Демонстраційний центр

Демонстраційний центр знаходиться на території садиби Зітценгоф безпосередньо поруч з навчальним центром і виробничими цехами компанії HORSCH і складається як із власне демонстраційних ділянок, так й із закладених дослідних ділянок різного цільового спрямування. Дослідні ділянки були закладені в 1997 році й з того часу слугують місцем інтенсивного обміну досвідом аграріїв, а також спостереження різних аспектів землеробства. Загальна площа демонстраційного центру становить 20 га. Вони складаються з 13,5 га призначених для демонстрації техніки й 6,5 га дослідних ділянок. На цьому щедро виділеному дослідному полі можна одночасно закласти до 300 різних ділянок (шириною 3м і довжиною 50 м). У передньому секторі знаходиться дослідна ділянка для багаторічного спостереження аспектів обробітку ґрунту з різним ступенем інтенсивності. Спостереження ведуть з початку закладення демонстраційного поля у повному спектрі можливого обробітку ґрунту: від оранки й глибокого рихлення до мінімального обробітку й прямого висіву. Інші ділянки використовують для дослідження різних аспектів обробітку ґрунту й сівби.

Ґрунт

Материнською породою на території садиби Зітценгоф є черепашковий вапняк, що утворився внаслідок вапнякових відкладень фосильного характеру приблизно 235-243 млн років тому. Тип ґрунтів: коричневі, утворені в результаті покоричневіння й одночасного збагачення гумусом верхнього ґрунтового шару в умовах підвищеної вологості. Структура ґрунту: піщані суглинки зі вмістом глини до 25%. Особливостями району є чергування різних ґрунтових умов з оцінками від 28 до 42 пунктів (згідно прийнятої в Німеччині шкали оцінки якості ґрунтів (7-100 пунктів)) і місцями висока кам'янистість.

В структурі сільського господарства регіону переважають традиційний тип продовольчого рослинництва і тваринництво. Структуру сівозміни в регіоні складають в основному зернові й продовольчий ріпак, а також кукурудза на зерно, силос і зелений корм для тварин та отримання біомаси для біогазових установок.

Клімат

Демонстраційний центр знаходиться в зоні помірних опадів середньої широти, на межі морського клімату Західної Європи й континентального клімату Східної Європи, з незначною перевагою останнього, що проявляється у вигляді холодніших зим і спекотнішого літа з меншою вологістю повітря. Ця тенденція підтверджується середньорічною температурою 7,5 °C, що на 0,9°C нижче за середньорічне значення в цілому по країні. Середньорічна кількість опадів у садибі Зітценгоф становить 670 л/м2 — це дещо менше, ніж в середньому по країні. Однак, з 1997 по 2005 рр. розподілення опадів (по роках) було дуже нерівномірним. Останні п'ять років кількість опадів значно перевищувала позначку 700 мм/м2 в рік.

Довгостроковий експеримент

Дослід «Інтенсивність обробітку ґрунту», що його проводять з 1997 року, слугує, в першу чергу, для порівняльних спостережень застосування різних видів обробітку ґрунту. Узагальнюючи результати досліджень, можна сформулювати наступні закономірності:

  1. Інтенсивність обробітку ґрунту залежить від багатьох факторів, основними з яких є вирощувана культура, стан ґрунту до обробітку (наявність/ відсутність ущільнень, колії, плужної підошви і т.п.), а також його вологість на момент обробітку.
  2. Тенденція отриманих результатів урожайності культур однозначно демонструє переваги багаторічного застосування глибокого рихлення.
  3. Максимальна глибина рихлення залежить від потужності родючого шару (в місці розташування садиби Зітценгоф він становить 20 см, нижче розташована підстильна порода). На потужних чорноземах цілком доцільне рихлення на глибину 35-40 см. У передгір'ї, на кам'янистих ґрунтах оптимально межею рихлення буде глибина 10-15 см.
  4. Глибина рихлення не може бути прописана «раз і назавжди», а повинна відповідати вирощуваній культурі, певному типу ґрунту і рівню його вологості.
  5. Загалом, будь-який обробіток ґрунту є своєрідною підстраховкою для отримання хороших стабільних урожаїв. Практика прямого висіву, насамперед, у вирощуванні озимого ріпаку, в зоні розташування садиби Зітценгоф призводить до зменшення урожайності.
  6. Потенціалом для зниження витрат під час проведення робіт з обробітку ґрунту слугує підвищення загальної культури землеробства, зокрема, відсутність колій та ущільнення ґрунту.
  7. Адресне внесення добрив під горизонт висіву показало свої переваги порівняно зі внесенням по всій площі. Наприклад, під час висіву озимого ріпаку восени 2010 року, попри високу вологість, адресне внесення добрив сприяло хорошому розвитку сходів. 

Інтенсивність обробітку ґрунту з економічної точки зору є важливим фактором оптимізації загальних виробничих затрат в рослинництві. Проте, позитивний економічний результат у довгостроковій перспективі можливий лише за умови отримання хороших стабільних урожаїв. Досліди із застосування різних видів обробітку ґрунту, які ми проводили в садибі Зітценгоф з 2003 року, доповнюються результатами подібних дослідів в іншому нашому господарстві в Чехії, що має важкі ґрунти. Дні практичного землеробства HORSCH 2011 відбувались саме у цьому господарстві.