La Lucine (F)
La Lucine (F)

La Lucine (FR)

HORSCH Maschinen GmbH Przedsiębiorstwo Lokalizacje | La Lucine (FR)

Ferme de la Lucine

Główna siedziba HORSCH France Sarl

Ferme de la Lucine leży w miejscowości Haute Marne pomiędzy Champagne Ardenne, Burgundią i Lotaryngią. Znaczną część tego regionu stanowią duże tereny rolne, na których uprawia się zboże. Manfred Dorsemagen kupił tam farmę w 1965 roku, a w 1983 nabył swoją pierwszą maszynę HORSCH – siewnik Exaktor. Będąc z wizytą u niego, Michael Horsch poznał córkę Manfreda Dorsemagena – swoją obecną żonę Cornelię. Od tego czasu gospodarstwo (320 ha, gleby wapienne i gliniaste) pracuje bezpłużnie. Dziś HORSCH wykorzystuje je do przeprowadzania testów maszyn i agronomicznych doświadczeń.

Oficjalnie od 2000 roku siedziba HORSCH France znajduje się na gospodarstwie Ferme de la Lucine. Stamtąd Robert Dorsemagen kieruje nim i sprzedażą na całą Francję. W dziale sprzedaży, serwisie i dostawie części zamiennych zatrudnionych jest 40 pracowników. Nadrzędnym celem firmy jest szybka i profesjonalna obsługa klientów we Francji, Belgii i Luksemburgu.

Co dwa lata w La Lucine organizowane są horschowskie Dni Pola. Oprócz ciekawych wykładów dotyczących aktualnych tematów demonstrowane są również najnowsze innowacyjne rozwiązania dotyczące maszyn i ich pracy na polu. Wśród rolników dużym zainteresowaniem cieszą się panele dyskusyjne, w których mogą brać udział.

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tel.: +33 3250 2798-0
Fax: +33 3250 2798-8

horsch.franceemail image left@email image righthorsch.com
www.horsch.com