Mapleton (USA)

Mapleton

Siedziba firmy HORSCH LLC znajduje się w mieście Mapleton w stanie Montana. Ta nowa fabryka jest głównym zakładem produkcyjnym HORSCHA w USA. Nowy budynek w Mapleton znacznie poprawił zdolności produkcyjne HORSCHA w Stanach Zjednoczonych. 

ORSCH LLC
200 Knutson St.
Mapleton, ND 58059

Toll Free: 1-855-4HORSCH
Phone: 1-701-532-1000
Fax: 1-701-532-1101

info.usemail image left@email image righthorsch.com
www.horsch.com