Nagroda

Produkty, serwis, wydajność

W ostatnich latach HORSCH zdobył wiele nagród. Już trzykrotnie przyznano firmie nagrodę Ministerstwa Gospodarki "Best 50 Bawarii". Także Fundacja Oskara Patzelt uhonorowała HORSCHA nagrodą dla średnich przedsiębiorstw, uznając go za jedno z czterech najbardziej atrakcyjnych średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Inne prestiżowe nagrody przyznane firmie to: „Maszyna Roku dla siewnika Maestro SW” za udział w ustanawianiu rekordu świata, srebrny medal na targach „Agritechniki” organizowanych przez DLG w latach 2013 i 2015 oraz „Nagroda Przyszłości” w kategorii ekonomicznej przyznana również przez DLG.

  • Trzykrotny zwycięzca w konkursie: „50 najlepszych na Bawarii“
  • Zdobywca głównej nagrody dla Średnich Przedsiębiorstw w roku 2011

Perspektywy

Sposób funkcjonowania naszej korporacji, a zwłaszcza przekładanie na codzienną rzeczywistość misji realizowanej przez naszą firmę, daje nam wszystkim możliwość aktywnego przyczynienia się do rozwoju przedsiębiorstwa, pozwalając łączyć rozwój zawodowy związany z poszerzaniem swoich kompetencji i wypracowaniem nowych rozwiązań z osobistym, dzięki czemu każdy z nas może rozwinąć swój unikalny potencjał.

Naszym priorytetem jest nowoczesne zarządzanie zespołem pracowniczym i permanentny rozwój. Elastyczny czas pracy, inwestowanie w indywidualny rozwój pracowników, troska o ich zdrowie oraz umożliwienie im godzenia pracy z życiem rodzinnym to dla nas nie tylko słowa, ale rzeczywistość, którą żyjemy na co dzień. Jednym z jej aspektów jest zapewnienie opieki dzieciom naszych pracowników na czas wakacji.

Zgodnie z naszą misją powierzamy naszym pracownikom i uczniom zawodu zadania adekwatne do ich talentów i zdolności. Naszym celem jest, by każdy podejmował takie wyzwania, które rozwiną jego potencjał. Dlatego zarówno wykształcenie, jak i dokształcanie stanowi istotny element trwałego rozwoju naszych pracowników. Kształcenie ustawiczne dotyczy zarówno kompetencji technicznych i metodycznych, jak i rozwoju kompetencji społecznych i interpersonalnych. Dlatego oprócz ogólnych tematów fachowych opracowujemy indywidualne programy szkoleniowe dla naszych pracowników.  Oczywiście wspierają one działania operacyjne w naszym międzynarodowym przedsiębiorstwie.