Політика конфіденційності

Дякуємо, що відвідали наш веб-сайт чи зв'язалися з нами іншим чином.

 

Для нас конфіденційність персональних даних має особливо велике значення. Використання веб-сайту в принципі можливе без надання будь-яких персональних даних. Однак, якщо Ви захочете скористатися однією з наших пропозицій онлайн, може знадобитися обробка персональних даних. В разі потреби обробки персональних даних та відсутності законних підстав для такої обробки ми зазвичай отримуємо згоду суб'єкта даних.

Обробка персональних даних, таких як ім'я, адреса, адреса електронної пошти або номер телефону суб'єкта даних, завжди повинна здійснюватися відповідно до чинного Федерального закону про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), Загального регламенту ЄС про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR), який набув чинності 25 травня 2018 року, та Закону про засоби аудіовізуальної інформації (Telemediengesetz, TMG).

За допомогою цієї Політики конфіденційності, наша компанія хотіла б проінформувати Вас про тип, обсяг та мету оброблюваних нами персональних даних та повідомити суб'єктів даних про їхні права.

Наша компанія впровадила численні технічні та організаційні заходи для забезпечення найбільш повного захисту персональних даних, що обробляються. Тим не менш, передавання даних через Інтернет завжди може бути пов’язане з ризиком через вади в системі безпеки, тому неможливо гарантувати абсолютний захист.

I. Визначення понять

Політика конфіденційності нашої компанії заснована на GDPR. Наша Політика конфіденційності має бути легкою для читання та розуміння. Для цього ми заздалегідь пояснюємо використовувані терміни:

 

1. Персональні дані

Персональні дані — це «будь-яка інформація, яка стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яка піддається ідентифікації (далі — «суб'єкт даних»); фізична особа, яка піддається ідентифікації — це особа, яка може бути прямо або опосередковано ідентифікована, зокрема, за ідентифікатором, таким як П.І.Б., ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома особливостями, характерними для фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи» (ст. 4(1) GDPR).

2. Суб'єкт даних

Суб'єкт даних — це будь-яка ідентифікована фізична особа або фізична особа, яка піддається ідентифікації, чиї персональні дані обробляються Контролером даних.

3. Обробка даних

Обробка — це будь-яка операція або набір операцій, що виконуються з персональними даними за допомогою автоматичних або інших засобів, такі як збирання, запис, організація, подавання, зберігання, адаптація або зміна, вилучення, консультація, використання, розкриття способом передавання, розповсюдження або іншого надання, порівняння чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

4. Обмеження щодо обробки даних

Обмеження щодо обробки даних — це маркування збережених персональних даних з метою обмеження їхньої обробки в майбутньому.

5. Профілювання даних

Профілювання — це будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, коли такі персональні дані використовуються для оцінювання певних персональних аспектів, що стосуються фізичної особи, зокрема, для аналізування або прогнозування аспектів, що стосуються роботи, економічної ситуації, здоров'я, особистих уподобань, інтересів, надійності, поведінки, місцезнаходження або зміни розташування цієї фізичної особи.

6. Псевдонімізація даних

Псевдонімізація — це обробка персональних даних, за якої персональні дані більше не можуть бути віднесені до конкретного суб'єкта даних без додавання додаткової інформації. Ця додаткова інформація зберігається окремо, з дотриманням технічних та організаційних заходів, які гарантують, що персональні дані не належать до ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яка піддається ідентифікації.

7. Контролер даних або Контролер з обробки даних

Контролером даних або контролером з обробки даних є фізична чи юридична особа, орган державної влади, агентство чи інший орган, який самостійно чи спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки персональних даних.

8. Оператор з обробки даних

Оператор з обробки даних — це фізична чи юридична особа, орган державної влади, агентство чи інший орган, який обробляє персональні дані за дорученням Оператора з обробки даних.

9. Одержувач даних

Одержувач — це фізична або юридична особа, орган державної влади, агентство чи інший орган, яким розкриваються персональні дані, незалежно від того, чи є вони третьою стороною. Проте органи, які можуть одержати персональні дані в контексті конкретного мандату на розслідування відповідно до права Європейського Союзу або держави-члена, не вважаються Одержувачами даних.

10. Третя сторона

Третя сторона означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство або інший орган, крім суб'єкта даних, контролера даних, оператора з обробки даних та осіб, уповноважених обробляти персональні дані під прямою відповідальністю контролера або оператора з обробки даних.

11. Згода

Згода — це будь-яка вільно виражена конкретна та поінформована вказівка суб'єкта даних на його бажання у формі заяви або іншого недвозначного ствердного акта, яким суб'єкт даних висловлює свою згоду на обробку його персональних даних.

II. Контролер даних

Контролером даних відповідно до Загального регламенту захисту даних та інших національних законів про захист даних країн-учасниць, а також інших нормативних актів про захист даних є:

 

HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1
92421 Schwandorf (Німеччина)
Тел.: +49 9431 7143-0
Факс: +49 9431 7143-9200

Електронна пошта: infoemail image left@email image righthorsch.com
Веб-сайт: www.horsch.com

III. Інспектор із захисту персональних даних

BCCO GmbH
Hermann-Köhl-Straße 14
93049 Regensburg 

 

Тел.: +49 941 69800800
Електронна пошта: datenschutzemail image left@email image righthorsch.com

IV. Надання веб-сайту

1. Хостинг сайту

Для роботи цього веб-сайту використовується так званий хостинг-провайдер, на європейських серверах якого зберігається вміст веб-сайту.

Постачальник послуг хостингу був ретельно підібраний; Крім того, було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення обробки даних, яка є дозволеною законодавством про захист даних (наприклад, укладення договору на обробку замовлення, AVV).

Під час кожного відвідування нашого веб-сайту наша система автоматично збирає дані та інформацію з комп'ютерної системи комп'ютера, з якого здійснюється доступ.

У цьому разі збираються такі дані:

 • Операційна система користувача
 • Інтернет-провайдер користувача
 • IP-адреса користувача
 • Дата і час доступу
 • Веб-сайти, з яких система користувача потрапляє на наш веб-сайт
 • Веб-сайти, доступ до яких здійснюється системою користувача через наш веб-сайт
 • Отриманий файл
 • Кількість відправлених даних

Правовою підставою для тимчасового зберігання даних є ст. 6 п. 1(f) GDPR.

2. Тимчасове зберігання IP-адреси необхідно для того, щоб забезпечити направлення веб-сайту на комп'ютер користувача. Для цього IP-адреса користувача повинна зберігатися протягом усього сеансу. Такі цілі є нашим законним інтересом відповідно до ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

3. Дані видаляються, щойно вони припиняють бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані. У разі збирання даних для забезпечення роботи веб-сайту це відбувається після завершення відповідної сесії.

4. Збирання даних для надання веб-сайту є абсолютно необхідним для функціонування веб-сайту, тому користувач не має можливості заперечити.

V. Лог-файли

1. Дані також зберігаються в лог-файлах нашої системи. Зберігання цих даних разом з іншими персональними даними користувача не відбувається. Правовою підставою для розміщення лог-файлів є ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

2. Зберігання в лог-файлах здійснюється для забезпечення функціонування веб-сайту. Крім того, дані служать нам для оптимізації веб-сайту і забезпечення безпеки наших інформаційно-технічних систем. Оцінювання даних в маркетингових цілях в цьому контексті не проводиться. Такі цілі також є нашим законним інтересом щодо обробки даних відповідно до ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

3. Дані у лог-файлах видаляються не пізніше ніж через сім діб. Можливе збереження даних також протягом тривалішого періоду. У цьому випадку IP-адреси користувачів видаляються або відчужуються таким чином, що розподіл абонента за клієнтом, що здійснює виклик, стає неможливим.

4. Зберігання даних у лог-файлах є обов'язковою умовою для роботи веб-сайту. Тому користувач не має права на заперечення.

VI. Файли Cookie

1. На нашому веб-сайті використовуються файли cookie. Файли cookie — це текстові файли, що зберігаються в інтернет-браузері або інтернет-браузері в комп'ютерній системі користувача. Якщо користувач відкриває веб-сайт, файл cookie може бути збережений в операційній системі користувача. Цей файл cookie містить характерний рядок, який дозволяє однозначно ідентифікувати браузер під час повторного входу на веб-сайт.

Файли cookie зберігають і передають такі дані:

 • Мовні налаштування
 • Інформація для входу в систему
 • Товари в кошику

Ми також використовуємо на нашому веб-сайті файли cookie, які дають змогу аналізувати поведінку користувача під час перегляду веб-сайту. Це дозволяє передавати такі дані:

 • Введені умови пошуку
 • Частота переглядів сторінок
 • Використання функцій веб-сайту

2. Якщо ви дали нам свою згоду, правовою основою для обробки персональних даних з використанням файлів cookie є ст. 6 п. 1 (f) GDPR і розділ 25, п. 1 TTDSG. Ви можете відкликати свою згоду з набранням чинності в будь-який час, деактивувавши цю послугу в «налаштуваннях захисту даних» на цій сторінці. У тій мірі, в якій обробка ґрунтується на наших законних інтересах, правовою основою є ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

3. Використання файлів cookie здійснюється з метою спрощення використання веб-сайту для наших користувачів. Використання файлів cookie для аналізу здійснюється з метою підвищення якості веб-сайту, щоб завдяки отриманим знанням про точне використання веб-сайту ми могли постійно оптимізувати нашу пропозицію. У цьому також полягає наш законний інтерес до обробки персональних даних відповідно до ст. 6 (f) GDPR.

4. Файли cookie зберігаються на комп'ютері користувача і передаються з нього на наш веб-сайт. Таким чином, Ви як користувач також можете контролювати використання файлів cookie. Змінивши налаштування у Вашому інтернет-браузері, Ви можете відключити або обмежити передавання файлів cookie. Вже збережені файли cookie можуть бути видалені в будь-який час. Це також можна зробити автоматично. Якщо файли cookie відключені для нашого веб-сайту, всі функції веб-сайту можуть бути недоступні для повного використання.

VII. Інструмент керування згодою

Коли ви заходите на наш веб-сайт, ми показуємо примітку про «налаштування захисту даних», які ми використовуємо для обробки нашого управління згодою.

Наш менеджер згоди контролюється за допомогою необхідного файлу cookie CookieConsent. Цей механізм використовується для управління вашою згодою на використання файлів cookie на нашому веб-сайті.

Якщо файл cookie «CookieConsent» відсутній, то відображається менеджер згоди. Якщо ви відмовитеся від використання додаткових файлів cookie, то файлу cookie «CookieConsent» буде присвоєно значення «Обов'язковий» і буде встановлено різні стандартні файли cookie видалення. Після перезапуску браузера менеджер згоди знову відобразиться.

Якщо ви надаєте згоду на технічно необхідні послуги в менеджері згоди, то значення «обов’язковий» зберігається в файлі cookie «CookieConsent» із розділенням «|». Наприклад, дозвіл усіх служб призведе до такого значення: «обов’язковий|Маркетинг|Статистика|Зовнішній|Некласифікований».

Зовнішні носії, такі як Google Maps або YouTube, заблоковані за умовчанням. Якщо рядок «Зовнішній» міститься в файлі cookie «CookieConsent», то ці зовнішні носії буде перезавантажено. Якщо ви дасте свою згоду в заблокованому мультимедійному контейнері, то значення в файлі cookie «CookieConsent» буде розширено, щоб включити «Зовнішній», а відповідний вміст буде перезавантажено.

Якщо значення файлу cookie «CookieConsent» містить рядки «Маркетинг», «Статистика» або «Некласифікований», то запускається Менеджер тегів Google, який керує відповідними службами на основі заданого значення. Інакше Менеджер тегів Google залишатиметься неактивним. Якщо згода вже була надана, то останній крок буде виконано негайно.

Ваша згода дійсна до завершення сеансу роботи в браузері.

Правовою основою для використання управління згодою є ст. 6 абз. (c) GDPR.

Ви можете у будь-який час змінити свої налаштування або відкликати свою згоду на майбутнє, деактивувавши відповідну категорію в «налаштуваннях захисту даних» на цій сторінці.

VIII. Форма зворотного зв'язку та контактна електронна пошта

a) На нашому веб-сайті є форма зворотного зв'язку, яку можна використовувати для електронного зв'язку. Якщо користувач скористається цією опцією, то дані, введені у форму для введення даних, будуть надіслані нам і збережені. Ці дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону.

Для обробки даних Ваша згода буде отримана в процесі подання заявки, у цьому разі буде зроблено посилання на цю політику конфіденційності.

Крім того, можна зв'язатися з нами за наданою адресою електронної пошти. У цьому випадку персональні дані користувача, надіслані електронною поштою, будуть збережені.

У цьому контексті жодні дані не передаються третім сторонам. Дані використовуються виключно для обробки розмови.

b) Правовою основою для обробки даних є за наявності згоди користувача ст. 6 п. 1 (a) GDPR.
Правовою основою для обробки даних, переданих у ході надсилання електронного листа, є ст. 6 п. 1 (f) GDPR. Якщо контактна електронна пошта спрямована на укладення договору, то додатковою законною підставою для обробки є ст. 6 п. 1 b GDPR.

c) Обробка персональних даних із форми для введення даних призначене виключно для обробки контакту з нами. У разі звернення електронною поштою це також забезпечує необхідний законний інтерес до обробки даних.

Інші персональні дані, оброблені під час процесу відправки, призначені для запобігання неправильного використання контактної форми і забезпечення безпеки наших інформаційних систем.

d) Дані видаляються, щойно вони припиняють бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Для персональних даних із форми для введення даних контактної форми і тих, які були відправлені електронною поштою, це відбувається після завершення відповідної розмови з користувачем. Розмова завершується, коли з обставин стає зрозумілим, що питання остаточно з’ясоване.

Додаткові особисті дані, зібрані в процесі відправлення, видаляються не пізніше ніж за сім діб.

Користувач має можливість будь-коли відкликати свою згоду на обробку персональних даних. Якщо користувач зв'язується з нами електронною поштою, то він може в будь-який час заперечити проти зберігання своїх персональних даних. В такому випадку розмова не може бути продовжена.

У цьому випадку всі персональні дані, збережені під час звернення до нас, будуть видалені.

IX. Вхід користувача

1. На нашому веб-сайті ми пропонуємо користувачам можливість зареєструватися, надавши персональні дані. Дані вводяться у форму для введення даних, передаються нам і зберігаються. Передавання даних третім сторонам не відбувається. У процесі реєстрації збираються такі дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, місце проживання.

Крім того, під час надсилання повідомлення зберігаються такі дані: IP-адреса користувача, дата та час реєстрації

У процесі реєстрації буде отримано згоду користувача на обробку цих даних.

2. Правовою основою для обробки даних є наявність згоди користувача ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

3. Реєстрація користувача необхідна для зберігання певного контенту і послуг на нашому веб-сайті або для виконання контракту з користувачем або для виконання попередніх договірних дій.

Дані видаляються, щойно вони припиняють бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані.

4. Це стосується даних, зібраних під час процесу реєстрації, якщо реєстрація на нашому веб-сайті скасована або змінена.

Це стосується даних, зібраних у процесі реєстрації для виконання договору або для здійснення переддоговірних заходів, коли ці дані більше не потрібні для виконання договору. Навіть після укладення договору може виникнути потреба зберігати персональні дані партнера за договором для виконання договірних чи юридичних зобов'язань.

Ви як користувач можете скасувати свою реєстрацію в будь-який час. Ви можете в будь-який час змінити збережені дані.

Якщо дані необхідні для виконання договору або для здійснення переддоговірних заходів, то дострокове видалення даних можливе лише в тому випадку, якщо будь-які договірні чи юридичні зобов'язання не перешкоджають видаленню.

X. Онлайн-заявка на вільну вакансію

1. Кар'єрний портал Horsch

a) На нашому веб-сайті ми надаємо можливість подати заявку на вільну вакансію онлайн. У рамках цієї процедури збираються дані, необхідні для оформлення заявки, такі як прізвище, ім'я, місце проживання, адреса, отримана освіта тощо. Для подання онлайн-заявки користувач повинен увійти способом реєстрації.

Під час оформлення онлайн-заявки користувач має надати пряму згоду.

b)  Ми обробляємо вказані вище дані з метою проведення процедури подання заяви. Якщо Ви надали нам свою згоду, то правовою основою для обробки даних є ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR. У тій мірі, якою обробка вказаних вище даних здійснюється з метою ініціювання договірних відносин, правовою підставою є ст. 6 п. 1 с. 1 (b) GDPR.

c) Мета обробки даних – зробити процес подання заявки більш ефективним та швидким.

d) Дані видаляються, щойно вони припиняють бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані. У разі встановлення трудових відносин, відносин з навчання, стажування або інших трудових відносин після процедури подання заявки дані спочатку продовжують зберігатися і переносяться в особову справу. В іншому випадку процедура подавання заявки закінчується доступом до відмови. У цьому випадку дані будуть видалені після найму на роботу. Видалення не відбувається, якщо подальша обробка та зберігання Ваших персональних даних необхідні в окремих випадках для пред'явлення, здійснення чи захисту юридичних претензій. У цьому випадку ми маємо законний інтерес у подальшій обробці та зберіганні Ваших персональних даних. Правовою підставою є ст. 6 п. 1 с. 1 (f) GDPR. Ваші персональні дані також не будуть видалені, якщо ми зобов'язані продовжувати їх зберігання відповідно до правових норм.

2. Інші портали вакансій

Ми також використовуємо різні зовнішні портали вакансій, щоб публікувати оголошення про роботу та приймати заявки. Якщо ви натиснете на посилання в одному з цих оголошень про роботу, то ви будете перенаправлені на відповідний портал вакансій. Зверніть увагу, що ми не маємо впливу на обробку ваших персональних даних порталом вакансій. Сам портал вакансій відповідає за обробку ваших персональних даних порталом вакансій.

Інколи ми використовуємо центр відповідного порталу вакансій для обробки заявок і спілкування з кандидатами. Для цього ми уклали договір на обробку заявки з порталами вакансій. Обробка ваших персональних даних нами та порталом вакансій ґрунтується на ст. 6 п. 1 (b) GDPR (впровадження переддоговірних заходів) та/або ст. 6 п. 1 (f) GDPR (законний інтерес). Наш законний інтерес полягає в пошуку відповідних кандидатів на відкриті вакансії та забезпеченні ефективної обробки заявок.

Додаткову інформацію про обробку ваших персональних даних відповідним порталом вакансій можна знайти у власній декларації захисту даних порталу.

XI. Розсилання електронною поштою

a)  Ми здійснюємо розсилання новин електронною поштою, на яку Ви можете підписатися на нашому веб-сайті. Детальна інформація про розсилання новин електронною поштою, зокрема про її можливий зміст, буде вказана в заяві про згоду. Якщо Ви підписалися на нашу розсилку, то нам буде передано дані, які Ви ввели у форму для введення даних під час реєстрації на розсилку. Для того щоб зареєструватися для отримання розсилки новин, Ви повинні надати обов'язкові дані, які ми вимагаємо: адреса електронної пошти.

Якщо під час реєстрації Ви надаєте додаткові персональні дані, то ця інформація є добровільною.

Для реєстрації на розсилання ми використовуємо так звану процедуру підтвердження підписки на розсилку. Після вашої реєстрації ми надішлемо Вам електронний лист на вказану Вами адресу електронної пошти, в якій попросимо Вас підтвердити, що Ви хочете, щоб ми здійснювали для Вас розсилання новин у майбутньому. Якщо Ви не підтвердите свою реєстрацію протягом терміну, зазначеного в електронному листі, то надані Вами дані будуть заблоковані та видалені через п'ять тижнів. Крім того, ми зберігаємо Вашу IP-адресу та час реєстрації на розсилання новин, а також час підтвердження. Ці дані будуть використовуватися виключно для розсилання новин.

Ми використовуємо службу rapidmail для розсилання новин. Таким чином ваші дані будуть передані компанії rapidmail GmbH. У цьому разі компанії rapidmail GmbH забороняється використовувати Ваші дані в інших цілях, крім розсилання новин. Компанія rapidmail GmbH не має права передавати чи продавати Ваші дані. rapidmail — це сертифікований німецький постачальник програмного забезпечення для розсилання новин, який був ретельно відібраний відповідно до вимог GDPR і BDSG.

b) Якщо Ви надали нам свою згоду, то правовою підставою для обробки даних є ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR. Оскільки обробка ґрунтується на наших законних інтересах, то правовою підставою є ст. 6 п. 1 с. 1 (f) GDPR.

c) Дані, які ви вводите у форму для введення даних під час реєстрації, будуть оброблятися з метою особистого звернення до Вас. Після Вашого підтвердження ми зберігаємо Вашу адресу електронної пошти, щоб мати можливість надсилати Вам новини. Ми зберігаємо відповідну IP-адресу і час реєстрації та підтвердження для того, щоб мати можливість підтвердити Вашу реєстрацію і, у разі потреби, з'ясувати можливе неправомірне використання Ваших персональних даних. В цьому і полягає наш законний інтерес.

d) Зазначені вище дані видаляються, щойно вони припиняють бути необхідними для досягнення зазначених вище цілей. Тому ми зберігаємо Ваші зазначені вище дані доти, доки Ви підписані на розсилання. Після відмови від підписки на розсилання ми зберігаємо зазначені вище дані для статистики та анонімно.

Ви можете будь-коли відкликати свою згоду на отримання розсилання, відмовившись від підписки. Ви можете відмовитися від підписки, натиснувши на посилання, що міститься у кожному інформаційному листі, який ми Вам надсилаємо.

XII. Диспетчер тегів Google

Ми використовуємо на нашому веб-сайті «Диспетчер тегів Google» для впровадження та керування кодами відстеження та іншими сценаріями через інтерфейс. Диспетчер тегів Google – це послуга, яку надає компанія Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ірландія (надалі – Google). Диспетчер тегів Google, який застосовує ці теги, є доменом без файлів cookie і сам не збирає жодних персональних даних. Диспетчер тегів Google забезпечує спрацювання інших тегів, які, у свою чергу, можуть збирати дані.

Правовою основою для обробки персональних даних за допомогою Диспетчера тегів Google є ст. 6 п. 1 (f) GDPR. Наш законний інтерес полягає в аналізуванні та оптимізації використання нашого веб-сайту та підвищенні ефективності наших маркетингових заходів.

Ви можете вимкнути використання Диспетчера тегів Google, вимкнувши JavaScript у своєму браузері або скориставшись таким інструментом, як додатковий компонент для браузера Ghostery. Однак урахуйте, що це може завадити належному функціонуванню нашого веб-сайту.

Додаткову інформацію про захист даних можна знайти на таких веб-сторінках Google:

XIII. Шрифти Google

a)  Ми використовуємо на нашому веб-сайті «Веб-шрифти Google», послугу, яку надає компанія Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ірландія (далі — Google). Веб-шрифти Google дають нам змогу використовувати зовнішні шрифти, так звані шрифти Google. Для цього під час отримання нашої веб-сторінки необхідний шрифт Google завантажується з Вашого веб-браузера в кеш браузера. Це необхідно для того, щоб Ваш браузер міг відображати візуально покращене представлення наших текстів. Якщо браузер не підтримує цю функцію, то для відображення на екрані комп'ютера використовується стандартний шрифт. Інтеграція цих веб-шрифтів відбувається через виклик сервера, зазвичай на сервері Google у США. Таким чином, на сервер передається інформація про те, які з наших інтернет-сторінок Ви відвідали. IP-адреса браузера Вашого кінцевого пристрою також зберігається в Google. Ми не маємо жодного впливу на обсяг і подальше використання даних, зібраних та оброблених Google за допомогою веб-шрифтів Google.

Інформація про треті сторони: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ірландія

Додаткову інформацію про захист даних можна знайти в політиці конфіденційності Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Додаткову інформацію про веб-шрифти Google можна знайти за посиланням https://fonts.google.com/https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 та https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

b) Правовою основою є Ваша згода відповідно до ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR.

c) Ми використовуємо веб-шрифти Google з метою оптимізації, зокрема, щоб покращити використання нашого веб-сайту та зробити його дизайн зручнішим для користувача.

XIV. Fast.Fonts

a)  На цій сторінці для однакового відображення шрифтів використовуються так звані веб-шрифти, які надає компанія Monotype GmbH (fonts.com або fast.fonts.net). Відкриваючи сторінку, браузер завантажує необхідні веб-шрифти в кеш браузера для коректного відображення текстів і шрифтів.

Для цього браузер, який Ви використовуєте, повинен підключитися до серверів fonts.com. Завдяки цьому fonts.com отримує інформацію про те, що з Вашої IP-адреси було відвідано наш веб-сайт. Веб-шрифти Fonts.com використовуються для однакового та привабливого представлення наших онлайн-пропозицій.

Якщо браузер не підтримує ці веб-шрифти, то на екрані комп'ютера використовується стандартний шрифт.

Додаткову інформацію про ці веб-шрифти можна знайти на веб-сайті www.fonts.com/info/legal а також у політиці конфіденційності Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy та у політиці конфіденційності Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

b) Правовою основою є Ваша згода відповідно до ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR.

c)  Ми використовуємо Fast.Fonts з метою оптимізації, зокрема, щоб покращити використання нашого веб-сайту та зробити його дизайн зручнішим для користувача.

XV. Карти Google

Для відображення географічної інформації ми використовуємо інтерфейс Карти Google. Під час використання Карт Google компанія Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія) також збирає, обробляє та використовує дані про використання функцій карт відвідувачами веб-сайтів. Ваші дані будуть передані лише у тому випадку, якщо Ви надали свою згоду відповідно до ст. 6 п. 1 (а) GDPR і розділу 25 ст. 1 TTDSG.

Коли Ви заходите на наш веб-сайт, ми показуємо так зване «налаштування захисту даних».

На веб-сайті Ви можете надати згоду на обробку даних, натиснувши на кнопку «прийняти». Якщо ви приймаєте там лише основні файли cookie, то Карти Google будуть відображатися для Вас тільки в тому випадку, якщо Ви надасте згоду на обробку даних, натиснувши на інформаційний текст у вікні карти. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час і в майбутньому, натиснувши на кнопку в «налаштуваннях захисту даних» на цій сторінці. Якщо ви не бажаєте, щоб ваш профіль Google був безпосередньо призначений, вам слід вийти з облікового запису користувача перед активацією.

Виходячи з законного інтересу (ст. 6, п. 1, (f) GDPR) у персоналізованій рекламі, аналізування ринку чи індивідуальному дизайні веб-сайтів Google, Google збирає та зберігає дані як профілі використання, які можна оцінити, навіть для користувачів, які не ввійшли в систему. Щоб скористатися своїм правом заперечувати проти створення цих профілів користувачів, зверніться безпосередньо до Google.

Вимкнувши програму JavaScript у своєму браузері, ви можете повністю деактивувати послугу. Однак відображення карти на цьому веб-сайті після цього більше не можна використовувати.

Для передавання даних із ЄС до США Google покладається на так звані стандартні положення про захист даних Європейської комісії, які мають на меті забезпечити дотримання європейського рівня захисту даних у США.

Додаткову інформацію про обробку даних Google можна знайти в інформації про захист даних Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Умови використання Google можна знайти за посиланням https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, додаткові умови використання Google Maps на https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

XVI. Hotjar

a) Ми використовуємо Hotjar, службу веб-аналітики, яку надає компанія Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Мальта (далі — Hotjar) на нашому веб-сайті. 
Ми використовуємо Hotjar, щоб краще зрозуміти потреби наших користувачів та оптимізувати пропозиції на цьому веб-сайті. Використовуючи технологію Hotjar, ми отримуємо краще розуміння досвіду наших користувачів (наприклад, скільки часу користувачі проводять на тих чи інших сторінках, на які посилання вони натискають, що їм подобається чи не подобається тощо), і це допомагає нам адаптувати наші пропозиції до відгуків наших користувачів. Hotjar використовує файли cookie та інші технології для збирання інформації про поведінку наших користувачів та їх пристроїв (зокрема, IP-адресу пристрою (збирається та зберігається тільки в анонімній формі), розмір екрану, тип пристрою (унікальні ідентифікатори пристрою), інформацію про браузер, місце розташування (тільки країна), бажану мову для перегляду нашого веб-сайту). Hotjar зберігає цю інформацію у псевдонімізованому профілі користувача.  Hotjar і ми не використовуємо цю інформацію для ідентифікації окремих користувачів та не поєднуємо її з іншими даними про окремих користувачів.
Крім того, Hotjar використовує файли cookie, тобто невеликі текстові файли, які зберігаються локально в кеші веб-браузера на Вашому кінцевому пристрої і дають змогу аналізувати, як Ви використовуєте наш веб-сайт, а також так званий код відстеження. Файли cookie, що використовуються Hotjar, зберігаються на Вашому кінцевому пристрої протягом різного часу, в деяких випадках лише під час Вашого відвідування, в інших – протягом 365 днів. Зібрана таким чином інформація передається Hotjar на сервер в Ірландії та зберігається там. Подальша інформація збирається за допомогою коду відстеження: Дані, що залежать від пристрою, збираються через Ваш кінцевий пристрій та веб-браузер:

 • IP-адреса Вашого кінцевого пристрою (збирається та зберігається в анонімізованому форматі)
 • Адреса електронної пошти, включаючи Ваше ім'я та прізвище, якщо Ви надали його нам через наш веб-сайт
 • Розмір екрана Вашого кінцевого пристрою
 • Тип пристрою та інформація про браузер
 • Географічні дані (тільки країна)
 • Мова, що використовується для відображення нашого веб-сайту
 • Взаємодія з користувачами
 • Команди миші (рух, положення і клацання)
 • Натискання клавіш

Файли реєстрації, що автоматично використовуються нашим сервером під час використання Hotjar:

 • Домен, який приймає управління
 • Відвідані веб-сайти
 • Географічні дані (тільки країна)
 • Мова, що використовується для відображення нашого веб-сайту
 • Дата і час доступу

Hotjar використовує цю інформацію для оцінювання використання Вами нашого веб-сайту, складання звітів про використання та надання інших послуг, пов'язаних з оцінюванням нашого веб-сайту. Hotjar також використовує послуги третіх сторін (наприклад, Google Analytics та Optimizely) для надання послуг. Ці треті сторони можуть зберігати або іншим чином обробляти інформацію, яку Ваш браузер передає під час відвідування нашого веб-сайту (може включати Вашу IP-адресу).

Інформація про треті сторони: Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Мальта. Додаткову інформацію про використання даних Hotjar, про можливості налаштування та заперечення, а також про захист даних можна знайти на веб-сайті Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

b) Правовою основою є Ваша згода відповідно до ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR і розділу 25 ст. 1 TTDSG.

c) Ми використовуємо Hotjar для аналізування використання нашого веб-сайту та постійного вдосконалення окремих функцій та пропозицій, а також розширювання досвіду використання. Завдяки статистичному оцінювання поведінки користувачів ми можемо покращити нашу пропозицію та зробити її більш цікавою для Вас як користувача.

d) Ви можете дати згоду на збереження профілю користувача та інформації про Ваше відвідування нашого веб-сайту через Hotjar, а також на встановлення відстежуваних файлів Hotjar у нашому повідомленні про файли cookie та відкликати свою згоду у будь-який час.

XVII. Matomo

Ми використовуємо програмне забезпечення Matomo з відкритим кодом (раніше Piwik) на нашому веб-сайті, яке розміщено на наших власних серверах, для статистичного запису та оцінювання використання нашого веб-сайту. Жодні персональні дані третім особам не передаються.

З вашої згоди Matomo (InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Нова Зеландія) використовує файли cookie, які зберігаються на вашому комп’ютері і дають змогу аналізувати використання нашого веб-сайту. Інформація, згенерована файлами cookie про використання вами нашого веб-сайту, зберігається на нашому сервері та не передається третім особам.

Ми скорочуємо IP-адреси й таким чином знеособлюємо їх перед тим, як зберігати, щоб захистити вашу конфіденційність. Використати Анонімну IP-адресу для ідентифікації користувача неможна.

Дані, які Matomo збирає на нашому сервері, використовуються виключно для статистичних цілей і використовуються для оптимізації нашого веб-сайту та його вмісту. Розголошення третім сторонам не відбувається.

Ви можете запобігти зберіганню файлів Cookie, налаштувавши відповідне програмне забезпечення свого браузера; однак ми хотіли б зазначити, що в цьому випадку ви не зможете повною мірою використовувати всі функції нашого сайту.

Якщо ви не згодні на зберігання та оцінювання цих даних, ви можете заперечити проти їх зберігання та використання в будь-який час у налаштуваннях захисту даних. У цьому випадку у вашому браузері буде збережено файл Cookie для відмови, який не дозволить Matomo зберігати дані про використання. Однак, якщо ви видалите свої файли Cookie, файл Cookie для відмови також буде видалено, і вам, можливо, доведеться його повторно активувати.

Правовою основою для обробки персональних даних за допомогою Matomo є ст. 6 п. 1 (f) GDPR. Законний інтерес полягає в статистичному оцінюванні поведінки користувачів з метою покращання веб-сайту та його вмісту, а також оптимізації зручності для користувача. Якщо запитується відповідна згода, то обробка здійснюється виключно на підставі ст. 6 п. 1 (a) GDPR та розділу 25 абз. 1 TTDSG, оскільки згода включає зберігання файлів Cookie або доступ до інформації на кінцевому пристрої користувача (наприклад, відбитків пальців на пристрої) у значенні TTDSG. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час із подальшим результатом, деактивувавши відповідну категорію в «налаштуваннях захисту даних» на цій сторінці.

Додаткову інформацію про захист даних у зв’язку з Matomo можна знайти в декларації Matomo про захист даних: https://matomo.org/privacy.

XVIII. Google Analytics

1. На нашому веб-сайті ми використовуємо Google Analytics, службу веб-аналітики, яку надає Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ірландія (Google), за Вашою згодою. Google (Universal) Analytics використовує так звані «файли cookie», які є текстовими файлами, що зберігаються на Вашому кінцевому пристрої і дають змогу аналізувати використання Вами веб-сайту. Інформація, отримана за допомогою файлів cookie про використання цього веб-сайту (включаючи скорочену IP-адресу), зазвичай передається на сервер Google і зберігається там, де вона також може бути передана на сервери Google LLC. в США.
Служба Google Analytics обробляє дані виключно з анонімізацією IP-адреси за допомогою скорочення, що забезпечує виключення ідентифікації окремого користувача. Тільки у виняткових випадках повна IP-адреса буде передана на сервер Google LLC у США і там скорочена. Google буде використовувати цю інформацію від нашого імені для оцінювання використання веб-сайту, складання звітів про діяльність веб-сайту та надання інших послуг, пов'язаних з діяльністю веб-сайту та використанням Інтернету. IP-адреса, що передається через Ваш браузер у рамках Google Analytics, не поєднується з іншими даними Google.

2. Всі описані вище види обробки, зокрема встановлення файлів cookie Google Analytics для зчитування інформації про кінцевий пристрій, будуть здійснюватися тільки в тому випадку, якщо Ви дали нам свою пряму згоду на це відповідно до 6 п. 1 (a) GDPR і розділу 25 абз. 1 TTDSG. Без такої згоди Google Analytics не буде використовуватися під час відвідування веб-сайту.

3. Метою використання послуг веб-аналітики та файлів cookie від Google є підвищення ефективності роботи нашого веб-сайту удосконаленням аналізування поведінки користувачів з метою повного врахування інтересів та потреб наших користувачів.

4. Ви можете відкликати свою надану згоду в будь-який час і в майбутньому. Щоб відкликати згоду, будь ласка, відключіть цю послугу в «Налаштування конфіденційності», розміщеному на веб-сайті. Ми уклали з Google угоду про використання Google Analytics, яка зобов'язує Google захищати дані відвідувачів нашого веб-сайту і не передавати їх третім сторонам.
Під час передавання даних з ЄС до США Google посилається на так звані стандартні положення щодо захисту даних Європейської комісії, які мають забезпечити дотримання європейського рівня захисту даних у США.
Додаткову інформацію про Google (Universal) Analytics можна знайти тут: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Інформацію для відвідувачів веб-сайтів і програм, які використовують Google Analytics, можна знайти тут: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#info_for_visitors

Політика конфіденційності та умови використання Google описують, як Google обробляє особисті дані під час використання продуктів Google, таких як Google Analytics: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

У майбутньому ви можете будь-коли відкликати свою згоду на обробку ваших даних. Використовуючи плагін для браузера (додатковий компонент для дезактивації Google Analytics), ви можете встановити файл cookie для відмови, який запобігає збиранню даних через Google Analytics. Це запобігає передаванню даних про діяльність у Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

XIX. SEMrush

SEMrush (800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, США) — це універсальна маркетингова платформа, яка надає інструменти та дані для цифрового маркетингу, SEO (пошукова оптимізація), PPC (оплата за клік), і надає контент-маркетинг. Semrush дає нам змогу аналізувати нашу присутність в Інтернеті, проводити дослідження ключових слів, аналізувати конкурентів, перевіряти профілі зворотних посилань і керувати рекламними кампаніями. Ми використовуємо SEMrush, щоб покращити наші онлайн-маркетингові стратегії, збільшити видимість у пошуковій системі та оптимізувати нашу загальну ефективність онлайн.

SEMrush використовує анонімні дані, які надає Google Analytics, для подальшого аналізу.

XX. Friendly Captcha

Щоб захистити наш веб-сайт від спаму та зловживання, ми використовуємо віджет Friendly Captcha. Правовою основою є як законний інтерес згідно зі ст. 6, абз. 1, (f) GDPR, так і наші юридичні зобов’язання згідно зі ст. 6, абз. 1, (c) GDPR, оскільки ми як оператор веб-сайту повинні забезпечити доступність сервісу.
Friendly Captcha ґрунтується на доказах роботи та не виконує відстеження, не зберігає особисті дані та не використовує файли cookie. Під час відвідування захищеної сторінки віджет направляє пристрій відвідувача на сервери Friendly Captcha, які запитують виконання арифметичного завдання. Це завдання вирішується на пристрої відвідувача, а результат надсилається на веб-сервер захищеного сайту.

Friendly Captcha збирає такі дані журналу:

 •    Заголовки запитів User-Agent, Origin та Referrer.
 •    Сама головоломка, яка містить інформацію про обліковий запис і ключ сайту, до якого відноситься головоломка.
 •    Версія віджета.
 •    Мітка часу.

Більше інформації про обробку та зберігання даних у положеннях про захист даних для кінцевих користувачів Friendly Captcha GmbH можна знайти за посиланням https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

XXI. Соціальні мережі

Якщо ви відвідуєте одну з наших соціальних мереж, ваші особисті дані будуть оброблені під час такого відвідування. У цьому випадку ми несемо відповідальність разом з оператором відповідної соціальної мережі за операції з обробки даних у розумінні ст. 26 GDPR, за умови, що ми фактично приймаємо спільне рішення з оператором соціальної мережі щодо обробки даних і ми також маємо вплив на обробку даних. Наскільки це можливо, ми уклали угоди про спільну відповідальність з операторами соціальних мереж відповідно до ст. 26 GDPR.

Просимо вас зауважити, що, незважаючи на нашу спільну відповідальність з операторами соціальних мереж відповідно до ст. 26 GDPR, ми не маємо повного впливу на обробкуданих окремих соціальних мереж. Корпоративна політика відповідного провайдера має значний вплив на наші можливості. Якщо права суб’єктів даних захищаються, ми можемо лише пересилати ці запити оператору соціальної мережі.

Ви можете зв’язатися з нами через різні канали нашої присутності в соціальних мережах. Персональні дані збираються лише в тому випадку, якщо ви добровільно надаєте їх нам у рамках контакту. Ми використовуємо надані вами дані без вашої окремої згоди виключно для виконання та обробки вашого запиту на контакт. Ваші дані не будуть передані третім особам або будуть передані лише на основі вашого запиту.

1. Facebook та Instagram

На нашому веб-сайті ви знайдете посилання на наші профілі у Facebook та Instagram, якими керує Meta. Якщо ви клацнете одне з цих посилань, то будете перенаправлені на нашу присутність на відповідній платформі. Якщо ви відвідаєте їх, особисті дані, як правило, оброблятимуться Meta Ireland Ltd. Якщо ви використовуєте такі інтерактивні функції, як коментування, обмін або оцінка, то дані оброблюються виключно Meta.

Сторони, що несуть спільну відповідальність у значенні ст. 26 GDPR

Для роботи наших сторінок у Facebook та Instagram ми та Meta несемо відповідальність за обробку ваших персональних даних:

Meta Platforms Ireland Limited 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Dublin 2 
Ireland

Якщо ви відвідуєте наш сайт у Facebook або Instagram, то Meta збирає та оброблює ваші особисті дані. Додаткову інформацію можна знайти в декларації Meta про захист даних за посиланням https://www.meta.com/privacy. Ми не маємо впливу на обробку даних Meta і не несемо жодної відповідальності за це.

Будь ласка, зверніть увагу, що Facebook та Instagram мають власні політики конфіденційності, на які ми не маємо впливу. Ми рекомендуємо вам уважно прочитати політику конфіденційності цих платформ, перш ніж розкривати особисту інформацію на цих платформах:

https://help.instagram.com/519522125107875

https://www.facebook.com/policy.php

Щоб зв’язатися з уповноваженим із захисту даних Facebook та Instagram, ви можете заповнити відповідну контактну форму за таким посиланням: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Наші сторінки у Facebook та Instagram надає нам Meta Platforms Ireland Limited (далі «Meta»); ми адмініструємо їх за допомогою відповідного облікового запису користувача. Сторінки дають нам можливість представити себе користувачам Facebook та Instagram і зв’язатися з ними.

Ми можемо збирати особисті дані для роботи наших сторінок у Facebook та Instagram. Як правило, ваші дані збираються та оброблюються в псевдонімізованій формі; Це означає, що ми не можемо призначити ваші дані безпосередньо вашому імені чи адресі електронної пошти. У цьому відношенні обробки відбувається через профіль, який базується на ідентифікаторі або файлі cookie. Ви можете істотно впливати на обробкуваших даних; Для цього просто клацніть пункт меню Налаштування у своєму профілі Facebook або Instagram.

Дані, зібрані під час доступу та використання сторінок, а також інформація, яку ви надали під час звернення до нас, передаються в Meta і зберігаються там. Крім того, ваші дані також можуть переглядати співробітники, які відповідають за підтримування наших сторінок у Facebook та Instagram і які відповідають на ваші повідомлення.

Як Meta використовує дані про відвідування сторінок Facebook або Instagram для власних цілей, якою мірою дії на сторінках Facebook або Instagram призначаються окремим користувачам, як довго Meta зберігає ці дані та чи дані про відвідування відповідних сторінок передається третім сторонам, остаточно та чітко не заявлено Meta та невідомо нам.

Facebook Insights та статистика Instagram

Meta надає нам статистичні дані про відвідувачів наших сторінок у Facebook та Instagram за допомогою функції «Insights» або «Статистика Instagram». Ми не можемо встановити особистий зв'язок. Ця інформація є виключно функціональною та допомагає нам краще аналізувати наш сайт або адаптувати його до ваших потреб та інтересів. Якщо ваші персональні дані обробляються нами під час відвідування наших сторінок у Facebook та Instagram, прийнятність такої обробки для нас ґрунтується на ст. 6, абз. 1 (f) GDPR (законний інтерес). Ми хотіли б оцінити анонімні аналітичні дані, щоб зрозуміти поведінку користувачів на відповідній фан-сторінці та оптимізувати вміст. Сама Meta обробляє ці дані більш просунутим способом; Ви можете знайти більш детальну інформацію про це за цими посиланнями: 

https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=uf_permalink

https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights

Статистика в Meta Business Suite: https://www.facebook.com/business/help/700570830721044?id=765488040896522

Частина аналітичних даних передається на сервери Meta в США і зберігається там. Це передавання в третю країну дозволене відповідно до стандартних положень про захист даних. Додаткову інформацію можна знайти тут: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Meta також опублікувала доповнення до угоди про захист даних; ви можете прочитати про них тут:

 https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Додаткову інформацію про статистику та використання файлів cookie, а також параметри налаштувань можна знайти за адресою:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://www.facebook.com/policies/cookies

Зверніть увагу, що Insights також можна використовувати для збирання особистих даних людей, які не мають профілю у Facebook або Instagram.

Ви можете переглянути інформацію про правову основу та мету обробки Meta, а також відповідний термін зберігання тут: https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Провайдер маркетингових послуг у Facebook та Instagram

Якщо ми використовуємо постачальників послуг для обробки даних на наших сторінках у Facebook та Instagram, то ми укладаємо з ними відповідні договори на обробку замовлень (AVV). У ході цього ми регулюємо, в якому обсязі та за яких умов безпеки обробляються дані, і визначаємо необхідні повноваження для надання інструкцій відповідно до ст. 28 GDPR.

Ми використовуємо інструмент Facelift від Facelift brand building technologies GmbH (Facelift bbt, Gerhofstr. 19, 20354 Hamburg), щоб полегшити керування нашими каналами соціальних мереж. Оскільки Facelift в основному призначений для полегшення керування всіма каналами соціальних мереж, які ми підтримуємо в бізнесі, жодні особисті дані не збираються, просто зв’язавши Facelift із нашою сторінкою Facebook або Instagram. Однак, якщо користувач ставить запитання, вказане у Facelift, за допомогою функції коментарів на одному з наших сайтів, особливо щодо рекламних цілей, тоді текст перетікає в інструмент разом із іменем користувача та відображається нам. Надісланий текст та ім’я користувача буде видалено, щойно на запит буде отримано відповідь. Правовою основою для обробки даних є ст. 6 абз. 1 (f) GDPR. Використання Facelift використовується з метою спрощення спілкування між нами та відвідувачем нашої присутності у Facebook або Instagram. Таким чином ми маємо кращий огляд коментарів користувачів, що полегшує спілкування з відвідувачами нашої присутності у Facebook або Instagram. Це також є нашим законним інтересом щодо обробки персональних даних відповідно до ст. 6, абз. 1, (f) GDPR.

Функція коментарів на наших сторінках у Facebook та Instagram

Ми регулярно публікуємо новини на наших сторінках у Facebook та Instagram. Щоб мати можливість вступати з вами в активний обмін, ми активували відповідну функцію коментарів у Facebook та Instagram. Ми залишаємо за собою право негайно видаляти невідповідні дописи (наприклад, із расистським, незаконним чи подібним вмістом). Для цього всі коментарі перевіряються на невідповідний зміст. Ми можемо бачити, з якого профілю Facebook чи Instagram було опубліковано відповідний коментар. Ми маємо доступ до

 • змісту коментаря
 • часу створення
 • ідентифікатора користувача
 • імені користувача Facebook або Instagram

і можемо встановити зв’язок із попередніми публікаціями та коментарями. Як правило, дані не передаються третім особам; у виняткових випадках законодавча норма або відповідне рішення суду може змусити нас оприлюднити відповідні дані.

Здійснення зв'язку

Ви можете зв’язатися з нами через різні канали на наших сторінках у Facebook та Instagram, а також зв’язатися за допомогою прямих повідомлень, лайків або коментарів. Коли ви зв’яжетеся з нами, буде відображено ім’я користувача, збережене у вашому обліковому записі. Ця обробка дозволене згідно зі ст. 6 абз. 1 (f) Загального регламенту захисту даних (GDPR), оскільки ми маємо законний інтерес відповідати на запитання, реагувати на критику, налагоджувати відносини та обмінюватися інформацією. Це дає нам змогу покращувати наші послуги та реагувати на потреби наших клієнтів. Комунікація через соціальні медіа особливо важлива, щоб охопити молодих клієнтів. Прямі повідомлення зберігаються без обмеження часу, коментарі на сторінці фанатів і лайки зберігаються постійно, і їх можуть переглядати інші користувачі.

Права суб'єктів даних

Якщо ви використовуєте наші сторінки Facebook та Instagram, то ви маєте право використовувати всі права, описані в розділі «Права суб’єктів даних», як проти Meta, так і проти нас. Відповідно до нашої угоди з Meta, ми негайно перешлемо ваш запит Meta, якщо він стосується лише Meta.

2. Twitter

Наш веб-сайт використовує посилання на наш акаунт у Twitter, щоб надавати вам актуальні новини та інформацію про нашу компанію.

HORSCH Maschinen GmbH використовує технічну платформу та послуги Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 США, для пропонованої служби коротких повідомлень. Міжнародна компанія Twitter, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ірландія, відповідає за обробку даних осіб, які проживають за межами Сполучених Штатів.
Ми хотіли б зазначити, що ви використовуєте службу коротких повідомлень Twitter, запропоновану тут, та її функції на власний ризик. Це, зокрема, стосується використання інтерактивних функцій (наприклад, обміну або оцінювання).

Сторони, що несуть спільну відповідальність у значенні ст. 26 GDPR

За роботу нашого облікового запису Twitter ми разом із Twitter несемо відповідальність за обробку ваших персональних даних

Інформацію про те, які дані обробляє Twitter і для яких цілей, можна знайти в декларації Twitter про захист даних: twitter.com/de/privacy
Інформація, зібрана цим постачальником через файли cookie, зазвичай надсилається на сервер у США та зберігається там. Якщо дані передаються до США, то передавання даних ґрунтується на наявності стандартних договірних положень.
Ми не маємо впливу на тип і обсяг даних, які обробляє Twitter, тип обробки та використання чи передавання цих даних третім особам. У цьому відношенні також немає ефективних можливостей контролювання. Коли ви використовуєте Twitter, ваша особиста інформація збиратиметься, передаватиметься, зберігатиметься, розкриватиметься та використовуватиметься компанією Twitter Inc. незалежно від вашого місця проживання в Сполучених Штатах, Ірландії та будь-якій іншій країні, де Twitter Inc. веде бізнес, зберігається та використовується. З одного боку, Twitter обробляє ваші добровільно введені дані, такі як ім’я та ім’я користувача, адреса електронної пошти, номер телефону або контакти у вашій адресній книзі, коли ви завантажуєте або синхронізуєте їх. З іншого боку, Twitter також оцінює вміст, яким ви ділитеся, щоб визначити, які теми вас цікавлять, зберігає та обробляє конфіденційні повідомлення, які ви надсилаєте безпосередньо іншим користувачам, і може визначити ваше місцезнаходження на основі даних GPS, інформації про безпроводові мережі або вашого визначення вашу IP-адресу, щоб надсилати вам рекламу чи інший вміст.
Twitter Inc. може використовувати інструменти аналізу, такі як Twitter або Google Analytics, для цілей оцінки. Ми не маємо впливу на використання таких інструментів Twitter Inc. і не були поінформовані про таке потенційне використання. Якщо інструменти цього типу використовуються Twitter Inc. для облікового запису HORSCH Maschinen GmbH, ми не замовляли, не схвалювали це і не підтримували це іншим способом. Дані, отримані під час аналізування, також недоступні для нас. Ми можемо переглянути лише певну неособисту інформацію про твіт-активність, наприклад кількість кліків профілю чи посилання на певний твіт, через наш обліковий запис. Крім того, ми не можемо запобігти або вимкнути використання таких інструментів у вашому обліковому записі Twitter.
Нарешті, Twitter також отримує інформацію, коли ви переглядаєте вміст, наприклад, навіть якщо ви не створили обліковий запис. Ці так звані «дані журналу» можуть включати IP-адресу, тип веб-переглядача, операційну систему, інформацію про веб-сайт, до якого ви заходили раніше, і сторінки, які ви відвідували, ваше місцезнаходження, оператора мобільного зв’язку, пристрій, яким ви користуєтеся (включаючи пристрої – ID та ID програми), пошукові терміни, які ви використовуєте, та інформацію про файли cookie.
За допомогою кнопок або віджетів Twitter, інтегрованих у веб-сайти, і використання файлів cookie Twitter може записувати ваші відвідування цих веб-сайтів і призначати їх до вашого профілю Twitter. Ці дані можна використовувати, щоб пропонувати вміст або рекламу, адаптовану до вас. Оскільки Twitter Inc. є неєвропейським провайдером, який має лише європейську філію в Ірландії, він не зв’язаний німецькими правилами захисту даних. Це стосується, наприклад, ваших прав на інформацію, блокування або видалення даних або можливості заперечувати проти використання даних використання в рекламних цілях.
Ви можете обмежити обробку ваших даних у загальних налаштуваннях свого облікового запису Twitter і в розділі «Захист і безпека даних». Крім того, на мобільних пристроях (смартфонах, планшетах) ви можете обмежити доступ Twitter до даних контактів і календаря, фотографій, даних про місцезнаходження тощо в параметрах налаштувань. Однак це залежить від використовуваної операційної системи.

Додаткову інформацію щодо цих пунктів можна знайти на наступних сторінках підтримки Twitter:

https://support.twitter.com/articles/105576#
https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz

Детальніше про можливість перегляду власних даних у Twitter ви можете дізнатися тут: https://support.twitter.com/articles/20172711#
Інформацію про висновки, які Twitter зробив щодо вас, можна знайти тут: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Інформацію про наявні параметри персоналізації та захисту даних можна знайти тут (з подальшими посиланнями): twitter.com/personalization
У вас також є можливість подати запит на інформацію за допомогою форми захисту даних Twitter або архівних запитів:
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170320#

Що стосується Даних збігів, ми та Twitter маємо зобов’язання, викладені в Додатку до Обробника даних. Це можна знайти тут: https://privacy.twitter.com/en/for-our-partners/global-dpa.

Щодо даних про конверсії, якими ми надаємо Twitter, на нас і Twitter поширюється Додаткова угода щодо обробки даних, яку можна знайти тут: https://gdpr.twitter.com/en/conversion-api-dpa.html.

Ми використовуємо звіти лише для внутрішніх бізнес-цілей і для оптимізації наших рекламних кампаній у Twitter.

Щодо неагрегованих звітів, ми та Twitter підпорядковуємося Додатку щодо обробляння даних, який можна знайти тут: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html


HORSCH Maschinen GmbH також обробляє ваші дані. Вона не збирає жодних даних через свій акаунт у Twitter. Дані, які ви вводите в Twitter, зокрема ваше ім’я користувача та вміст, опублікований під вашим обліковим записом, будуть оброблені нами, оскільки ми можемо ретвітувати ваші твіти чи відповідати на них, або ми також можемо писати твіти, які стосуються вашого облікового запису. Дані, які ви вільно публікуєте та розповсюджуєте в Twitter, будуть включені в нашу пропозицію та стануть доступними для наших підписників.

3. LinkedIn

Ми включили посилання на наш профіль LinkedIn на нашому веб-сайті. Якщо ви натиснете на це посилання, ви будете перенаправлені на нашу сторінку LinkedIn.

Ми використовуємо LinkedIn, щоб зв’язатися з нашими клієнтами, діловими партнерами, потенційними співробітниками та іншими зацікавленими сторонами, а також представити нашу компанію та наші продукти. LinkedIn — це служба LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ірландія.

Якщо ви перебуваєте в ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії, LinkedIn Ireland Unlimited Company є контролером ваших персональних даних, які надаються, збираються або обробляються у зв’язку з Послугами LinkedIn.

Якщо ви перебуваєте за межами цих країн, корпорація LinkedIn є контролером ваших персональних даних, які вам надаються або збираються від вас або обробляються у зв’язку з нашими Послугами.

Ви можете знайти інформацію про захист даних LinkedIn тут: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Щоб зв’язатися з спеціалістом із захисту даних LinkedIn, ви можете заповнити контактну форму за таким посиланням: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Обробка ваших особистих даних нами та LinkedIn базується на ст. 6 абз. 1 (f) GDPR (законний інтерес). Наш законний інтерес полягає в підтримці та розширенні наших ділових відносин, а також у покращанні нашого маркетингу та зв’язків з громадськістю.

Відвідуючи або використовуючи наш сайт LinkedIn, ми можемо збирати інформацію про вас. Це також може включати особисті дані, такі як ваше ім’я, адреса електронної пошти або IP-адреса. Зверніть увагу, що ми не маємо впливу на те, які саме дані збирає LinkedIn і як ці дані обробляються. Проте ми переконалися, що LinkedIn дотримується положень щодо захисту даних Загального регламенту ЄС щодо захисту даних (GDPR). Більше інформації про це можна знайти за посиланням: https://legal.linkedin.com/dpa.

Щоб дізнатися більше про тип, обсяг і мету обробки даних LinkedIn, а також дізнатися про ваші права та параметри налаштувань для захисту вашої конфіденційності, перейдіть до політики захисту даних LinkedIn за адресою https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy а також політики LinkedIn щодо файлів cookie за адресою https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Функція коментарів на нашій сторінці LinkedIn

Ми регулярно публікуємо оновлення на нашій сторінці LinkedIn. Щоб мати можливість вступати з вами в активний обмін, ми активували відповідну функцію коментарів на LinkedIn. Ми залишаємо за собою право негайно видаляти невідповідні дописи (наприклад, із расистським, незаконним чи подібним вмістом). Для цього всі коментарі перевіряються на невідповідний зміст. Ми можемо бачити, з якого профілю LinkedIn було опубліковано відповідний коментар. Ми маємо доступ до

 • змісту коментаря
 • часу створення
 • ідентифікатора користувача
 • імені користувача LinkedIn

і можемо встановити зв’язок із попередніми публікаціями та коментарями. Як правило, дані не передаються третім особам; у виняткових випадках законодавча норма або відповідне рішення суду може змусити нас оприлюднити відповідні дані.

4. Xing

Ми інтегрували посилання на наш профіль Xing на нашому веб-сайті. Якщо ви натиснете на це посилання, ви будете перенаправлені на нашу сторінку Xing.

Сторони, що несуть спільну відповідальність у значенні ст. 26 GDPR

Для роботи нашого профілю Xing ми та Xing несемо відповідальність за обробку ваших персональних даних:

New Work SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg
Tel.: +49 40 419 131-0
info@xing.com

Ми хотіли б зазначити, що ви використовуєте запропонований профіль Xing та його функції на власну відповідальність. Це стосується, зокрема, використання інтерактивних функцій (наприклад, обмін, оцінювання). Ми не маємо впливу на тип і обсяг даних, які обробляє Xing.

Xing обробляє ваші добровільно введені дані та, якщо необхідно, оцінює вміст, яким ви поділилися чи переглянули.

Інформацію про те, які дані обробляє Xing і для яких цілей, можна знайти в декларації захисту даних Xing: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XING — це соціальна мережа, якою керує компанія New Work SE у Гамбурзі. Учасники можуть насамперед керувати своїми професійними, а також приватними контактами та створювати нові контакти. Організації можуть створити сторінку з логотипом і коротким профілем, публікувати новини та ініціювати дискусійні групи.
Для профілю компанії повинен бути призначений особистий профіль з правами адміністратора. Діалог у групах можливий лише через особистий профіль фізичної особи.
Щоб використовувати функції мережі, ви повинні бути зареєстровані як користувач. Існує безкоштовна базова версія та платна версія з додатковими функціями. На відміну від інших соціальних мереж, XING більше базується на поєднанні особистого та електронного контакту, є менш комерційним і менш візуально орієнтованим. Основна увага приділяється професійному обміну спеціалізованими темами з людьми, які мають однакові професійні інтереси. Крім того, XING часто використовується компаніями та іншими організаціями для набору персоналу та представлення себе як привабливого роботодавця. Для цього XING пов’язано з платформою рейтингу роботодавців kununu.
XING надає додаткову інформацію тут:  https://corporate.xing.com/de/unternehmen/
Зараз HORSCH Maschinen GmbH використовує XING лише в дуже обмеженому обсязі через короткий профіль і час від часу публікуючи новини, які стосуються в першу чергу поточних пропозицій роботи. Тематична дискусійна група наразі не підтримується, але її можна буде створити в майбутньому.
Ви можете прочитати актуальну інформацію про захист даних за адресою https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Ми не збираємо та не обробляємо жодних персональних даних через XING.

5.  YouTube

YouTube, LLC є компанією Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ірландія.

Контролером даних, відповідальним за обробку вашої інформації для користувачів служб Google, які постійно проживають у Європейській економічній зоні чи Швейцарії, є Google Ireland Limited, зареєстрований офіс за адресою Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія, якщо інше не зазначено в повідомленні про захист даних конкретної служби.

Сторони, що несуть спільну відповідальність у значенні ст. 26 GDPR

Для роботи нашого сайту YouTube ми несемо спільну відповідальність за обробку ваших персональних даних разом із YouTube/Google.

YouTube LLC 901
Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
США

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ірландія

Інформацію про захист даних YouTube можна знайти тут: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Щоб зв’язатися з інспектором із захисту даних YouTube, ви можете заповнити контактну форму за цим посиланням:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

a) Посилання на відео YouTube
Наш веб-сайт містить посилання на наш канал YouTube, через який ми надаємо вам відео та інформацію про нашу компанію. Якщо ви клацнете посилання на наш канал YouTube, ви будете перенаправлені на платформу YouTube.
YouTube обробляє ваші персональні дані на підставі вашої згоди відповідно до ст. 6, абз. 1, (a) GDPR та розділу 25 абз. 1 TTDSG, якщо у вас є обліковий запис YouTube і ви входите на YouTube, або на підставі законних інтересів відповідно до ст. 6, абз. 1, (f) GDPR, якщо у вас немає облікового запису YouTube. Зверніть увагу, що ми не впливаємо на тип і обсяг обробки ваших особистих даних YouTube.

b) Вбудовані відео

1. Відео з YouTube також вбудовані на цьому веб-сайті, але вони будуть завантажені лише з вашої згоди.
Як тільки ви дасте свою згоду, буде використано опцію «режим розширеного захисту даних», надану YouTube.
Якщо користувач натискає, щоб підтвердити свою згоду на завантаження вбудованого відео YouTube, встановлюється з’єднання з YouTube і з’єднання з мережею Google Double Click.
Відповідно до YouTube, у «розширеному режимі захисту даних» на сервер YouTube передаються лише дані, зокрема, які з наших веб-сайтів ви відвідали під час перегляду відео. Якщо ви одночасно ввійшли в систему YouTube, ця інформація буде присвоєна вашому обліковому запису учасника YouTube. Ви можете запобігти цьому, вийшовши зі свого облікового запису перед відвідуванням нашого веб-сайту.
Щойно ви починаєте відтворення вбудованого відео, клацнувши його, YouTube використовує режим розширеного захисту даних, щоб зберігати на вашому пристрої лише файли cookie, які не містять жодних особистих даних, якщо ви зараз не ввійшли в службу Google. Ці файли cookie можна запобігти за допомогою відповідних налаштувань і розширень браузера.

Адреса та посилання на інформацію про захист даних третіх сторін:
Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія
- Декларація про захист даних: https://policies.google.com/privacy
- Неучасть: https://adssettings.google.com/authenticated
- Налаштування конфіденційності: https://www.youtube.com/intl/de_be/howyoutubeworks/user-settings/privacy 

Якщо ви переглядаєте відео YouTube, вбудовані на нашому веб-сайті, то YouTube використовує файли cookie та інші технології для збирання даних про вашу поведінку під час користування. Дані, зібрані YouTube, також можуть бути пов’язані з іншими даними, зібраними іншими службами Google, такими як Google Analytics.

Також можливо, що YouTube встановлює файли cookie DoubleClick, коли ви переглядаєте відео YouTube на нашому веб-сайті. DoubleClick — це технологія Google, яка дає змогу демонструвати персоналізовану рекламу на YouTube. Це також може призвести до збирання та обробки персональних даних YouTube. Однак ми не контролюємо використання файлів cookie YouTube або Google.

2. Правовою основою для обробки даних є ст. 6 абз. 1 (a) GDPR і розділ 25 абз. 1 TTDSG. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час із подальшим ефектом, деактивувавши цю послугу в «налаштуваннях захисту даних» на цій сторінці.

3. Метою обробки даних є можливість отримати доступ до високоякісного відео безпосередньо на веб-сайті та забезпечити підвищену зручність для користувача завдяки швидкій доступності.

c) Наш YouTube канал
Ми створили канал YouTube, щоб продемонструвати наші продукти та послуги та надати вам корисну інформацію. Канал YouTube управляється YouTube (YouTube LLC є компанією Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ірландія) («YouTube»). Коли ви відвідуєте наш YouTube-канал, дані передаються на YouTube і зберігаються там.

Якщо ви відвідуєте наш канал YouTube, ваші особисті дані можуть оброблятися YouTube. Це може включати, наприклад, вашу IP-адресу, інформацію про пристрій, який ви використовуєте, або інформацію про використання вами каналу YouTube. Ми не маємо впливу на те, які дані обробляє YouTube і як YouTube використовує ці дані.

Додаткову інформацію про обробку даних YouTube можна знайти в політиці конфіденційності YouTube за посиланням

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Обробка ваших особистих даних YouTube ґрунтується на вашій згоді відповідно до ст. 6 абз. 1 (a) GDPR, якщо у вас є обліковий запис YouTube і ви входите на YouTube, або на основі законних інтересів відповідно до ст. 6 абз. 1 (f) GDPR, якщо у вас немає облікового запису YouTube. Наш законний інтерес полягає в привабливій презентації нашої компанії та спілкуванні з клієнтами та зацікавленими сторонами.

Зверніть увагу, що ми не впливаємо на тип і обсяг обробки ваших особистих даних YouTube.

Зверніть також увагу, що ваші персональні дані можуть оброблятися в Ірландії чи США, оскільки YouTube є компанією Google Ireland, що базується в Ірландії, але також використовує сервери в США. Однак YouTube запровадив стандартні договірні положення відповідно до ст. 46, абз. 2, (c) GDPR, щоб забезпечити належний рівень захисту даних:

Додаткову інформацію про обробку ваших персональних даних YouTube, а також про ваші права та параметри налаштувань для захисту вашої конфіденційності можна знайти в політиці конфіденційності YouTube за адресою: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Функція коментарів на нашій сторінці YouTube

Ми регулярно публікуємо оновлення на нашій сторінці YouTube. Щоб мати можливість вступати з вами в активний обмін, ми активували відповідну функцію коментарів на YouTube. Ми залишаємо за собою право негайно видаляти невідповідні дописи (наприклад, із расистським, незаконним чи подібним вмістом). Для цього всі коментарі перевіряються на невідповідний зміст. Ми можемо бачити, з якого профілю YouTube було опубліковано відповідний коментар. Ми маємо доступ до

 • змісту коментаря
 • часу створення

і можемо встановити зв’язок із попередніми публікаціями та коментарями. Як правило, дані не передаються третім особам; у виняткових випадках законодавча норма або відповідне рішення суду може змусити нас оприлюднити відповідні дані.

6. Розіграші

Ми регулярно організовуємо розіграші через нашу присутність у соціальних мережах. Якщо ви хочете взяти участь у цих розіграшах, необхідно, щоб ми збирали та зберігали ваші особисті дані, імена користувачів. Коли ви берете участь у розіграші, буде отримано вашу чітку згоду на обробку даних. Збережені дані будуть видалені, щойно вони більше не будуть потрібні для проведення розіграшу. Правовою основою для обробки даних є ст. 6 абз. 1 (a) GDPR. Метою оброки даних є проведення розіграшу, який ми пропонуємо.

7. Facelift

Ми використовуємо інструмент Facelift від Facelift brand building technologies GmbH (Facelift bbt, Gerhofstr. 19, 20354 Hamburg), щоб полегшити керування нашими каналами соціальних мереж. Оскільки Facelift в основному призначений для полегшення керування всіма каналами соціальних мереж, які ми підтримуємо в бізнесі, жодні особисті дані не збираються, просто зв’язавши Facelift із нашою сторінкою Facebook або Instagram. Якщо користувач взаємодіє з одним із наших профілів на сторінках, доступних нам через Meta, у формі коментаря або повідомлення, вміст, включаючи інформацію про профіль користувача, передається до Faceliftcloud. Надісланий текст та ім’я користувача буде видалено з Faceliftcloud, щойно на запит буде отримано відповідь. Правовою основою для обробки даних є ст. 6 абз. 1 (f) GDPR. Використання Facelift використовується з метою спрощення спілкування між нами та відвідувачем нашої присутності у Facebook або Instagram. Таким чином ми маємо кращий огляд коментарів користувачів, що полегшує спілкування з відвідувачами нашої присутності у Facebook або Instagram. Це також є нашим законним інтересом щодо обробки персональних даних відповідно до ст. 6, абз. 1, (f) GDPR.

8. Quintly

Quintly — це інструмент аналітики соціальних мереж, який допомагає нам аналізувати та оптимізувати нашу діяльність у соціальних мережах. Він забезпечує функціональні можливості для моніторингу та оцінювання даних соціальних медіа, включаючи, але не обмежуючись цим, продуктивність публікацій, зростання підписників, рівень залучення, демографічну інформацію. За допомогою Quintly ми можемо отримати важливу інформацію, щоб покращити наші стратегії в соціальних мережах, визначити тенденції та краще зрозуміти нашу цільову групу. Ми використовуємо Quintly для збирання даних із різних платформ соціальних мереж, їх порівняння та створення зручних звітів.

Для цієї подальшої обробки Quintly використовує знеособлені дані, доступні через наші соціальні медіа-платформи.

 

XXII. Розіграші та опитування

a) На нашому сайті іноді можна взяти участь в опитуванні, наприклад, залишити відгук про події в рамках опитування або взяти участь у розіграші.

Результати опитування обробляються через процесор LimeSurvey і є анонімними. Будь-який код доступу, який може бути використаний, не буде збережено разом із даними. Він зберігається в окремій таблиці й оновлюється лише для того, щоб реєструвати, чи було завершено опитування. Немає можливості об’єднати коди доступу з результатами опитування.
Ми не обробляємо жодних персональних даних у рамках опитувань.

Під час участі в розіграші збираються дані, необхідні для проведення розіграшу, такі як адреса електронної пошти та підтвердження повноліття.

b) Ми обробляємо дані розіграшу з метою проведення розіграшу. Якщо ви дали нам свою згоду, то правовою основою для обробки даних є ст. 6 абз. 1 п. 1 (a) GDPR. Якщо вищевказані дані обробляються для ініціювання договірних відносин, то правовою основою є ст. 6 абз. 1 п. 1 (b) GDPR.

c) Метою обробки даних є надання вам можливості зв’язатися з нами у разі виграшу та підтвердження вашого повноліття.

d) Дані будуть видалені не пізніше ніж через 30 діб після закінчення розіграшу. Видалення не відбудеться, якщо подальша обробка та зберігання ваших персональних даних необхідне в окремих випадках для пред’явлення, здійснення або захисту правових вимог. У цьому випадку ми маємо законний інтерес у подальшій обробці та зберіганні ваших персональних даних. Правовою основою є ст. 6 абз. 1 п. 1 (f) GDPR. Видалення не відбудеться, навіть якщо ми зобов’язані продовжувати зберігати ваші персональні дані відповідно до правових норм.

XXIII. Редагування фотографій

a) В рамках функції BE A HERO на нашому веб-сайті ми надаємо можливість кожному користувачеві завантажити свою фотографію, яка потім редагується за допомогою маски. Потім користувач отримує індивідуальну URL-адресу для обміну або завантаження зображення.

Перед завантаженням фотографії користувач буде поінформований про цю обробку даних. Відправляючи фотографію, він погоджується на цю обробку.

b) Правовою основою для такої обробки даних є ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

c) Мета обробки даних – зробити веб-сайт привабливим та цікавим.

d) Завантажене зображення можна видалити у будь-який час.

XXIV. Система управління навчанням

1. Група компаній Horsch використовує систему управління навчанням, щоб пропонувати навчальні матеріали у цифровому форматі, вести історію учасників навчання та керувати результатами та передумовами для подальшого навчання. Крім того, ці дані також є підтвердженням передумов для подальшого навчання.

На нашій сторінці управління навчанням ми пропонуємо користувачам можливість зареєструватися, надавши персональні дані. Дані вводяться у форму для введення даних, передаються нам і зберігаються. Передавання даних третім сторонам відбувається тільки у Вашій зареєстрованій операції. У процесі реєстрації збираються такі дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, основна адреса, місто, поштовий індекс.

Крім того, під час надсилання повідомлення зберігаються такі дані: IP-адреса користувача, дата та час реєстрації.

У процесі реєстрації буде отримано згоду користувача на обробку цих даних.

У ході подальшого використання порталу обробляються такі дані, як пройдене навчання та його результати.

2. Правовою основою для обробки даних є згода користувача відповідно до ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

3. Дані про реєстрацію та використання цифрових тренінгів на нашому веб-сайті необхідні для підтвердження та історії навчання відповідно до вашої згоди.

Дані видаляються, щойно вони припиняють бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані.

4. Це стосується даних, зібраних під час процесу реєстрації, якщо реєстрація на нашому веб-сайті скасована або змінена.

Ви як користувач можете скасувати реєстрацію або відкликати згоду в будь-який час. Ви можете в будь-який час змінити збережені дані. Якщо дані необхідні для виконання договору або для здійснення переддоговірних заходів, то дострокове видалення даних можливе лише в тому випадку, якщо будь-які договірні чи юридичні зобов'язання не перешкоджають видаленню.

XXV. Права суб’єктів даних

Ми розуміємо, що у вас є певні права щодо обробки ваших даних. Ця декларація про захист даних має на меті поінформувати вас про те, які права суб’єкта даних у вас є та як ви можете ними скористатися.

 1. Право на інформацію (ст. 15 GDPR): ви маєте право вимагати від нас інформацію про те, які персональні дані про вас ми обробляємо та з якою метою. Якщо ви запитуєте інформацію, подану не в письмовій формі, за допомогою контактної адреси, яка вже зберігається в наших системах,  томи просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми можемо вимагати від вас докази того, що ви є тією особою, якою себе називаєте. 
 2. Право на редагування (ст. 16 GDPR): ви маєте право на редагування неправильних або неповних персональних даних, які ми зберегли про вас.
 3. Право на видалення (ст. 17 GDPR): ви маєте право вимагати видалення ваших персональних даних, якщо вони більше не потрібні або якщо обробка порушує положення про захист даних.
 4. Право на обмеження обробки даних (ст. 18 GDPR): ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних, якщо ви оскаржуєте точність даних, обробка є незаконним або ви заперечуєте проти обробки.
 5. Право на перенесення даних (ст. 20 GDPR): Ви маєте право отримати персональні дані, які ви надали нам, у структурованому, загальному та машиночитаному форматі та передати їх іншій відповідальній особі.
 6. Право на заперечення (ст. 21 GDPR): Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних, якщо обробка ґрунтується на законних інтересах з нашого боку або в прямих рекламних цілях.
 7. Право відкликати свою заяву про згоду щодо захисту даних (ст. 7, абз. 3 GDPR): Ви маєте право відкликати свою заяву про згоду щодо захисту даних у будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання.
 8. Право на скаргу до наглядового органу: без шкоди для будь-яких інших адміністративних чи судових засобів правового захисту, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу відповідно до ст. 77 GDPR, зокрема в державі-члені вашого місця проживання, вашого місця роботи або місця ймовірного порушення, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує GDPR.

Контролюючий орган, до якого було подано скаргу, повідомить скаржника про статус і результати розгляду скарги, включаючи можливість судового захисту відповідно до ст. 78 GDPR.

Кінець політики конфіденційності