Політика конфіденційності

HORSCH Maschinen GmbH | Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Дякуємо, що відвідали наш веб-сайт чи зв'язалися з нами іншим чином.

Для нас конфіденційність персональних даних має особливо велике значення. Використання веб-сайту в принципі можливе без надання будь-яких персональних даних. Однак, якщо Ви захочете скористатися однією з наших пропозицій онлайн, може знадобитися обробка персональних даних. В разі потреби обробки персональних даних та відсутності законних підстав для такої обробки ми зазвичай отримуємо згоду суб'єкта даних.

Обробка персональних даних, таких як ім'я, адреса, адреса електронної пошти або номер телефону суб'єкта даних, завжди повинна здійснюватися відповідно до чинного Федерального закону про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), Загального регламенту ЄС про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR), який набув чинності 25 травня 2018 року, та Закону про засоби аудіовізуальної інформації (Telemediengesetz, TMG).

За допомогою цієї Політики конфіденційності, наша компанія хотіла б проінформувати Вас про тип, обсяг та мету оброблюваних нами персональних даних та повідомити суб'єктів даних про їхні права.

Наша компанія впровадила численні технічні та організаційні заходи для забезпечення найбільш повного захисту персональних даних, що обробляються. Тим не менш, передача даних через Інтернет завжди може мати вади в системі безпеки, тому неможливо гарантувати абсолютний захист.

I. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Політика конфіденційності нашої компанії заснована на GDPR. Наша Політика конфіденційності має бути легкою для читання та розуміння. Для цього ми заздалегідь пояснюємо використовувані терміни:

1. Персональні дані

Персональні дані — це «будь-яка інформація, яка стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яка піддається ідентифікації (далі — «суб'єкт даних»); фізична особа, яка піддається ідентифікації — це особа, яка може бути прямо або опосередковано ідентифікована, зокрема, за ідентифікатором, таким як П.І.Б., ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, характерними для фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи» (ст. 4(1) GDPR).

2. Суб'єкт даних

Суб'єкт даних — це будь-яка ідентифікована фізична особа або фізична особа, яка піддається ідентифікації, чиї персональні дані обробляються Контролером даних.

3. Обробка даних

Обробка — це будь-яка операція або набір операцій, що виконуються з персональними даними за допомогою автоматичних або інших засобів, такі як збирання, запис, організація, подача, зберігання, адаптація або зміна, вилучення, консультація, використання, розкриття шляхом передачі, розповсюдження або іншого надання, порівняння чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

4. Обмеження обробки даних

Обмеження обробки даних — це маркування збережених персональних даних з метою обмеження їхньої обробки в майбутньому.

5. Профілювання даних

Профілювання — це будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, коли такі персональні дані використовуються для оцінки певних персональних аспектів, що стосуються фізичної особи, зокрема, для аналізу або прогнозування аспектів, що стосуються роботи, економічної ситуації, здоров'я, особистих уподобань, інтересів, надійності, поведінки, місцезнаходження або зміни розташування цієї фізичної особи.

6. Псевдонімізація даних

Псевдонімізація — це обробка персональних даних, за якої персональні дані більше не можуть бути віднесені до конкретного суб'єкта даних без додавання додаткової інформації. Ця додаткова інформація зберігається окремо, з дотриманням технічних та організаційних заходів, які гарантують, що персональні дані не належать до ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яка піддається ідентифікації.

7. Контролер даних або Контролер з обробки даних

Контролером даних або контролером з обробки даних є фізична чи юридична особа, орган державної влади, агентство чи інший орган, який самостійно чи спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки персональних даних.

8. Оператор з обробки даних

Оператор з обробки даних — це фізична чи юридична особа, орган державної влади, агентство чи інший орган, який обробляє персональні дані за дорученням Оператора з обробки даних.

9. Одержувач даних

Одержувач — це фізична або юридична особа, орган державної влади, агентство чи інший орган, яким розкриваються персональні дані, незалежно від того, чи є вони третьою стороною. Проте органи, які можуть одержати персональні дані в контексті конкретного мандату на розслідування відповідно до права Європейського Союзу або держави-члена, не вважаються Одержувачами даних.

10. Третя сторона

Третя сторона означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство або інший орган, крім суб'єкта даних, контролера даних, оператора з обробки даних та осіб, уповноважених обробляти персональні дані під прямою відповідальністю контролера або оператора з обробки даних.

11. Згода

Згода — це будь-яка вільно виражена конкретна та поінформована вказівка суб'єкта даних на його бажання у формі заяви або іншого недвозначного ствердного акта, яким суб'єкт даних висловлює свою згоду на обробку його персональних даних.

II. КОНТРОЛЕР ДАНИХ

Контролером даних відповідно до Загального регламенту захисту даних та інших національних законів про захист даних країн-учасниць, а також інших нормативних актів про захист даних є:

HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1
92421 Schwandorf  (Німеччина)
Тел.: +49 9431 7143-0
Факс: +49 9431 7143-9200

Електронна пошта: info@horsch.com
Веб-сайт: www.horsch.com

III. ІНСПЕКТОР ІЗ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

BCCO GmbH
Hermann-Köhl-Straße 14
93049 Regensburg 

Tel.: +49 941 69800800
E-Mail: datenschutz@horsch.com

 

IV. НАДАННЯ ВЕБ-САЙТУ

1. При кожному відвідуванні нашого веб-сайту наша система автоматично збирає дані та інформацію з комп'ютерної системи комп'ютера, з якого здійснюється доступ.

При цьому збираються наступні дані:

 • Операційна система користувача
 • Інтернет-провайдер користувача
 • IP-адреса користувача
 • Дата і час доступу
 • Веб-сайти, з яких система користувача потрапляє на наш веб-сайт
 • Веб-сайти, доступ до яких здійснюється системою користувача через наш веб-сайт
 • Отриманий файл
 • Кількість відправлених даних

Правовою підставою для тимчасового зберігання даних є ст. 6 п. 1(f) GDPR.

2. Тимчасове зберігання IP-адреси необхідно для того, щоб забезпечити направлення веб-сайту на комп'ютер користувача. Для цього IP-адреса користувача повинна зберігатися протягом усього сеансу. Такі цілі є нашим законним інтересом відповідно до ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

3. Дані видаляються, як тільки вони перестають бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані. У разі збирання даних для забезпечення роботи веб-сайту це відбувається після завершення відповідної сесії.

4. Збір даних для надання веб-сайту є абсолютно необхідним для функціонування веб-сайту, тому користувач не має можливості заперечити.

V. ЛОГ-ФАЙЛИ

1. Дані також зберігаються в лог-файлах нашої системи. Зберігання цих даних разом з іншими персональними даними користувача не відбувається. Правовою підставою для розміщення лог-файлів є ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

2. Зберігання в лог-файлах здійснюється для забезпечення функціонування веб-сайту. Крім того, дані служать нам для оптимізації веб-сайту і забезпечення безпеки наших інформаційно-технічних систем. Оцінка даних в маркетингових цілях в цьому контексті не проводиться. Такі цілі також є нашим законним інтересом щодо обробки даних відповідно до ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

3. Дані у лог-файлах будуть видалені не пізніше ніж через сім днів. Можливе збереження даних також протягом тривалішого періоду. У цьому випадку IP-адреси користувачів видаляються або відчужуються таким чином, що розподіл абонента за клієнтом, що здійснює виклик, стає неможливим.

4. Зберігання даних у лог-файлах є обов'язковою умовою для роботи веб-сайту. Тому користувач не має права на заперечення.

VI. ФАЙЛИ COOKIE

1. На нашому веб-сайті використовуються файли cookie. Файли cookie — це текстові файли, що зберігаються в інтернет-браузері або інтернет-браузері в комп'ютерній системі користувача. Якщо користувач відкриває веб-сайт, файл cookie може бути збережений в операційній системі користувача. Цей файл cookie містить характерний рядок, який дозволяє однозначно ідентифікувати браузер при повторному вході на веб-сайт.

Файли cookie зберігають і передають такі дані:

 • Мовні налаштування
 • Інформація для входу в систему
 • Товари в кошику

Ми також використовуємо на нашому веб-сайті файли cookie, які дозволяють аналізувати поведінку користувача під час перегляду веб-сайту. Це дозволяє передавати такі дані:

 • Введені умови пошуку
 • Частота переглядів сторінок
 • Використання функцій веб-сайту

2. Правовою основою для обробки персональних даних з використанням файлів cookie є ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

3. Використання файлів cookie здійснюється з метою спрощення використання веб-сайту для наших користувачів. Використання файлів cookie для аналізу здійснюється з метою підвищення якості веб-сайту, щоб завдяки отриманим знанням про точне використання веб-сайту ми могли постійно оптимізувати нашу пропозицію. У цьому також полягає наш законний інтерес до обробки персональних даних відповідно до ст. 6 (f) GDPR.

4. Файли cookie зберігаються на комп'ютері користувача і передаються з нього на наш веб-сайт. Таким чином, Ви, як користувач, також можете контролювати використання файлів cookie. Змінивши налаштування у Вашому інтернет-браузері, Ви можете відключити або обмежити передачу файлів cookie. Вже збережені файли cookie можуть бути видалені в будь-який час. Це також можна зробити автоматично. Якщо файли cookie відключені для нашого веб-сайту, всі функції веб-сайту можуть бути недоступні для повного використання.

У розділах  VII. GOOGLE ANALYTICS та XI. FACEBOOK PIXEL / CUSTOM AUDIENCES Ви маєте можливість деактивувати відповідні файли cookie.

VII. GOOGLE ANALYTICS

1. На нашому веб-сайті ми використовуємо Google (Universal) Analytics, службу веб-аналітики, яку надає Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ірландія (Google), за Вашою згодою. Google (Universal) Analytics використовує так звані «файли cookie», які є текстовими файлами, що зберігаються на Вашому кінцевому пристрої і дозволяють аналізувати використання Вами веб-сайту. Інформація, отримана за допомогою файлів cookie про використання цього веб-сайту (включаючи скорочену IP-адресу), зазвичай передається на сервер Google і зберігається там, де вона також може бути передана на сервери Google LLC. в США.
Служба Google (Universal) Analytics обробляє дані виключно з анонімізацією IP-адреси за допомогою скорочення, що забезпечує виключення ідентифікації окремого користувача. Крім того, Вашу IP-адресу буде попередньо скорочено компанією Google у країнах-членах Європейського Союзу або в інших країнах-учасницях Угоди про Європейський економічний простір. Тільки у виняткових випадках повна IP-адреса буде передана на сервер Google LLC. у США і там скорочена. Google буде використовувати цю інформацію від нашого імені для оцінки використання веб-сайту, складання звітів про діяльність веб-сайту та надання інших послуг, пов'язаних з діяльністю веб-сайту та використанням Інтернету. IP-адреса, що передається через Ваш браузер у рамках Google (Universal) Analytics, не поєднується з іншими даними Google.

2. Всі описані вище види обробки, зокрема встановлення файлів cookie Google Analytics для зчитування інформації про кінцевий пристрій, будуть здійснюватися тільки в тому випадку, якщо Ви дали нам свою пряму згоду на це відповідно до 6 п. 1 (a) GDPR. Без такої згоди Google Analytics не буде використовуватися під час відвідування веб-сайту.

3. Метою використання послуг веб-аналітики та файлів cookie від Google є підвищення ефективності роботи нашого веб-сайту шляхом удосконалення аналізу поведінки користувачів з метою повного врахування інтересів та потреб наших користувачів. 

4. Ви можете відкликати свою надану згоду в будь-який час і в майбутньому. Щоб відкликати згоду, будь ласка, відключіть цю послугу в «Повідомленні про файли cookie», розміщеному на веб-сайті. Ми уклали з Google угоду про використання Google Analytics, яка зобов'язує Google захищати дані відвідувачів нашого веб-сайту і не передавати їх третім сторонам.
При передачі даних з ЄС до США Google посилається на так звані стандартні положення щодо захисту даних Європейської комісії, які мають забезпечити дотримання європейського рівня захисту даних у США.
Додаткову інформацію про Google (Universal) Analytics можна знайти тут: https://policies.google.com/privacy

Як альтернативу зазначеному вище плагіну для браузера (додаток для деактивації Google Analytics) Ви також можете відключити збір даних через Google Analytics за допомогою наступного перемикача:

 

Натисніть тут, щоб вимкнути відстеження.

VIII. ПЛАГІНИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

1. Кнопка Facebook

a) На цьому веб-сайті використовуються так звані плагіни соціальної мережі Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Усі плагіни Facebook, які використовуються на цьому веб-сайті, можна дізнатися за логотипами Facebook або кнопкою Like («Подобається»). Список плагінів, що надаються Facebook і які використовуються на цьому веб-сайті, можна знайти на офіційній інформаційній сторінці соціальної мережі:

developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook збирає інформацію про відвідуваний веб-сайт та послуги на веб-сайті за допомогою цих плагінів. Зібрана інформація може включати, наприклад, операційну систему, версію обладнання, налаштування пристрою, імена і типи файлів та програмного забезпечення, заряд батареї та рівень сигналу, ідентифікатори пристрою, розташування пристрою, включаючи конкретні географічні розташування, наприклад через GPS, сигнали Bluetooth або Wi -Fi, інформацію про підключення, наприклад, ім'я постачальника послуг мобільного зв'язку або Інтернету, тип браузера, мову та часовий пояс, номер мобільного телефону та IP-адресу. Facebook може поєднувати інформацію, зібрану з різних пристроїв.

Ми використовуємо процедуру Shariff у контексті використання плагінів соціальних мереж.

Використовуваний плагін є просто графікою, що містить просте HTML-посилання на соціальну мережу Facebook. Натиснувши відповідну графіку, Ви будете перенаправлені на послуги відповідної мережі. Кнопка встановлює прямий контакт між соціальною мережею та нашими відвідувачами лише тоді, коли відвідувач активно натискає кнопку «Поділитися». Тільки після цього Ваші дані будуть передані у відповідну соціальну мережу. Якщо ж кнопка не натиснута, обміну даних між Вами та соціальною мережею не відбувається.

Ми хотіли б особливо відзначити, що ми, як оператор веб-сайту, не маємо відомостей про те, якою мірою Facebook використовує ці дані. Facebook сам надає інформацію з цього приводу. Ви можете знайти їх у офіційній політиці конфіденційності Facebook, доступній за адресою

https://www.facebook.com/policy.php

b) Правовою основою для використання плагінів Facebook у рамках рішення Shariff після попередньої згоди є ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

c) Мета використання плагіна Facebook — підвищити ефективність нашого веб-сайту та зробити його зручнішим для користувачів.

d) Якщо Ви хочете, щоб Facebook не пов'язував Ваше відвідування нашого веб-сайту з Вашим обліковим записом користувача Facebook, Ви можете зробити це, вийшовши зі свого облікового запису користувача Facebook після прочитання цих приміток.

2. Кнопка Twitter

а) На нашому веб-сайті вбудовані функції Сервісу Twitter. Постачальником цих функцій є Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, США.

Ми використовуємо процедуру Shariff у контексті використання плагінів соціальних мереж.

Використовуваний плагін є просто графікою, що містить просте HTML-посилання на соціальну мережу Facebook. Натиснувши відповідну графіку, Ви будете перенаправлені на послуги відповідної мережі. Кнопка встановлює прямий контакт між соціальною мережею та нашими відвідувачами лише тоді, коли відвідувач активно натискає кнопку «Поділитися». Тільки після цього Ваші дані будуть передані у відповідну соціальну мережу. Якщо ж кнопка не натиснута, обміну даних між Вами та соціальною мережею не відбувається.

Якщо Ви користуєтеся Twitter і, наприклад, функцією Re-Tweet, відвідувані веб-сайти будуть пов'язані з Вашим обліковим записом у Twitter і стануть відомі іншим користувачам. При цьому також здійснюється передача даних у Twitter.

Ми хотіли б відзначити, що нам, як простому провайдеру нашого веб-сайту, нічого не відомо про зміст цих даних або їх використання компанією Twitter. Однак для отримання додаткової інформації див. Політику конфіденційності Twitter за адресою

https://twitter.com/ru/privacy

Ви можете змінити налаштування конфіденційності в Twitter за наступним посиланням:

http://twitter.com/account/settings.

b) Правовою основою для використання плагінів Twitter у рамках рішення Shariff після попередньої згоди є ст. 6 п. 1 a GDPR.

c) Мета використання плагіна Facebook — підвищити ефективність нашого веб-сайту та зробити його зручнішим для користувачів.

d) Якщо Ви хочете заборонити Twitter пов'язувати відвідування нашої сторінки з Вашим профілем у Twitter, Ви можете зробити це, вийшовши зі свого профілю у Twitter після прочитання цих приміток.

3. Кнопка LinkedIn

a) На цьому веб-сайті використовується плагін соціальної мережі LinkedIn, юридична адреса якої знаходиться у Wilton Place, Dublin 2, Ірландія.

Ми використовуємо процедуру Shariff у контексті використання плагінів соціальних мереж.

Використовуваний плагін є просто графікою, що містить просте HTML-посилання на соціальну мережу Facebook. Натиснувши відповідну графіку, Ви будете перенаправлені на послуги відповідної мережі. Кнопка встановлює прямий контакт між соціальною мережею та нашими відвідувачами лише тоді, коли відвідувач активно натискає кнопку «Поділитися». Тільки після цього Ваші дані будуть передані у відповідну соціальну мережу. Якщо ж кнопка не натиснута, обміну даних між Вами та соціальною мережею не відбувається.

Ми хотіли б особливо відзначити, що ми, як оператор веб-сайту, не маємо відомостей про те, якою мірою LinkedIn використовує ці дані. LinkedIn сам надає інформацію з цього приводу. Ви можете знайти їх у офіційній політиці конфіденційності, доступній за адресою

https://ru.linkedin.com/legal/privacy-policy?

b) Правовою основою для використання плагінів LinkedIn у рамках рішення Shariff після попередньої згоди є ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

c) Мета використання плагіна LinkedIn — підвищити ефективність нашого веб-сайту та зробити його зручнішим для користувачів.

d) Якщо Ви хочете заборонити LinkedIn пов'язувати відвідування нашої сторінки з Вашим профілем у LinkedIn, Ви можете зробити це, вийшовши зі свого профілю у LinkedIn після прочитання цих приміток.

4. Кнопка Xing

a) На даному веб-сайті використовується плагін соціальної мережі Xing SE з юридичною адресою Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Німеччина.

Ми використовуємо процедуру Shariff у контексті використання плагінів соціальних мереж.

Використовуваний плагін є просто графікою, що містить просте HTML-посилання на соціальну мережу Facebook. Натиснувши відповідну графіку, Ви будете перенаправлені на послуги відповідної мережі. Кнопка встановлює прямий контакт між соціальною мережею та нашими відвідувачами лише тоді, коли відвідувач активно натискає кнопку «Поділитися». Тільки після цього Ваші дані будуть передані у відповідну соціальну мережу. Якщо ж кнопка не натиснута, обміну даних між Вами та соціальною мережею не відбувається.

Ми хотіли б особливо відзначити, що ми, як оператор веб-сайту, не маємо відомостей про те, якою мірою Xing використовує ці дані. Xing сам надає інформацію з цього приводу. Ви можете знайти їх у офіційній політиці конфіденційності Xing, доступній за адресою
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

b) Правовою основою для використання плагінів Facebook у рамках рішення Shariff після попередньої згоди є ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

c) Мета використання плагіна Instagram — підвищити ефективність нашого веб-сайту та зробити його зручнішим для користувачів.

d) Якщо Ви хочете, щоб Xing не пов'язував Ваше відвідування нашого веб-сайту з Вашим обліковим записом користувача Xing, Ви можете зробити це, вийшовши зі свого облікового запису користувача Xing після прочитання цих приміток.

5. Кнопка Instagram

a) Інформація про обробку даних компанією Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія

Ми використовуємо процедуру Shariff у контексті використання плагінів соціальних мереж.

Використовуваний плагін є просто графікою, що містить просте HTML-посилання на соціальну мережу Facebook. Натиснувши відповідну графіку, Ви будете перенаправлені на послуги відповідної мережі. Кнопка встановлює прямий контакт між соціальною мережею та нашими відвідувачами лише тоді, коли відвідувач активно натискає кнопку «Поділитися». Тільки після цього Ваші дані будуть передані у відповідну соціальну мережу. Якщо ж кнопка не натиснута, обміну даних між Вами та соціальною мережею не відбувається.

Ми хотіли б особливо відзначити, що ми, як оператор веб-сайту, не маємо відомостей про те, якою мірою Instagram використовує ці дані. Instagram сам надає інформацію з цього приводу. Ви можете знайти їх у офіційній політиці конфіденційності Instagram, яку можна знайти за адресою:
для отримання додаткової інформації див. Політику конфіденційності Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

b) Правовою основою для використання плагінів Facebook у рамках рішення Shariff після попередньої згоди є ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

c) Мета використання плагіна Instagram — підвищити ефективність нашого веб-сайту та зробити його зручнішим для користувачів.

d) Якщо Ви хочете, щоб Instagram не пов'язував Ваше відвідування нашого веб-сайту з Вашим обліковим записом користувача Instagram, Ви можете зробити це, вийшовши зі свого облікового запису користувача Instagram після прочитання цих приміток.

IX. РЕДАГУВАННЯ ФОТОГРАФІЙ

a) В рамках функції BE A HERO на нашому веб-сайті ми надаємо можливість кожному користувачеві завантажити свою фотографію, яка потім редагується за допомогою маски. Потім користувач отримує індивідуальну URL-адресу для обміну або завантаження зображення.

Перед завантаженням фотографії користувач буде проінформований про цю обробку даних. Відправляючи фотографію, він погоджується на цю обробку.

b) Правовою основою для такої обробки даних є ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

c) Мета обробки даних – зробити веб-сайт привабливим та цікавим.

d) Завантажене зображення можна видалити у будь-який час.

X. YOUTUBE

1. Плагіни

a) На цьому веб-сайті ми використовуємо плагіни компанії YouTube із зареєстрованим офісом в LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, США, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія.

Використовуваний плагін є просто графікою, що містить просте HTML-посилання на відповідне відео на YouTube. Натиснувши на відповідну графіку, Ви потрапите на YouTube. Кнопка встановлює прямий контакт між YouTube та нашими відвідувачами лише тоді, коли відвідувач не почне активно діяти на YouTube. Тільки після цього Ваші дані будуть передані на YouTube. Якщо ж кнопка не натиснута, обмін даних між Користувачем і YouTube не відбувається.

Ми хотіли б особливо відзначити, що ми, як оператор веб-сайту, не маємо відомостей про те, якою мірою YouTube використовує ці дані. YouTube сам надає інформацію з цього приводу. Ви можете знайти їх у офіційній політиці конфіденційності Google, доступній за адресою

https://policies.google.com/privacy

b) Правовою підставою для використання плагінів YouTube є ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

c) Мета використання плагіна YouTube — підвищити ефективність нашого веб-сайту та зробити його зручнішим для користувачів.

d) Якщо Ви хочете заборонити YouTube пов'язувати відвідування нашої сторінки з Вашим профілем у YouTube, Ви можете зробити це, вийшовши зі свого профілю у YouTube після прочитання цих приміток.

2. Вбудовані відео на YouTube

a) На цьому веб-сайті також можна отримати відео з YouTube прямо на веб-сайті.

Тут використовується опція «- розширений режим захисту даних», що надається YouTube.

Якщо користувач відкриває сторінку з вбудованим відео YouTube, він підключається до YouTube.

Згідно з інформацією YouTube, в «- розширеному режимі захисту даних» на сервер YouTube передаються тільки дані, зокрема, які з наших інтернет-сторінок Ви відвідали під час перегляду відео. Якщо Ви одночасно ввійшли в систему на YouTube, ця інформація буде пов'язана з Вашим обліковим записом учасника на YouTube. Ви можете запобігти цьому, вийшовши зі свого облікового запису учасника перед відвідуванням нашого веб-сайту.

Як тільки Ви починаєте відтворення вбудованого відео, натиснувши на нього, YouTube зберігає на Вашому пристрої лише файли cookie у режимі розширеного захисту даних, які не містять жодних особистих даних, якщо тільки Ви на даний момент не увійшли до сервісу Google. Ці файли cookie можна вимкнути за допомогою налаштувань браузера та розширень.

Адреса та посилання на сторонні повідомлення про конфіденційність:
Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія
- Політика конфіденційності: https://policies.google.com/privacy
 - Відкликання згоди: https://adssettings.google.com/authenticated

b) Правовою підставою обробки даних є ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

c) Мета обробки даних полягає в тому, щоб мати можливість отримати високоякісне відео безпосередньо на веб-сайті та забезпечити підвищення зручності користування за рахунок швидкої доступності. В цьому і полягають наші законні інтереси відповідно до ст. 6 п. 1 (f) GDPR.

XI. Facebook Pixel / Custom Audiences

a) На цьому веб-сайті використовується процес Facebook Custom Audience. При цьому на веб-сайті встановлюється Pixel від Facebook. Це створює псевдонімізовані профілі користувачів, які розпізнаються Facebook. Facebook використовує цю інформацію для індивідуальної реклами. Цей Pixel встановлює пряме з'єднання з серверами Facebook, коли Ви відвідуєте наш веб-сайт. При цьому на сервер Facebook передається інформація про те, що Ви відвідали наш веб-сайт, і Facebook зіставляє цю інформацію з Вашим особистим обліковим записом користувача Facebook. Псевдонімізовані профілі використання не поєднуються з особистими даними користувача.

Щоб обмінюватися відповідними даними, Ваш браузер автоматично підключається безпосередньо до сервера Facebook. Ми не маємо жодного впливу на обсяг та подальше використання даних, зібраних Facebook за допомогою цього інструменту, і тому інформуємо Вас відповідно до нашого рівня знань: завдяки інтеграції Facebook Custom Audiences, Facebook отримує інформацію про те, що Ви зайшли на відповідну веб-сторінку нашого веб-сайту або клацнули на одне з наших оголошень. Якщо Ви зареєстровані у сервісі Facebook, Facebook може закріпити відвідування за Вашим обліковим записом. Навіть якщо Ви не зареєстровані у Facebook

або не входили в систему, існує ймовірність того, що провайдер дізнається і збереже Вашу IP-адресу та інші ідентифікуючі ознаки.

Якщо Ви дали на це згоду, ми можемо передати Ваш номер телефону або адресу електронної пошти в Facebook, щоб мати можливість показувати Вам рекламу, що відповідає Вашим інтересам.

Про те, як використовувати Pixel Facebook для рекламних кампаній, Ви можете дізнатися на веб-сайті https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
Більш детальну інформацію про політику даних Facebook можна знайти на веб-сайті https://www.facebook.com/policy.php
Для отримання додаткової інформації про обробку даних Facebook див. https://www.facebook.com/about/privacy

b) Ми обробляємо Ваші дані, тому що Ви дали на це згоду або у нас є законний інтерес до обробки даних, ст. 6 п. 1 a. і f GDPR.

c) Ми використовуємо ці функції, щоб надавати Вам рекламні пропозиції, що відповідають Вашим інтересам.

d) Ми зберігаємо Ваші дані до тих пір, поки вони необхідні нам для відповідної мети (показ реклами на основі інтересів) або Ви не заперечили проти зберігання Ваших даних або не відкликали свою згоду.

Деактивація функції Facebook Custom Audiences можлива для користувачів, що увійшли до системи за адресою https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ви можете змінити налаштування реклами у Facebook на веб-сайті https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav, якщо Ви увійшли до системи Facebook.

XII. Форма зворотного зв'язку та контактна електронна пошта

a) На нашому веб-сайті є форма зворотного зв'язку, яку можна використовувати для електронного зв'язку. Якщо користувач скористається цією опцією, дані, введені у форму для введення даних, будуть надіслані нам і збережені. Ці дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону.

Для обробки даних Ваша згода буде отримана в процесі подання заявки, при цьому буде зроблено посилання на цю політику конфіденційності.

Крім того, можна зв'язатися з нами за наданою адресою електронної пошти. У цьому випадку персональні дані користувача, надіслані електронною поштою, будуть збережені.

У цьому контексті жодні дані не передаються третім сторонам. Дані використовуються виключно для обробки розмови.

b) Правовою основою для обробки даних є за наявності згоди користувача ст. 6 п. 1 (a) GDPR.
Правовою основою для обробки даних, переданих у ході надсилання електронного листа, є ст. 6 п. 1 (f) GDPR. Якщо контактна електронна пошта спрямована на укладення договору, додатковою законною підставою для обробки є ст. 6 п. 1 b GDPR.

c) Обробка персональних даних із форми для введення даних призначена виключно для обробки контакту з нами. У разі звернення по електронній пошті це також забезпечує необхідний законний інтерес до обробки даних.

Інші персональні дані, оброблені під час процесу відправки, призначені для запобігання неправильного використання контактної форми і забезпечення безпеки наших інформаційних систем.

d) Дані видаляються, як тільки вони перестають бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Для персональних даних із форми для введення даних контактної форми і тих, які були відправлені по електронній пошті, це відбувається після завершення відповідної розмови з користувачем. Розмова завершується, коли з обставин стає зрозумілим, що питання остаточно прояснено.

Додаткові особисті дані, зібрані в процесі відправлення, будуть видалені не пізніше ніж за сім днів.

Користувач має можливість будь-коли відкликати свою згоду на обробку персональних даних. Якщо користувач зв'язується з нами електронною поштою, він може в будь-який час заперечувати зберігання своїх персональних даних. В такому випадку розмова не може бути продовжена.

У цьому випадку всі персональні дані, збережені під час звернення до нас, будуть видалені.

XIII. Вхід користувача

1. На нашому веб-сайті ми пропонуємо користувачам можливість зареєструватися, надавши персональні дані. Дані вводяться у форму для введення даних, передаються нам і зберігаються. Передача даних третім сторонам не відбувається. У процесі реєстрації збираються наступні дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, місце проживання.

Крім того, під час надсилання повідомлення зберігаються такі дані: IP-адреса користувача, дата та час реєстрації

У процесі реєстрації буде отримано згоду користувача на обробку цих даних.

2. Правовою основою для обробки даних є за наявності згоди користувача ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

3. Реєстрація користувача необхідна для зберігання певного контенту і послуг на нашому веб-сайті або для виконання контракту з користувачем або для виконання попередніх договірних дій.

Дані видаляються, як тільки вони перестають бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані.

4. Це стосується даних, зібраних під час процесу реєстрації, якщо реєстрація на нашому веб-сайті скасована або змінена.

Це стосується даних, зібраних у процесі реєстрації для виконання договору або для здійснення переддоговірних заходів, коли ці дані більше не потрібні для виконання договору. Навіть після укладення договору може виникнути потреба зберігати персональні дані партнера за договором для виконання договірних чи юридичних зобов'язань.

Як користувач, Ви можете скасувати свою реєстрацію в будь-який час. Ви можете в будь-який час змінити збережені дані.

Якщо дані необхідні для виконання договору або для здійснення переддоговірних заходів, дострокове видалення даних можливе лише в тоу випадку, якщо будь-які договірні чи юридичні зобов'язання не перешкоджають видаленню.

XIV. Онлайн-заявка на вільну вакансію

а) На нашому веб-сайті ми надаємо можливість подати заявку на вільну вакансію онлайн. У рамках цієї процедури збираються дані, необхідні для оформлення заявки, такі як прізвище, ім'я, місце проживання, адреса, отримана освіта тощо. Для подання онлайн-заявки користувач повинен увійти шляхом реєстрації.

При оформленні онлайн-заявки користувач має надати пряму згоду.

b) Ми обробляємо вказані вище дані з метою проведення процедури подання заяви. Якщо Ви надали нам свою згоду, правовою основою для обробки даних є ст. 6 п. 1 с. 1 a) GDPR. У тій мірі, якою обробка вказаних вище даних здійснюється з метою ініціювання договірних відносин, правовою підставою є ст. 6 п. 1 с. 1 (b) GDPR.

c) Мета обробки даних – зробити процес подання заявки більш ефективним та швидким.

d) Дані видаляються, як тільки вони перестають бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані. У разі встановлення трудових відносин, відносин з навчання, стажування або інших трудових відносин після процедури подання заявки дані спочатку продовжують зберігатися і переносяться в особисту справу. В іншому випадку процедура подачі заявки закінчується доступом до відмови. У цьому випадку дані будуть видалені після найму на роботу. Видалення не відбувається, якщо подальша обробка та зберігання Ваших персональних даних необхідні в окремих випадках для пред'явлення, здійснення чи захисту юридичних претензій. У цьому випадку ми маємо законний інтерес у подальшій обробці та зберіганні Ваших персональних даних. Правовою підставою є ст. 6 п. 1 с. 1 (f) GDPR. Ваші персональні дані також не будуть видалені, якщо ми зобов'язані продовжувати їх зберігання відповідно до правових норм.

XV. Інформація щодо сторінок на платформах соціальних мереж

1. Інформація щодо сторінки у Facebook

a)  У нас також є сторінка на Facebook. При відвіданні цієї сторінки обробка персональних даних зазвичай здійснюється компанією Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія. Якщо Ви використовуєте інтерактивні функції, такі як коментування, обмін інформацією або оцінка, обробка даних здійснюється винятково Facebook. 

Ми звертаємо Вашу увагу на те, що Ви використовуєте сторінку Facebook та її функції під свою відповідальність. Це стосується зокрема інтерактивних функцій (наприклад, коментувати, ділитися, оцінювати). Facebook обробляє персональні дані про Ваш обліковий запис, Вашу IP-адресу, а також про кінцеві пристрої, які Ви використовуєте; для збирання даних використовуються файли cookie. Це невеликі файли, які зберігаються на кінцевих пристроях. Facebook загалом описує, яку інформацію він отримує і як така інформація використовується, у своїй політиці використання даних. Там Ви знайдете інформацію про те, як зв'язатися з Facebook, про можливості заперечення та налаштування реклами. 
Посібник з використання даних доступний за наступним посиланням: https://www.facebook.com/about/privacy
Із повною політикою Facebook щодо даних Ви можете ознайомитись тут: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Ця інформація може використовуватися на Facebook для надання нам, як операторам сторінок у Facebook, статистичної інформації, такої як розподіл за статтю та віком, про використання сторінки Facebook. Крім того, Facebook може показувати Вам додаткову інформацію або рекламу відповідно до Ваших уподобань. Більш детальну інформацію про це Facebook надає за наступним посиланням: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Дані, зібрані про Вас у цьому контексті, будуть оброблятися компанією Facebook Ltd.  та можуть бути передані до країн за межами Європейського Союзу.
Якщо Ви відвідуєте одну з наших сторінок у соціальних мережах (наприклад, Facebook), Ви запускаєте обробку Ваших персональних даних під час такого відвідування. У цьому випадку ми спільно з оператором відповідної соціальної мережі відповідаємо за операції з обробки даних відповідно до ст.  26 GDPR, за умови, що ми фактично приймаємо спільне з оператором соціальної мережі рішення щодо обробки даних, а також впливаємо на обробку даних. Наскільки це можливо, ми уклали угоди про спільну відповідальність із операторами соціальних мереж відповідно до ст. ст. 26 GDPR.

Зверніть увагу, що, незважаючи на спільну відповідальність з операторами соціальних мереж відповідно до ст. 26 GDPR, ми не маємо повного впливу на обробку даних окремими соціальними мережами. Корпоративна політика відповідного провайдера значно впливає на наші можливості. У разі відстоювання прав суб'єкта даних ми можемо лише надіслати ці запити оператору соціальної мережі.
Facebook остаточно і чітко не вказує, а також нам не відомо, як Facebook використовує дані про відвідування сторінок Facebook у своїх цілях, якою мірою дії на сторінці Facebook присвоюються окремим користувачам, як довго Facebook зберігає ці дані і чи передаються дані про відвідування сторінки Facebook третім сторонам.

b) Однак, наприклад, у передріздвяний період ми регулярно проводимо конкурси на нашій сторінці у Facebook. Якщо Ви хочете взяти участь у цьому конкурсі, нам необхідно збирати та зберігати Ваші персональні дані, імена у Facebook. Під час участі в конкурсі Ви повинні надати пряму згоду на обробку даних. Збережені дані будуть видалені, як тільки вони перестануть бути необхідними для проведення конкурсу. Правовою підставою обробки даних є ст. 6 п. 1 (a) GDPR. Метою обробки даних є проведення запропонованого конкурсу.

c)  Крім того, ми використовуємо інструмент Facelift для зручнішого керування нашими каналами соціальних мереж. Наша сторінка у Facebook також прив'язана до цього інструменту. Оскільки Facelift в першу чергу призначений для полегшення внутрішнього управління всіма каналами соціальних мереж, які ми підтримуємо, жодні персональні дані не збираються за допомогою простого зв'язку між Facelift і нашою сторінкою в Facebook. Однак якщо користувач ставить питання, більш детально описане у Facelift, через функцію коментарів на нашій сторінці у Facebook, особливо в рекламних цілях, текст потрапляє в інструмент разом з ім'ям користувача у Facebook і відображається у нас. Надісланий текст та ім'я у Facebook будуть видалені відразу після відповіді на запит. Правовою підставою для обробки даних є ст. 6 п. 1 (f) GDPR. Facelift використовується з метою спрощення комунікації між нами та відвідувачем нашої сторінки у Facebook. Таким чином, ми отримуємо кращий огляд коментарів користувачів, що полегшує спілкування з відвідувачами нашої сторінки у Facebook. У цьому також полягає наш законний інтерес до обробки персональних даних відповідно до ст. 6 (f) GDPR.

2.  Інформація щодо сторінки в Instagram

a) HORSCH Maschinen GmbH використовує технічну платформу та послуги Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, США для пропонованого інформаційного сервісу.
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що Ви використовуєте цю сторінку в Instagram та її функції під свою відповідальність. Це стосується зокрема використання інтерактивних функцій (наприклад, коментувати або оцінювати).
Коли Ви відвідуєте нашу сторінку в Instagram, Instagram збирає персональні дані, в тому числі, Вашу IP-адресу та іншу інформацію, яка присутня на Вашому комп'ютері, у вигляді файлів cookie. Ця інформація використовується для надання нам, як оператору сторінки Instagram, статистичної інформації про використання сторінки в Instagram.
Дані, зібрані про Вас у цьому контексті, будуть оброблятися компанією Instagram Inc. та можуть бути передані до країн за межами Європейського Союзу. Instagram загалом описує, яку інформацію він отримує і як така інформація використовується, у своїй політиці конфіденційності. У цій Політиці міститься також інформація про те, як зв'язатися з Instagram, а також про параметри налаштування реклами. Політика конфіденційності доступна за посиланням: https://help.instagram.com/519522125107875
Instagram остаточно і чітко не вказує, а також нам не відомо, як Instagram використовує дані про відвідування сторінок в Instagram у своїх цілях, якою мірою дії на сторінці в Instagram присвоюються окремим користувачам, як довго Instagram зберігає ці дані і чи передаються дані про відвідування сторінки в Instagram третім сторонам.
Коли Ви заходите на сторінку в Instagram, IP-адреса, присвоєна Вашому кінцевому пристрою, передається в Instagram. Згідно з Instagram, ця IP-адреса анонімізується (для IP-адрес у Німеччині) і видаляється через 90 днів. Instagram також зберігає інформацію про кінцеві пристрої своїх користувачів (наприклад, в рамках функції «Повідомлення про вхід»); у відповідних випадках це дозволяє Instagram надавати IP-адреси окремим користувачам.
Ви можете знайти цю Політику конфіденційності у відповідній застосовній версії в розділі «Політика даних» на та відповідній сторінці в Instagram.

b) Якщо Ви зараз увійшли в Instagram як користувач, на Вашому кінцевому пристрої є cookie з Вашим Instagram-ID. Це дозволяє Instagram зрозуміти, що Ви переглядали цю сторінку і як ви її використовували. Те ж саме стосується і всіх інших сторінок в Instagram. За допомогою кнопок Instagram, вбудованих у веб-сайти, Instagram може реєструвати Ваші відвідування сторінок цих веб-сайтів і зіставляти їх з Вашим профілем в Instagram. Ці дані можуть  використовуватися для пропозиції цікавого для Вас контенту або реклами.
Якщо Ви хочете уникнути цього, Вам слід вийти з Instagram або відключити функцію «залишатися на веб-сайті», видалити файли cookie на Вашому пристрої, закрити та перезавантажити браузер. Таким чином інформація в Instagram, за якою Вас можна безпосередньо ідентифікувати, видаляється. Це дозволить Вам використовувати нашу сторінку в Instagram без розкриття Вашого ідентифікатора Instagram. Коли Ви отримуєте доступ до інтерактивних функцій сторінки («мені подобається», «коментувати», «повідомлення» та ін.), з'являється екран входу до Instagram. Після будь-якого входу в систему Ви знову розпізнаватиметеся в Instagram як конкретний користувач.
Інформацію про те, як керувати або видаляти інформацію про Вас, див. у наступному розділі Instagram «Довідка».
Ми як постачальник інформаційної послуги не збираємо і не обробляємо жодних додаткових даних про Ваше використання нашої послуги.

3. Інформація щодо сторінки у Twitter

HORSCH Maschinen GmbH використовує технічну платформу та послуги компанії Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 США для пропонованих SMS-служб. Контролером даних для осіб, які проживають за межами США, є Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ірландія.
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що Ви використовуєте пропоновані SMS-служби Twitter та його функції під свою відповідальність. Це стосується зокрема використання інтерактивних функцій (наприклад, поділитися або оцінювати).
Інформацію про те, які дані та для яких цілей обробляє Twitter, можна знайти у Політиці конфіденційності Twitter: twitter.com/de/privacy
Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie цього провайдера, зазвичай надсилається на сервер у США і зберігається там. У разі передачі даних у США, передача даних ґрунтується на наявності стандартних договірних положень.
Ми не маємо жодного впливу на тип та обсяг даних, що обробляються Twitter, тип обробки та використання або передачу цих даних третім сторонам. У Twitter також немає жодних ефективних засобів контролю щодо цього. Якщо Ви використовуєте Twitter, Ваші персональні дані будуть збиратися, передаватися, зберігатися, розкриватися та використовуватися компанією Twitter Inc. і при цьому передаватимуться, зберігатимуться і використовуватимуться в США, Ірландії та будь-якій іншій країні, в якій Twitter Inc. здійснює свою діяльність незалежно від країни Вашого проживання. З одного боку, Twitter обробляє добровільно введені Вами дані, такі як ім'я та прізвище користувача, адресу електронної пошти, номер телефону або контакти з адресної книги, коли Ви завантажуєте або синхронізуєте їх. З іншого боку, Twitter також оцінює контент, яким Ви ділитеся, щоб визначити, які теми Вас цікавлять, зберігає та обробляє конфіденційні повідомлення, які Ви надсилаєте безпосередньо іншим користувачам, і може визначати Ваше місцезнаходження за допомогою даних GPS, інформації про бездротову мережу або Вашої IP-адреси, щоб надсилати Вам рекламу чи інший контент.
Twitter Inc. може використовувати інструменти аналізу, такі як Twitter Analytics або Google Analytics з метою оцінки.  Ми не маємо впливу на використання таких інструментів компанією Twitter Inc. та не були проінформовані про таке можливе використання. Якщо такі інструменти використовуються Twitter Inc. для облікового запису HORSCH Maschinen GmbH, ми не замовляли, не затверджували і не підтримували такі дії. Дані, отримані під час аналізу, також нам не надаються. Лише певна неособиста інформація про активність у твітах, наприклад, кількість переходів за профілем або посиланнями через конкретний твіт, доступні нам через наш обліковий запис. Крім того, ми не маємо можливості запобігти або вимкнути використання таких інструментів у Вашому обліковому записі в Twitter.
Зрештою, Twitter також отримує інформацію, коли Ви переглядаєте контент, наприклад, навіть якщо Ви не створили обліковий запис. Ці так звані «файли реєстрації» можуть включати IP-адресу, тип браузера, операційну систему, інформацію про раніше відвіданий Вами веб-сайт і переглянуті сторінки, Ваше місцезнаходження, Вашого оператора мобільного зв'язку, використовуваний Вами кінцевий пристрій (включаючи ID пристрою та ID програми), використані пошукові запити та інформацію про файли cookie.
Кнопки або віджети Twitter, вбудовані у веб-сайти, та використання файлів cookie дозволяють Twitter реєструвати Ваші відвідування цих веб-сайтів і зіставляти їх із Вашим профілем у Twitter. Ці дані можуть  використовуватися для пропозиції цікавого для Вас контенту або реклами. Оскільки Twitter Inc. є неєвропейським провайдером з європейською філією лише в Ірландії, він не пов'язаний із Положеннями про захист даних Німеччини відповідно до своєї власної інтерпретації. Це стосується, наприклад, Ваших прав на надання інформації, блокування або видалення даних або можливості заперечувати використання даних в рекламних цілях.
Ви можете обмежити обробку Ваших даних у загальних налаштуваннях Вашого облікового запису в Twitter, а також у розділі «Конфіденційність та безпека». Крім того, Ви можете обмежити доступ Twitter до даних контактів та календаря, фотографій, даних про місцезнаходження тощо, на мобільних пристроях (смартфонах, планшетних комп'ютерах) у цих налаштуваннях. Однак це залежить від використовуваної операційної системи.
Більш детальну інформацію про ці аспекти можна знайти на наступних сторінках підтримки Twitter:

https://help.twitter.com/ru/safety-and-security/twitter-privacy-settings#
https://support.twitter.com/articles/20172711#

Інформація про можливість перегляду власних даних у Twitter доступна за посиланням: https://help.twitter.com/ru/managing-your-account/accessing-your-twitter-data#
Інформацію про висновки, які робить про Вас Twitter, можна знайти тут: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Інформацію про доступні варіанти налаштування персоналізації та захисту даних можна знайти тут (за додатковими посиланнями): https://twitter.com/settings/account/personalization
Крім того, у Вас є можливість отримати інформацію через форму захисту даних Twitter або архівні запити:
https://help.twitter.com/ru/forms/privacy
https://help.twitter.com/ru/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive#

Компанія HORSCH Machinery GmbH також обробляє Ваші дані. Хоча вона сама не збирає дані через свій обліковий запис Twitter. Однак дані, які Ви вводите в Twitter, зокрема Ваше ім'я користувача та контент, опублікований у Вашому обліковому записі, будуть оброблятися нами в тій мірі, в якій ми можемо ретвітити або відповідати на Ваші твіти, а також створювати наші твіти з посиланням на Ваш обліковий запис. Таким чином, дані, які Ви вільно публікуєте та розповсюджуєте у Twitter, будуть включені нами в нашу пропозицію і доступні нашим підписникам.

4. Інформація щодо сторінки у Xing

XING – це соціальна мережа оператора XING SE, розташованого в Гамбурзі. У цій мережі учасники можуть в першу чергу керувати своїми професійними, а також особистими контактами і встановлювати нові контакти. Організації можуть розмістити сторінку з логотипом та коротким профілем, публікувати новини та ініціювати дискусійні групи.
Для профілю компанії має бути призначений особистий профіль із правами адміністратора. Діалог у групах може відбуватися лише через особистий кабінет фізичної особи.
Щоб використовувати функції мережі, Ви повинні бути зареєстровані як користувач. Існує безкоштовна базова версія та платна версія з додатковими функціями. На відміну від інших соціальних мереж, XING заснована на поєднанні особистого та електронного контакту, менш орієнтована на рекламу та візуальне оформлення. У центрі уваги – професійний обмін думками зі спеціалізованих тем з людьми, які мають однакові професійні інтереси. Крім того, XING часто використовується компаніями та іншими організаціями для підбору персоналу та представлення себе як привабливого роботодавця. Для цього XING пов'язана із платформою відгуків про роботодавців kununu.
Додаткова інформація про мережу XING доступна за посиланням:  https://corporate.xing.com/de/unternehmen/
В даний час компанія HORSCH Maschinen GmbH використовує XING дуже обмежено, розміщуючи коротку інформацію про себе і періодично публікуючи новини, що стосуються поточних вакансій.  В даний час тематична дискусійна група не ведеться, але в майбутньому це цілком можливо.
Ви можете ознайомитись із актуальною інформацією про захист даних за посиланням https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Ми не збираємо та не обробляємо персональні дані через XING.

XVI. Розсилка електронною поштою

a)  Ми здійснюємо розсилку новин електронною поштою, на яку Ви можете підписатися на нашому веб-сайті. Детальна інформація про розсилку новин електронною поштою, зокрема про її можливий зміст, буде вказана в заяві про згоду. Якщо Ви підписалися на нашу розсилку, нам буде передано дані, які Ви ввели у форму для введення даних під час реєстрації на розсилку. Для того щоб зареєструватися для отримання розсилки новин, Ви повинні надати обов'язкові дані, які ми вимагаємо: адреса електронної пошти.

Якщо під час реєстрації Ви надаєте додаткові персональні дані, ця інформація є добровільною.

Для реєстрації на розсилку ми використовуємо так звану процедуру підтвердження підписки на розсилку. Після вашої реєстрації ми надішлемо Вам електронний лист на вказану Вами адресу електронної пошти, в якій попросимо Вас підтвердити, що Ви хочете, щоб ми здійснювали для Вас розсилку новин у майбутньому. Якщо Ви не підтвердите свою реєстрацію протягом терміну, зазначеного в електронному листі, надані Вами дані будуть заблоковані та видалені через п'ять тижнів. Крім того, ми зберігаємо Вашу IP-адресу та час реєстрації на розсилку новин, а також час підтвердження. Ці дані будуть використовуватися виключно для розсилки новин.

Ми використовуємо службу rapidmail для розсилки новин. Таким чином ваші дані будуть передані компанії rapidmail GmbH. При цьому компанії rapidmail GmbH забороняється використовувати Ваші дані в інших цілях, крім розсилки новин. Компанія rapidmail GmbH не має права передавати чи продавати Ваші дані. rapidmail — це німецький, сертифікований постачальник програмного забезпечення для розсилки новин, який був ретельно відібраний відповідно до вимог GDPR і BDSG.

b) Якщо Ви надали нам свою згоду, правовою підставою для обробки даних є ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR. Оскільки обробка ґрунтується на наших законних інтересах, правовою підставою є ст. 6 п. 1 с. 1 (f) GDPR.

c) Дані, які ви вводите у форму для введення даних під час реєстрації, будуть оброблятися з метою особистого звернення до Вас. Після Вашого підтвердження ми зберігаємо Вашу адресу електронної пошти, щоб мати можливість надсилати Вам новини. Ми зберігаємо відповідну IP-адресу та час реєстрації та підтвердження для того, щоб мати можливість підтвердити Вашу реєстрацію та, у разі потреби, з'ясувати можливе неправомірне використання Ваших персональних даних. В цьому і полягає наш законний інтерес. 

d) Зазначені вище дані видаляються, як тільки вони перестають бути необхідними для досягнення зазначених вище цілей. Тому ми зберігаємо Ваші зазначені вище дані доти, доки Ви підписані на розсилку. Після відмови від підписки на розсилку ми зберігаємо зазначені вище дані для статистики та анонімно.

Ви можете будь-коли відкликати свою згоду на отримання розсилки, відмовившись від підписки. Ви можете відмовитися від підписки, натиснувши на посилання, що міститься у кожному інформаційному листі, який ми Вам надсилаємо.

XVII. Диспетчер тегів Google

Ми використовуємо на нашому веб-сайті «Диспетчер тегів Google», послугу, яку надає компанія Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ірландія (далі — Google). Диспетчер тегів Google дозволяє нам, маркетологам, керувати тегами веб-сайту через один інтерфейс. Диспетчер тегів Google, який застосовує ці теги, є доменом без файлів cookie і сам не збирає жодних персональних даних. Диспетчер тегів Google забезпечує спрацювання інших тегів, які, у свою чергу, можуть збирати дані. Диспетчер тегів Google не має доступу до даних. Якщо деактивація була здійснена на рівні домену або файлів cookie, вона зберігається для всіх тегів відстеження, впроваджених за допомогою диспетчера тегів Google.

Інформація про треті сторони: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ірландія

Додаткову інформацію про захист даних можна знайти на таких веб-сторінках Google:

XVIII. Шрифти Google

a)  Ми використовуємо на нашому веб-сайті «Веб-шрифти Google», послугу, яку надає компанія Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ірландія (далі — Google). Веб-шрифти Google дозволяють нам використовувати зовнішні шрифти, так звані шрифти Google. Для цього при отриманні нашої веб-сторінки необхідний шрифт Google завантажується з Вашого веб-браузера в кеш браузера. Це необхідно для того, щоб Ваш браузер міг відображати візуально покращене представлення наших текстів. Якщо браузер не підтримує цю функцію, для відображення на екрані комп'ютера використовується стандартний шрифт. Інтеграція цих веб-шрифтів відбувається через виклик сервера, зазвичай на сервері Google у США. Таким чином, на сервер передається інформація про те, які з наших інтернет-сторінок Ви відвідали. IP-адреса браузера Вашого кінцевого пристрою також зберігається в Google. Ми не маємо жодного впливу на обсяг і подальше використання даних, зібраних та оброблених Google за допомогою веб-шрифтів Google.

Інформація про треті сторони: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ірландія

Додаткову інформацію про захист даних можна знайти в політиці конфіденційності Google: https://policies.google.com/privacy

Додаткову інформацію про веб-шрифти Google можна знайти за посиланням https://fonts.google.com/https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 та https://fonts.google.com/#AboutPlace:about

b) Правовою основою є Ваша згода відповідно до ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR.

c) Ми використовуємо веб-шрифти Google з метою оптимізації, зокрема, щоб покращити використання нашого веб-сайту та зробити його дизайн зручнішим для користувача. 

XIX. Fast.Fonts

a)  На цій сторінці для однакового відображення шрифтів використовуються так звані веб-шрифти, які надає компанія Monotype GmbH (fonts.com або fast.fonts.net). Відкриваючи сторінку, браузер завантажує необхідні веб-шрифти в кеш браузера для коректного відображення текстів і шрифтів.

Для цього браузер, який Ви використовуєте, повинен підключитися до серверів fonts.com. Завдяки цьому fonts.com отримує інформацію про те, що з Вашої IP-адреси було відвідано наш веб-сайт. Веб-шрифти Fonts.com використовуються для однакового та привабливого представлення наших онлайн-пропозицій.

Якщо браузер не підтримує ці веб-шрифти, на екрані комп'ютера використовується стандартний шрифт.

Додаткову інформацію про ці веб-шрифти можна знайти на веб-сайті www.fonts.com/info/legal, а також у політиці конфіденційності Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy та у політиці конфіденційності Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy.

b) Правовою основою є Ваша згода відповідно до ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR.

c) Ми використовуємо Fast.Fonts з метою оптимізації, зокрема, щоб покращити використання нашого веб-сайту та зробити його дизайн зручнішим для користувача. 

XX. Hotjar

a) Ми використовуємо Hotjar, службу веб-аналітики, яку надає компанія Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Мальта (далі — Hotjar) на нашому веб-сайті. 
Ми використовуємо Hotjar, щоб краще зрозуміти потреби наших користувачів та оптимізувати пропозиції на цьому веб-сайті.  Використовуючи технологію Hotjar, ми отримуємо краще розуміння досвіду наших користувачів (наприклад, скільки часу користувачі проводять на тих чи інших сторінках, на які посилання вони натискають, що їм подобається чи не подобається і т.д.), і це допомагає нам адаптувати наші пропозиції до відгуків наших користувачів. Hotjar використовує файли cookie та інші технології для збору інформації про поведінку наших користувачів та їх пристроїв (зокрема, IP-адресу пристрою (збирається та зберігається тільки в анонімній формі), розмір екрану, тип пристрою (унікальні ідентифікатори пристрою), інформацію про браузер, місце розташування (тільки країна), бажану мову для перегляду нашого веб-сайту). Hotjar зберігає цю інформацію у псевдонімізованому профілі користувача.  Hotjar і ми не використовуємо цю інформацію для ідентифікації окремих користувачів та не поєднуємо її з іншими даними про окремих користувачів.
Крім того, Hotjar використовує файли cookie, тобто невеликі текстові файли, які зберігаються локально в кеші веб-браузера на Вашому кінцевому пристрої та дозволяють аналізувати, як Ви використовуєте наш веб-сайт, а також так званий код відстеження. Файли cookie, що використовуються Hotjar, зберігаються на Вашому кінцевому пристрої протягом різного часу, в деяких випадках лише під час Вашого відвідування, в інших – протягом 365 днів. Зібрана таким чином інформація передається Hotjar на сервер в Ірландії та зберігається там. Наступна інформація збирається за допомогою коду відстеження: Дані, що залежать від пристрою, що збираються через Ваш кінцевий пристрій та веб-браузер:
- IP-адреса Вашого кінцевого пристрою (збирається та зберігається в анонімізованому форматі)
- Адреса електронної пошти, включаючи Ваше ім'я та прізвище, якщо Ви надали його нам через наш веб-сайт
- Розмір екрана Вашого кінцевого пристрою
- Тип пристрою та інформація про браузер
- Географічні дані (тільки країна)
- Мова, що використовується для відображення нашого веб-сайту
- Взаємодія з користувачами
- Команди миші (рух, положення і клацання)
- Натискання клавіш.

Файли реєстрації, що автоматично використовуються нашим сервером при використанні Hotjar:
- Домен, який приймає управління
- Відвідані веб-сайти
- Географічні дані (тільки країна)
- Мова, що використовується для відображення нашого веб-сайту
- Дата і час доступу
Hotjar використовує цю інформацію для оцінки використання Вами нашого веб-сайту, складання звітів про використання та надання інших послуг, пов'язаних з оцінкою нашого веб-сайту. Hotjar також використовує послуги третіх сторін (наприклад, Google Analytics та Optimizely) для надання послуг. Ці треті сторони можуть зберігати або іншим чином обробляти інформацію, яку Ваш браузер передає при відвідуванні нашого веб-сайту (може включати Вашу IP-адресу).

Інформація про треті сторони: Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Мальта. Додаткову інформацію про використання даних Hotjar, про можливості налаштування та заперечення, а також про захист даних можна знайти на веб-сайті Hotjar:https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

b) Правовою основою є Ваша згода відповідно до ст. 6 п. 1 с. 1 (a) GDPR.

c) Ми використовуємо Hotjar для аналізу використання нашого веб-сайту та постійного вдосконалення окремих функцій та пропозицій, а також покращення досвіду використання. Завдяки статистичній оцінці поведінки користувачів ми можемо покращити нашу пропозицію та зробити її більш цікавою для Вас як користувача.

d) Ви можете дати згоду на збереження профілю користувача та інформації про Ваше відвідування нашого веб-сайту через Hotjar, а також на встановлення відстежуваних файлів Hotjar у нашому повідомленні про файли cookie та відкликати свою згоду у будь-який час.

XXIV. Matomo

This website uses the open source web analytics service Matomo. Matomo uses technologies that enable the recognition of the user across pages for the analysis of user behaviour (e.g. cookies or device fingerprinting). The information collected by Matomo about the use of this website is stored on our server. The IP address is anonymised before storage.

With the help of Matomo, we are able to collect and analyse data about the use of our website by website visitors. This enables us to find out, among other things, when which page views were made and from which region they come. We also collect various log files (e.g. IP address, referrer, browsers and operating systems used) and can measure whether our website visitors perform certain actions (e.g. clicks, purchases, etc.).

The use of this analysis tool is based on Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analysing user behaviour in order to optimise both its website and its advertising. If a corresponding consent has been requested, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and § 25 para. 1 TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the user's terminal device (e.g. device fingerprinting) as defined by the TTDSG. The consent can be revoked at any time.

XXI. Карти Google

Для відображення географічної інформації ми використовуємо інтерфейс Карти Google. При використанні Карт Google компанія Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія) також збирає, обробляє та використовує дані про використання функцій карт відвідувачами веб-сайтів. Ваші дані будуть передані лише у тому випадку, якщо Ви надали свою згоду відповідно до ст. 6 п. 1 (а) GDPR.

Коли Ви заходите на наш веб-сайт, ми показуємо так зване «повідомлення про файли cookie». На веб-сайті Ви можете надати згоду на обробку даних, натиснувши на кнопку «прийняти». Якщо Ви натиснете кнопку «відмовитися», Карти Google будуть відображатися для Вас тільки в тому випадку, якщо Ви надасте згоду на обробку даних, натиснувши на інформаційний текст у вікні карти. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час і в майбутньому, натиснувши на кнопку «Відкликати згоду / веб-аналіз», доступну нижче у розділі «Ваші права». Більш детальну інформацію щодо обробки даних Google Ви можете знайти в політиці конфіденційності Google: https://policies.google.com/privacy.

Google також обробляє Ваші персональні дані в США (див. нижче «Передача даних до третьої країни»).

XXII. Система управління навчанням

1. Група компаній Horsch використовує систему управління навчанням, щоб пропонувати навчальні матеріали у цифровому форматі, вести історію учасників навчання та керувати результатами та передумовами для подальшого навчання. Крім того, ці дані також є підтвердженням передумов для подальшого навчання.

На нашій сторінці управління навчанням ми пропонуємо користувачам можливість зареєструватися, надавши персональні дані. Дані вводяться у форму для введення даних, передаються нам і зберігаються. Передача даних третім сторонам відбувається тільки у Вашій зареєстрованій операції. У процесі реєстрації збираються наступні дані: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, основна адреса, місто, поштовий індекс.

Крім того, під час надсилання повідомлення зберігаються такі дані: IP-адреса користувача, дата та час реєстрації.

У процесі реєстрації буде отримано згоду користувача на обробку цих даних.

У ході подальшого використання порталу обробляються такі дані, як пройдене навчання та його результати.

2. Правовою основою для обробки даних є згода користувача відповідно до ст. 6 п. 1 (a) GDPR.

3. Дані про реєстрацію та використання цифрових тренінгів на нашому веб-сайті необхідні для підтвердження та історії навчання відповідно до вашої згоди.

Дані видаляються, як тільки вони перестають бути необхідними для досягнення мети, для якої вони були зібрані.

4. Це стосується даних, зібраних під час процесу реєстрації, якщо реєстрація на нашому веб-сайті скасована або змінена.

Як користувач, Ви можете скасувати реєстрацію або відкликати згоду в будь-який час. Ви можете в будь-який час змінити збережені дані. Якщо дані необхідні для виконання договору або для здійснення переддоговірних заходів, дострокове видалення даних можливе лише в тоу випадку, якщо будь-які договірні чи юридичні зобов'язання не перешкоджають видаленню.

XXIII. Instruction on the rights of data subjects

If your personal data are processed, you are a data subject as defined by the GDPR and you have the following rights vis-à-vis the controller:

1. Right of access

You can demand confirmation from the controller of whether we process personal data concerning you.

Where such processing takes place, you can demand details from the controller concerning the following information:

(1) the purposes for which the personal data are processed;

(2) the categories of personal data that are processed;

(3) the recipients or categories of recipient to whom the personal data concerning you were or will be disclosed;

(4) the planned period for which the personal data concerning you will be stored or, if it is not possible to provide specific information on this, the criteria used to determine that period;

(5) the existence of a right to rectification or erasure of the personal data concerning you, of a right to restriction of processing by the controller or of a right of objection to this processing;

(6) the existence of a right to lodge a complaint with a supervisory authority;

(7) all available information about the origins of the data, if the personal data were not collected from the data subject;

(8) the existence of automated decision-making including profiling pursuant to Art. 22(1) and (4) GDPR and – at least in these cases – meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

You also have the right to demand information on whether the personal data concerning you are transferred to a third country or an international organisation. In this regard you can demand to be informed of the appropriate safeguards pursuant to Art. 46 GDPR in relation to the transfer.

2. Right to rectification

You have a right to rectification and/or completion vis-à-vis the controller if the processed personal data concerning you are incorrect or incomplete. The controller must bring about the rectification without undue delay.

3. Right to restriction of processing

Under the conditions set out below, you can demand that the processing of the personal data concerning you be restricted:

(1) if you dispute the accuracy of the personal data concerning you, for a period of time that enables the controller to verify the accuracy of the personal data;

(2) the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead;

(3) if the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but you require this for the establishment, exercise or defence of legal claims; or

(4) if you have lodged an objection to the processing pursuant to Art. 21 (1) GDPR pending verification of whether the legitimate grounds for the controller override your grounds.

If the processing of the personal data concerning you were restricted, these data may – with the exception of storage – only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State.

If processing was restricted in accordance with the above requirements, you will be informed by the controller before the restriction is lifted.

4. Right to erasure

a) Obligation to erase

You can demand that the controller erase any personal data concerning you without undue delay and the controller will be obliged to erase such data without undue delay if one of the following grounds exists:

(1) the personal data concerning you are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;

(2) you withdraw consent on which the processing is based according to point (a) of Art. 6(1) or point (a) of Art. 9(2) GDPR, and where there is no other legal ground for the processing;

(3) you object to the processing pursuant to Art. 21(1) GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or you object to the processing pursuant to Art. 21(2) GDPR;

(4) the personal data concerning you have been unlawfully processed.

(5) the personal data concerning you have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject; or

(6) the personal data concerning you have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Art. 8(1) GDPR.

b) Information to third parties

If the controller has made the personal data concerning you public and if he is obliged pursuant to Art. 17(1) GDPR to erase them, then he, taking account of available technology and the cost of implementation, will take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing the personal data that you have requested the erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data.

c) Exceptions

The right to erasure does not exist to the extent that processing is necessary

(1) for exercising the right of freedom of expression and information;

(2) for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which the controller is subject, or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;

(3) for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i) of Art. 9(2) as well as Art. 9(3) GDPR;

(4) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Art. 89(1) GDPR in so far as the right referred to in paragraph (a) is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or

(5) for the establishment, exercise or defence of legal claims.

5. Right to be informed

If you have exercised your right to have the controller rectify or erase the personal data concerning you or restrict their processing, the controller is obliged to communicate this rectification or erasure of the data or restriction of processing to all recipients to whom personal data concerning you have been disclosed, unless this proves impossible or involves disproportionate effort.

You have a right vis-à-vis the controller to be informed of these recipients.

6. Right to data portability

You have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to the controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. You also have the right to transmit these data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data were given, provided that

(1) the processing is based on consent pursuant to point (a) of Art. 6(1) or point (a) of Art. 9(2) GDPR or on a contract pursuant to point (b) of Art. 6(1) GDPR; and

(2) the processing is carried out by automated means.

In exercising this right to data portability, you also have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible. This must be without prejudice to the freedoms and rights of other persons.

The right to data portability does not apply to the processing of personal data which is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

7. Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data concerning you which is based on points (e) or (f) of Art. 6(1) GDPR, including profiling based on those provisions.

The controller will no longer process the personal data concerning you unless he can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Where the personal data concerning you are processed for direct marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

Where you object to processing for direct marketing purposes, the personal data concerning you will no longer be processed for such purposes.

In the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, you may exercise your right to object by automated means using technical specifications.

8. Right to withdraw consent under data protection regulations

You have the right at any time to withdraw consent given under data protection regulations. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing based on consent prior to the withdrawal.

9. Automated individual decision-making, including profiling

You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning yourself or similarly significantly affects you. This does not apply if the decision:

(1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between you and the controller;

(2) is authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard your rights and freedoms and your legitimate interests; or

(3) is based on your explicit consent.

Nevertheless, these decisions may not be based on special categories of personal data referred to in Art. 9(1) GDPR unless point (a) or point (g) of Art. 9(2) GDPR applies and suitable measures to safeguard your rights and freedoms and your legitimate interests are in place.

In the cases referred to in (1) and (3) above, the controller will implement suitable measures to safeguard your rights and freedoms and your legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express your point of view and to contest the decision.

10. Right to lodge a complaint with a supervisory authority

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if you consider that the processing of personal data concerning you infringes the GDPR.

The supervisory authority with which the complaint was lodged will inform the complainant on the progress and the outcome of the complaint, including the possibility of a judicial remedy pursuant to Art. 78 GDPR.

КІНЕЦЬ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ