Misja

HORSCH Maschinen GmbH Przedsiębiorstwo | Misja

Za tym się opowiadamy:

 

Nasze główne priorytety to ochrona środowiska i zdrowy człowiek. W tym celu opracowujemy rozwiązania techniczne i cyfrowe służące nowoczesnemu rolnictwu.

Nasze działania kształtują nasze chrześcijańskie korzenie i wartości.