbH з офісом в Оберпьорінґу. 

Ці Загальні комерційні умови й умови поставок застосовуються відносно фізичних осіб-підприємців (§14 Цивільного кодексу), юридичних осіб публічного права та публічно-правового відокремленого майна.

У випадку сумнівів чинною є німецька редакція наших Загальних комерційних умов й умов поставок, а не вільний переклад

1. Чинність Загальних комерційних умов, заборона переуступки, письмова форма, обробка даних

1.1. Наші поставки, надання послуг і пропозицій відбуваються винятково на основі даних Загальних комерційних умов. Ці умови вважаються прийнятими найпізніше під час приймання товару чи послуги. Ми не визнаєм умови Замовника, які протирічать нашим комерційним умовам чи відрізняються від них, за винятком випадків, коли ми дали на них свою згоду в письмовій формі. Наші Комерційні умови чинні також у випадку, коли ми, знаючи про умови Замовника, які суперечать нашим Комерційним умовам або відрізняються від них, без застережень здійснюємо поставку Замовнику. Наші Комерційні умови у відповідній чинній редакції розповсюджуються також на всі майбутні комерційні відносини, навіть якщо вони не узгоджуються ще раз у явно виражений спосіб.

1.2. Замовнику не дозволяється уступати права на пред'явлення претензій третім особам.

1.3. Угоди, передбачені Договором використання, перехід ризиків, пов'язаних із закупівлею виробів, гарантії або інші зобов'язання, прийняті під час укладання Договору або перед цим, дійсні, лише якщо вони були прийняті у письмовому вигляді. Для дотримання письмової форми достатньо надсилання за допомогою засобів телекомунікації, зокрема, факсу або електронної пошти, за умови передачі копії підписаного повідомлення. Те ж саме стосується випадків, коли в цих Загальних комерційних умовах письмова форма є необхідною або розглядається як превалювальна.

Додаткові, ухвалені в окремих випадках, індивідуальні угоди з Замовником (включно з додатковими домовленостями, доповненнями та змінами) у будь-якому разі мають пріоритетність перед цими Загальними комерційними умовами. Зміст такого роду угод визначає письмовий договір і/ або наше підтвердження у письмовій формі.

1.4. Правочинність юридично значущих повідомлень, які повинні бути надані нам Замовником після підписання Договору (наприклад, зазначення строків, рекламації щодо якості, повідомлення про відмову або зниження ціни) обов'язково підтверджується письмовою формою.

1.5. Додаткові угоди або підтвердження в усній формі, зокрема, про передбачувані Договором використання перехід ризиків, пов'язаних із закупівлею виробів, гарантії або інші зобов'язання нами не надаються. Особи, які ведуть справи від нашого імені, не вповноважені вносити усні зміни в попередньо сформульований текст Договору, укладати усні додаткові домовленості або надавати усні гарантії, що виходять за межі змісту письмового Договору.

1.6. Ми обробляємо і використовуємо персональні дані Замовника лише з метою виконання Договору, обслуговування клієнтів, маркетингових досліджень і вивчення суспільної думки, а також для власних рекламних акцій. Тому Замовник дає згоду на збереження й обробку своїх персональних даних в електронному вигляді, а також їх використання в наших виробничих цілях. Крім того, він дає згоду на передачу необхідного обсягу цих даних третім особам, які надають нам кредит або страхове забезпечення наших вимог по відношенню до Замовника.

2. Пропозиції, обсяг поставки та/або послуг, строк поставки, форс-мажор, перехід ризиків і повернення товару

2.1. Наші пропозиції залишаються вільними і не несуть зобов'язувального характеру, якщо тільки вони однозначно не позначені як обов'язкові або не містять визначеного терміну акцепту. Замовлення товару Замовником вважається обов'язковою до виконання пропозицією про укладення Договору. Замовник несе зобов'язання щодо своєї пропозиції про укладення Договору протягом чотирьох тижнів від дня надходження нам його замовлення.

Акцепт може бути визнаний або в письмовій формі (наприклад, у вигляді підтвердження замовлення), або шляхом поставки товару Замовнику.

2.2. Для визначення обсягу поставки або послуг вирішальним є наше письмове підтвердження замовлення, у випадку нашої пропозиції визначальною є саме вона, якщо вона прийнята і відсутнє підтвердження замовлення.

2.3. Відомості та документи, такі як, наприклад, попередні кошториси, креслення, малюнки, розміри, значення мас або інші робочі характеристики, є обов'язковими лише у тому разі, якщо існує однозначна домовленість щодо цього у письмовій формі. За нами зберігаються права власності й авторські права на попередні кошториси, креслення, плани та іншу документацію (наприклад, також у разі тендерів). Доступ третіх осіб до вищезазначеної документації дозволяється лише у разі нашої попередньої письмової згоди. Якщо замовлення у нас не розміщене, документація за вимогою повинна бути нам негайно повернута.

2.4. Тією мірою, доки ціль призначення або придатність до експлуатації залишаються без змін, вартість зберігається або підвищується і зміни є прийнятними для Замовника, ми маємо право змінити предмет нашої поставки або послуг порівняно зі зразком, пропозицією або описом Договору з метою покращення нашої поставки або послуг в рамках виробничого або технічного прогресу або в тому разі, коли це зумовлено прийнятими в торгівлі видхиленнями за вагою, кількістю, розмірами, складом і будовою матеріалів, структури, поверхні і кольору або природою застосовуваних матеріалів.

2.5. Часткові поставки у прийнятному обсязі допускаються і розраховуються окремо, якщо враховані інтереси Замовника, зокрема, не змінений обсяг поставки і з урахуванням виду предмету зобов'язань і його типового використання, а часткові поставки й інтервали прийнятні для Замовника.

2.6. Строки поставки вважаються погодженими лише приблизно, за винятком випадків, коли нами було дане явне погодження в письмовій формі щодо зобов'язань по строкам. Строк поставки починається з моменту відправлення підтвердження замовлення, проте не раніше повного з'ясування всіх деталей виконання, зокрема, не раніше надання Замовником необхідних даних і підготовлюваних Замовником документів і дозволів, а також не раніше надходження узгодженої оплати; у випадку наявності вищезазначеної другої половини пропозиції строк поставки, відповідно, буде додатково подовжений. Дотримання строку поставки передбачає виконання Замовником зобов'язань за договором.

Строк вважається дотриманим також у разі, коли предмет поставки був відправлений або було передане повідомлення про готовність поставки не пізніше, ніж на 14-й календарний день після заявленого строку поставки.

2.7. Ми не несемо відповідальність за неможливість поставки або її затримку, якщо це викликано обставинами непереборної сили або іншими подіями, непередбачуваними на момент укладання Договору (наприклад, аварійні випадки всіх видів, перебої з отриманням матеріалів або енергії, транспортні затримки, страйки, легітимні випадки оголошення локдауну, дефіцит робочої сили, енергії і сировини, труднощі з отриманням необхідних ліцензій, адміністративні заходи або неправильні, несвоєчасні поставки або їх відсутність з боку субпостачальників), відповідальність за яку не може бути покладена на нас. Ми не несем відповідальність за вищезазначені обставини й у разі, якщо вони виникають під час вже наявної затримки, якщо затримка сталася не з причин злого умислу або грубої недбалості. Якщо такі обставини суттєво ускладнюють поставку або роблять її неможливою, і перешкода не носить тимчасового характеру, ми маємо право на односторонню відмову від Договору. У разі виникнення перешкод тимчасового характеру дати поставки переносяться або подовжуються на період існування перешкоди з урахуванням адекватного строку для початку виконання зобов'язань. Якщо строк затримки поставки є неприйнятним для Замовника, він має право відмовитись від Договору, негайно повідомивши нас про це у письмовій формі.

2.8. У разі затримки поставок Замовник має право відмовитись від Договору лише по закінченню визначеного ним у письмовій формі відповідного додаткового строку, якщо встановлення такого строку не є зайвим з точки зору закону, лише у тому разі, якщо до цього часу не було повідомлено про готовність предмету поставки до відправлення. Те саме діє у випадку часткової затримки або часткової неможливості поставки.

Якщо ми допускаємо порушення погоджених обов'язкових строків і періодів або допускаємо появу заборгованості, то Замовник має право затребувати компенсацію збитків від прострочення у розмірі 0,5 % за кожен завершений тиждень прострочення, але в цілому не більше 5% від суми рахунку на поставки і послуги, для яких дійсна дана затримка. Претензії, що виходять за ці межі, виключені, окрім випадків, коли затримка сталася внаслідок нашої грубої недбалості або коли йдеться про смерть, заподіяння тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю, які виникли, щонайменше, внаслідок нашої грубої недбалості.

2.9. Якщо товар або предмет виконання Договірного зобов'язання не вивезений Замовником в обумовлений строк, якщо за бажанням Замовника строк відправки відтермінований або якщо Замовник не отримує товар або предмет Договірного зобов'язання після повідомлення (разом з нагадуванням) про готовність, то, починаючи з моменту закінчення узгодженого строку, після повідомлення про готовність до відправлення або отримання нагадування, Замовнику будуть нараховані витрати за зберігання і фінансування, але не менше 0,5% від суми відповідного рахунку за кожен новий місяць затримки приймання, але загалом не більше 5%, якщо Замовник не доведе документально нижчі витрати, пов'язані з цим. Ми зберігаємо за собою право на пред'явлення претензій на більший збиток.

Однак, ми маємо право після призначення і по завершенню відповідного строку в інший спосіб розпорядитися предметом поставки і здійснити поставку Замовнику іншого предмету у пропорційно пролонговані строки.

Під час узгодження додаткових і подальших замовлень, які призводять до затримки поставки, вищезазначені умови діють відповідним чином.

2.10. У випадку, якщо ми відмовляємось від договору внаслідок затримки приймання або прострочення платежу, а також з інших причин, які залежать від Замовника, незалежно від наших інших прав, ми маємо право на наш розгляд вимагати відшкодування шкоди через невиконання. У цьому випадку ми маємо право, незалежно від можливості стягнення більшого фактичного збитку, претендувати на 15% фактичної вартості поставки як загального відшкодування збитку. Замовник може надати докази того, що нам не причинений жоден збиток або він суттєво нижчий, ніж вищевказана загальна сума.

2.11. Ризики (транспортний ризик і ризик, пов'язаний з відшкодуванням збитків) з моменту передачі предмету Договірного зобов'язання Замовнику, експедитору, перевізнику або іншим, призначеним для відправлення особам, переходить на Замовника, незалежно від того, використовує він власні чи сторонні транспортні засоби. Це діє також й у випадку франко-поставки. Якщо відправлення затримується внаслідок обставин, які залежать від Замовника, то ризик переходить на Замовника з дня готовності до відправлення; проте ми зобов'язані за вимогою і за рахунок Замовника забезпечити страховку, яку він вимагає.

2.12. Замовник зобов'язаний прийняти поставлені товари, навіть якщо вони мають незначні недоліки, без порушення своїх прав згідно п. 5, також якщо їх характеристики лише незначно відрізняються від узгоджених або якщо їх придатність обмежена лише незначним чином.

2.13. Якщо відправка затримується внаслідок обставин, які залежать від Замовника, то ризик переходить на Замовника з дня повідомлення про готовність відправки; проте ми зобов'язані на вимогу і за рахунок Замовника забезпечити страховку, яку він вимагає.

Ми маємо право зберігати на складі предмет поставки згідно вищезазначеного п. 2.9 за рахунок Замовника відповідно до наших розцінок і вимагати негайної сплати вартості або (у разі поставки в кредит) подовжити строк поставки на період дії кредиту.

2.14. Ми маємо право укладати договори субпідряду.

3. Ціни й умови оплати

3.1. За відсутності інших домовленостей ціни дійсні на поставку із заводу/ складу без урахування відвантаження і пакування. До ціни додається податок на додану вартість у встановленому законодавством розмірі.

3.2. Наші рахунки в межах Німеччини підлягають оплаті протягом 30 днів з дня виставлення рахунку, якщо не було інших домовленостей у письмовій формі. Ми залишаємо за собою право в окремих випадках стягувати суми по рахунках післяплатою або наполягати на передоплаті.

Для всіх видів оплати днем оплати вважається день, коли кошти надходять у наше розпорядження і/ або банк надає нам підтвердження про надходження оплати.

3.3. Якщо в період між укладенням Договору і днем поставки зростає один або кілька наступних видів затрат — енергозатрати і/ або сировина і/ або затрати на допоміжні і робочі матеріали і/ або затрати на придбання предмету поставки, якщо він придбаний у субпостачальників, — то ми маємо право змінити ціни на відповідну суму, на яку виросли затрати на придбання або виготовлення предмета поставки. Проте, в межах таких змін буде враховано зменшення зазначених у п.1 затрат, які були знижені в зазначеному в п.1 періоді часу. У разі підвищення ціни ми надаємо документальне обґрунтування підвищення і зниження затрат залежно від їх виду і розміру. У разі, якщо зростання ціни перевищує 5% від попередньо погодженої ціни, Замовник має право на відмову від предмета поставки.

3.4. Можливі узгоджені сконто, знижки або інше зниження ціни дійсні лише у разі належного виконання усіх без винятку незавершених і частково невиконаних угод, досягнених під час укладання Договору між нами і замовником.

3.5. Приймання чеків або векселів завжди здійснюється тільки за погодженням і постійно в рахунок оплати. Витрати завжди покладаються на Замовника і підлягають негайній оплаті.

3.6. Наші представники й інші співробітники без письмово підтверджених повноважень на отримання коштів не мають права приймати платежі або інші розпорядження.

3.7. Затримка платежів або залік з виставленням зустрічних вимог Замовника з урахуванням п. 3.8. не допускається, за винятков випадків, коли встановлена безперечність і законність зустрічних вимог.

3.8. У разі обґрунтованих і визнаних претензій по недолікам, оплата Замовника може бути повернена в обсязі, який відповідає виявленим недолікам товару. Якщо рекламація є неправильною і не визнана нами, то ми маємо право вимагати від Замовника відшкодування витрат, що виникли.

3.9. У разі прострочення ми маємо право стягувати встановлені законом відсотки. Ми зберігаємо за собою право на пред'явлення претензій внаслідок іншого збитку у разі прострочення.

У разі прострочення всі наші рахунки без винятку по відношенню Замовника до інших поставок або послуг підлягають негайній оплаті, попри будь-які угоди щодо строків платежу або відстрочення.

3.10. У разі, якщо наша вимога взаємного виконання зобов'язань перебуває під загрозою через недостатню платоспроможність Замовника і про цю загрозу нам стало відомо лише після укладання Договору, то незалежно від визначеного в Договорі способу оплати ми маємо право вимагати виплату повної ціни до поставки товару. Якщо Замовник не виконує цю вимогу або не надає гарантій від третьої сторони, то через 14 днів ми маємо право відмовитись від Договору зі збереженням претензій на відшкодування збитків.

4. Збереження права власності

4.1. Ми зберігаємо за собою право власності на предмет поставки (товар зі збереженим за продавцем правом власності) до моменту повної оплати.

Крім того, ми зберігаємо за собою право власності на поставлені товари до моменту виконання всіх вимог, що випливають з комерційних відносин (разом з усіма без винятку сальдо дебіторської заборгованості за поточним рахунком), які підлягають оплаті Замовником на будь-якій правовій основі на момент укладання Договору або в майбутньому.

Припинення дії окремих претензій за поточним рахунком, а також виставлення сальдо і його визнання не стосуються збереження права власності.

Замовник зобов'язаний бережно поводитися з товаром зі збереженим за продавцем правом власності; зокрема, він зобов'язаний за власний рахунок застрахувати цей товар від пожежі, затоплення і викрадення пропорційно до вартості нового товару. Якщо необхідними є техобслуговування й огляд, то Замовник зобов'язаний регулярно здійснювати їх за власний рахунок. Замовник зобов'язаний негайно проінформувати про пошкодження або знищення товару.

4.2. Зміна властивостей або переробка товару зі збереженим за продавцем правом власності для нас як виробників відбувається з позиції § 950 Цивільного Кодексу без зобов'язань для нас. Товар зі зміненими характеристиками або перероблений вважається товаром зі збереженим за продавцем правом власності з позиції п. 4.1. Якщо Замовник здійснив переробку, з'єднання або змішування товару зі збереженим за продавцем правом власності з іншими товарами, які не є нашою власністю, то ми отримуємо долю в колективній вартості на новий предмет пропорційно відношенню суми рахунку за товар зі збереженим за Продавцем правом власності до суми рахунків за інші використані товари.

Якщо наше право власності втрачає чинність внаслідок з'єднання або змішування товарів, то Замовник передає нам своє право власності на новий стан предмету в розмірі суми рахунку за товар зі збереженим за продавцем правом власності і зберігає його безоплатно для нас.

Замовник зберігає (спільну) власність за свій рахунок.

Наші права на товар зі збереженим за продавцем правом власності розповсюджується на товар із колективним правом власності з позиції п. 4.1.

4.3. Замовник має право продавати товар зі збереженим за Продавцем правом власності лише у звичайному діловому обороті на загальноприйнятих комерційних умовах, і якщо за ним немає заборгованості, за умови, що суми від перепродажу згідно п.п. 4.4.-4.6. переходять нам. Замовник не має права розпоряджатися товаром зі збереженим за продавцем правом власності в інший спосіб.

4.4. Суми, що з'явилися в результаті перепродажу або на іншій правовій підставі (наприклад, страхування, неправомірні дії), стосовно умовно проданого товару (включаючи всі сальдо дебіторської заборгованості за поточним рахунком) Замовник в той же момент і в повному обсязі відступає нам. Ці вимоги слугують для захисту наших інтересів у тому ж обсязі, що й товар зі збереженим за продавцем правом власності згідно п.4.1. Якщо Замовник відчужує товар зі збереженим за продавцем правом власності разом з іншими, реалізованими не нами товарами, то він відступає нам суми від перепродажу, пропорційні відношенню суми рахунку за товар зі збереженим за продавцем правом власності до суми рахунків за інші використані товари. У разі відчуження товарів, на які ми маємо долю в колективній власності згідно п. 4.2., Замовник відступає нам частину, пропорційну до нашої долі в колективній власності. Якщо товар зі збереженим за продавцем правом власності використаний покупцем для виконання Договору підряду, то Замовник наперед відступає нам суму за виконання Договору підряду у тому ж обсязі. Ми приймаємо вищезазначені відступлення.

4.5. Замовник має право стягувати суми, отримані від перепродажу. Це повноваження зі стягнення втрачає свою чинність у разі нашого відклику. Ми користуємося своїм правом відклику, лише якщо нам стає відомо про обставини, з яких випливає значне, загрозливе нашому праву на отримання платежу, погіршення матеріального становища Замовника, зокрема, у разі прострочення платежу, несплаті за векселем або чеком або у разі клопотання про відкриття процедури банкрутства.

На нашу вимогу Замовник зобов'язаний негайно повідомити своїм клієнтам про відступлення нам прав і передати необхідні для стягнення документи.

4.6. Якщо положення Договору третьої зобов'язаної сторони із Замовником містить чинне обмеження повноважень на відступлення або третя сторона ставить відступлення в залежність від своєї згоди, про це необхідно нам негайно повідомити в письмовій формі. У такому разі, ми, згідно вищезазначеного п.4.5., маємо право, яке не підлягає скасуванню, стягувати належну суму від імені і за рахунок Замовника. Одночасно з цим, Замовник дає третій зобов'язаній стороні платіжне доручення (яке не підлягає скасуванню) на нашу користь.

Замовник зобов'язаний негайно поінформувати нас про накладення арешту на майно й інші порушення інтересів третьою стороною. Замовник несе всі витрати за відміну доступу або зворотнє транспортування товару зі збереженим за продавцем правом власності, якщо їх не відшкодовує третя сторона.

4.7. Якщо реалізована величина наданого нам забезпечення перевищує належну нам суму в цілому більше, ніж на 20%, то на вимогу Замовника або третьої сторони, інтереси якої порушені через надмірність наданого нам забезпечення, ми зобов'язуємося вивільнити відповідну часть забезпечення на наш розсуд.

4.8. У разі невиконання зобов'язань Замовником, зокрема, у разі прострочення платежу, ми маємо право відмовитись від Договору з дотриманням встановлених законом приписів — незалежно від подальших претензій на відшкодування збитків. У такому разі Замовник зобов'язаний здійснити повернення за свій рахунок, а також відступити права віндикаційного позову. З метою вилучення товару зі збереженим за продавцем правом власності ми маємо право доступу на підприємство Замовника. Те ж саме діє, якщо виникають інші обставини, які дають змогу зробити висновок про погіршення майнового стану Замовника і загрожують нашому праву на отримання платежу.

Ми здійснюємо запис в кредит за вилучені товари в розмірі суми колишнього рахунку за мінусом узагальненого вирахування в розмірі 1,5% від суми рахунку без податку на продаж на початок кожного місяця з дня поставки і до дня вилучення. Ми маємо право на доказ заподіяння більшої шкоди, Замовник — заподіяння меншої.

5. Недоліки товару і недолік прав

5.1. Документація і/ або дані щодо предмету поставки і Договірного зобов'язання з його застосування (наприклад, креслення, малюнки, розміри, вага, експлуатаційні параметри й інші робочі характеристики) незалежно від того, були вони узгоджені однозначно в письмовій формі чи ні, є лише описом і/ або позначенням і не є гарантією, забезпеченими властивостями, передбачуваними Договором видами використання та ін. і повинні розглядатися як приблизні. Ми зберігаємо за собою право на типові для галузі відхилення, якщо це є прийнятним для Замовника, зокрема, якщо в результаті цього цінність товару збережена або покращена.

Наші або сторонні водії не мають повноважень приймати рекламації.

Рекламації в будь-якому разі виключені після зміни характеристик або переробки товару, якщо недолік міг бути виявлений під час перевірки у стані на момент поставки.

5.2. Поставлені товари повинні бути ретельно оглянуті одразу після поставки/ отримання Замовником або уповноваженою ним третьою стороною. Товар вважається прийнятим, якщо нам не була надана рекламація у письмовій формі стосовно явних дефектів або інших недоліків, які були виявлені під час ретельного і негайного огляду, протягом 7 робочих днів з моменту поставки або отримання товару або інакше протягом 7 робочих днів після виявлення недоліку або з моменту, коли недолік міг бути виявлений Замовником за нормального використання предмету поставки. Виявлені недоліки слід зберігати у тому вигляді, в якому предмет знаходився на момент виявлення недоліку, для огляду нашим представником. Надлишкова або недостатня вага поставки в стандартних межах не дає права на виставлення претензій або зниження ціни. Якщо Замовник не провів належного огляду і/ або не надав рекламацію у письмовій формі, наша відповідальність за непред'явлені дефекти виключена. Стосовно замовників в інших питаннях діє § 377 Торгового кодексу (HGB).

5.3. Якщо йдеться про нововиготовлені вироби або про виконання робіт з підряду, то претензії з якості втрачають свою чинність за давністю по завершенню 12 місяців після передачі предмету поставки Замовнику, за винятком випадків, коли Замовник згідно правил буде перепродавати не використаний ним предмет поставки своєму клієнту або вже перепродав не використаний ним предмет поставки і ми отримали від Замовника одразу після вручення предмету поставки клієнту належним чином заповнене і підписане підтвердження отримання; у такому разі строк подачі претензій завершується по закінченню 12 місяців після вручення предмету поставки клієнту Замовника, але не пізніше ніж за 24 місяці після вручення предмета поставки Замовнику. Скорочений строк давності для подання претензій не діє, якщо закон, згідно з § 438, розд. 1, п.2 (Споруди і предмети для споруд),  § 479 розд. 1 (Зворотня вимога) і § 634 розд. 1, п. 2 (Будівельні недоліки) Цивільного кодексу визначає триваліші строки. У разі поставки б/в товарів, за умови дотримання положень закону й інших угод, будь-які претензії щодо якості товару не визнаються. Скорочений строк давності для подання претензій і виключення відповідальності не діють у випадках, що призвели до смерті, травм або шкоди здоров'ю, у разі навмисного порушення зобов'язань або через грубу недбалість з нашого боку або у разі навмисного замовчування недоліку. Встановлені законом положення про початок, проходження, призупинення і новий початок строків залишаються непорушними.

5.4. У разі виявлення недоліків спочатку нам повинна бути надана можливість доопрацювання впродовж відповідного строку, в процесі якого ми на власний розсуд (за умови дотримання § 478 Цивільного кодексу) або усуваємо недолік, або постачаємо товар без недоліків. В останньому випадку Замовник зобов'язаний на нашу вимогу повернути дефектний виріб відповідно до приписів закону. Якщо довиконання зобов'язань не вдалось або якщо ми остаточно і безповоротно відмовляємося від довиконання або якщо ми відмовляємося від довиконання згідно § 439, розд. 3 Цивільного кодексу, або якщо довиконання є неприйнятним для Замовника, або якщо воно підпадає під випадок  § 323, розд. 2 Цивільного кодексу, то Замовник має право (не порушуючи можливі вимоги щодо відшкодування збитку згідно з п.6) відмовитись від Договору або зменшити суму оплати.

Для виконання всіх необхідних, згідно наших справедливих рішень, доробок і поставок з метою заміни некондиційних деталей Замовник повинен надати нам необхідний час і можливість. В іншому разі ми звільняємося від відповідальності за недоліки.

Лише в екстренних випадках настання загрози і порушення експлуатаційної безпеки або для захисту від непропорційно великого збитку, про що ми повинні бути негайно повідомлені, або у разі нашої затримки з усуненням недоліку, Замовник має право усунути недолік самостійно або доручити це третім особам і вимагати від нас відшкодування необхідних затрат.

5.5. Претензії щодо недоліків не приймаються з урахуванням § 478 Цивільного Кодексу лише у разі незначного відхилення від узгоджених характеристик, у разі лише незначного погіршення придатності, у разі природнього зносу або у разі збитку, який виник після переходу ризику внаслідок неправильного або недбалого поводження і/ або зберігання, перевищення навантаження, невідповідних експлуатаційних матеріалів або з причини особливих зовнішніх впливів, які не передбачені Договором, а також у разі невідтворних помилок програмного забезпечення. Якщо Замовник або треті особи неналежним чином здійснили зміни або роботи із введення в експлуатацію, то претензії щодо недоліків, які випливають з них або з їхніх наслідків, також не приймаються.

Видані нами декларації про відповідність ЄС, сертифікати виробника й інші, пред'явлені пов'язані з цим декларації й передані документи втрачають свою чинність, якщо товар було піддано не дозволеним нами змінам і/ або були змінені чи деактивовані запобіжні пристрої.

5.6. Регресний позов Замовника щодо нас відповідно до § 478 Цивільного Кодексу (Зворотня вимога підприємця про відшкодування) приймається лише тією мірою, наскільки угоди, укладені Замовником зі своїм Клієнтом, не виходять за межі встановлених законом претензій. Для визначення обсягу зворотних вимог Замовника щодо нас відповідно до § 478, розд. 2 Цивільного кодексу діє п. 5.7.

5.7. Претензії Замовника щодо необхідних з метою доопрацювання витрат, зокрема, транспортних, затрат на роботу і матеріали, виключаються, якщо витрати зростають у зв'язку з транспортуванням предмету поставки в інше місце, відмінне від філіалу Замовника, за винятком, якщо таке транспортування відповідає його використанню за призначенням.

5.8. В інших випадках стосовно претензій щодо відшкодування збитків діє п.6. Подальші або інші претензії Замовника щодо нас або наших співвиконавців внаслідок недоліків товару, відмінні від урегульованих цією статтею, виключаються.

5.9. Ми не можемо гарантувати, що предмет поставки за межами Федеративної Республіки Німеччина відповідає приписам, що виходять за рамки німецьких приписів.

5.10. Претензії щодо приватних поставок не дають права на відмову від решти поставок, зокрема, і в ситуаціях, коли Замовник не зацікавлений в них через недоліки приватних поставок.

5.11. За наявності недоліків прав діють положення, викладені в п. 5.1 – 5.10 відповідно.

6. Претензії Замовника у разі затримки або неможливості поставки й інших порушень зобов'язань

6.1. Будь-які претензії Замовника на відшкодування збитків внаслідок затримки, неможливості поставки або інших правових підстав, зокрема, внаслідок порушення зобов'язань з правових відносин між кредитором і боржником і щодо недозволених дій, не приймаються, якщо інше не передбачене в пп. 6.2 – 6.6. Це розповсюджується як на претензії на відшкодування збитку, так і на відшкодування витрат Замовника.

6.2. Вищезазначений виняток відповідальності не дійсний

a) в умовах злого умислу або грубої недбалості,

b) на збиток у разі смерті, травмування або нанесенні шкоди здоров'ю внаслідок грубої недбалості з нашого боку або злого умислу або грубої недбалості одного з наших законних представників, або одного з наших співвиконавців,

c) згідно закону про відповідальність за якість продукції,

d) згідно інших зобов'язальних приписів закону або

e) внаслідок порушення з нашої вини суттєвих зобов'язань згідно Договору. Суттєвими зобов'язаннями згідно Договору є зобов'язання, виконання яких дає змогу здійснити належне виконання Договору і на дотримання яких Замовник має право регулярно покладатися; у такому випадку, маються на увазі, зокрема, відсутність недоліків, які більше, аніж в незначній мірі, погіршують роботоздатність або придатність до експлуатації предмету Договору, а також зобов'язання консультування, захисту і піклування, які повинні забезпечити Замовнику можливість використання поставки відповідно до Договору і слугують з метою захисту здоров'я або життя або захисту майна від нанесення суттєвої шкоди.

Претензія на відшкодування збитків за порушення будь-яких зобов'язань за договором, однак, обмежується типовим для договорів, передбачуваним збитком, якщо не мав місце злий умисел або груба недбалість, або якщо сторони не змушені нести відповідальність за нанесення шкоди (в результаті недбалості або злого умислу) життю, тілу або здоров'ю.

Зміна законного тягаря доведення на шкоду Замовнику не пов'язана з більш ранніми положеннями.

6.3. Вищезазначений виняток відповідальності і вищезазначене обмеження відповідальності діють в рівному обсязі на користь наших філій, законних представників, службовців й інших співвиконавців.

6.4. Якщо замовник має право на висування претензій щодо відшкодування збитків і витрат внаслідок виявлення недоліків згідно з вищезазначеними пп. 6.1 – 6.3, то претензії втрачають свою чинність по закінченню строку давності, який діє для претензій на відшкодування збтиків згідно вищезазначеного п. 5.3. Для претензій з відшкодування збитків згідно закону про відповідальність за виготовлену продукцію діють приписи щодо строків давності, встановлені законом.

6.5. Вищезазначений виняток відповідальності і вищезазначене обмеження відповідальності не діють, якщо більш сувора відповідальність визначена Договором або вона може бути знята, виходячи з іншого змісту правових відносин між кредитором і боржником, зокрема, з прийняття на себе гарантійних зобов'язань або ризику, пов'язаного із закупкою товарів.

6.6. Замовник не може вимагати відшкодування збитків замість виконання Договору, якщо порушення зобов'язань з нашого боку є незначним.

6.7. У випадках, коли ми надаємо технічну довідкову інформацію або відповідні консультації і ця інформація чи консультації не належать до обов'язкового для нас, обумовленого Договором обсягу наданих послуг, це здійснюється на безоплатній основі і за винятком будь-якої відповідальності, якщо не мав місце злий умисел або груба недбалість.

6.8. Будь-яке, встановлене законом право Замовника на відмову від Договору, яке не порушує вищезазначені обмеження, залишається непорушним. Проте, у разі порушень зобов'язань, які не стосуються недоліків товару, необхідно, щоб ми представляли це порушення зобов'язань.

7. Право, що застосовується, підсудність та інше

7.1. Для даних Загальних комерційних умов і всіх правовідносин між нами і Замовником діє закон Федеративної Республіки Німеччини, за винятком міжнародного стандартного права, зокрема, Віденської конвенції ООН від 11-го квітня 1980 р. (Конвенція ООН щодо договорів міжнародної куплі-продажі товарів). Умови і юридична сила застереження про збереження за продавцем права власності на проданий товар згідно п. 4.1. потрапляють під юрисдикцію у відповідному місці зберігання товару, якщо після цього зроблений вибір на користь німецького права є неприпустимим або недійсним. Мовою переговорів і Договору є німецька.

7.2. Місцем виконання зобов'язань Замовника, а також наших зобов'язань є офіс нашого підприємства.

7.3. Для всіх без винятку минулих і майбутніх претензій, що випливають з комерційних відносин, разом з вимогами за векселями і чеками, місцем вирішення спорів є офіс відповідного підприємства групи компаній HORSCH, якщо Замовник є покупцем, юридичною особою публічного права або фондом публічно-правового відокремленого майна. Це місце вирішення спорів діє також, якщо Замовник не має загального місця вирішення спорів у Німеччині, якщо після укладення Договору місце його постійного проживання або звичне місця перебування було переміщене за межі Німеччини або якщо місце його постійного проживання або звичне місця перебування на момент подання скарги невідоме.

7.4. Якщо одне з положень цих Загальних комерційних умов недійсне або стане недійсним, то це не порушить решти його положень. Замість недійсного положення має з'явитись інше, дійсне, і найбільш наближене за змістом і метою до недійсного положення.