4
Dokładna i szybka uprawa ścierniska maszyną zawieszaną na TUZ-ie

Joker CT

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Uprawa gleby | Joker CT

Mocne strony Jokera

 • Przy zawieszaniu na TUZ-ie szerokości robocze wynoszą od 3 do 7 m
 • Zapewnia dużą zawartość rozdrobnionej gleby w strefie wschodów
 • Efektywnie zagęszcza glebę na odpowiedniej głębokości
 • Bezproblemowa praca przy długich resztkach pożniwnych. Bardzo duży prześwit dzięki rozmieszczeniu talerzy parami.
 • Rosnąca jakość pracy przy rosnącej prędkości pracy
 • Wysoka wydajność przy relatywnie małym zapotrzebowaniu mocy
 • Duże prędkości robocze
 • Najlepsza penetracja gleby dzięki agresywnym, zębatym talerzom i dużemu ciężarowi maszyny
 • Połączenie Joker CT z głęboszem Mono TG umożliwia głębokie spulchnianie i płytkie mieszanie gleby
 • Dostępne jako wersja sztywna o szerokościach roboczych: 3, 3,5 i 4 m
 • Joker CT w połączeniu z opcjonalnym zestawem Vogelsang ExaCut nadaje się idealnie do wpracowania nawozów organicznych / gnojowicy.

Do czego możemy używać Jokera?

 • Płytka i szybka obróbka ścierniska w celu pobzenia wzrostu samosiewów, przerwania parowania kapilarnego i wstępnego wymieszania resztek pożniwnych
 • Efektywne przygotowanie gleby pod siew po pługu i po kultywatorze
 • Wmieszanie – nawet trudnych – resztek pożniwnych bez zapychania maszyny (międzyplony, zboża wyległe, kukurydza)
 • Bezproblemowe mieszanie nawozów organicznych (obornik, gnojówka, nawożenie doglebowe)

Joker CT

Precyzyjna i szybka uprawa ścierniska

Joker optymalnie nadaje się do płytkiej uprawy ścierniska w celu stymulacji kiełkowania samosiewów, przerywania kapilarności, niszczenia resztek pożniwnych i optymalnego przygotowania pola do siewu. Joker zapewnia dużą ilość gruzełkowatej gleby w strefie kiełkowania i jest odporny na awarie i zapychanie również przy dużych ilościach słomy, nawozów organicznych lub międzyplonów.
Kompaktowa brona talerzowa dostępna jako Joker CT do 3-punktowego mocowania. Duża wydajność powierzchniowa możliwa przede wszystkim dzięki prędkościom roboczym wynoszącym do 20 km/h.
Jednobelkowy głębosz Mono TG jako dodatkowa opcja dla brony Joker 3, 3.5 oraz 4 CT w wersji sztywnej. Sprawdza się ona szczególnie w pracy na glebach ciężkich, gdzie potrzebne jest głębokie spulchnianie i płytkie wmieszanie resztek pożniwnych.

Joker CT

As w rękawie

 • Płytka i intensywnie mieszająca uprawa ścierniska
 • Wysoka wydajność
 • Prosta obsługa
 • Masywna budowa
 • Wszechstronne wały dla wszystkich rodzajów gleby

Dane techniczne

 

HORSCH Joker 3 CT 3.5 CT 4 CT 4 CT sztywny 5 CT 6 CT 7 CT
Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95 2,95
Wysokość transportowa (m) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 4,00
Długość (m) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90 2,90
Długość wraz z Mono TG (m) 3,70 3,70 --- 3,48 --- --- ---
Ciężar (kg)* 1 600 – 2 600 1 800 – 2 850 2 400 – 3 100 2 000 – 3 400 2 800 – 3 500 3 000 – 3 900 3 500 – 4 550
Ciężar wraz z Mono TG (kg) 2 300 – 2 600 2 500 – 2 850 --- 2 900 – 3 400 --- --- ---
Talerzy DiscSystem Ø (cm) 52 52 52 52 52 52 52
Grubość talerzy DiscSystem (mm) 6 6 6 6 6 6 6
Ilość talerzy DiscSystem 24 28 32 32 40 48 56
Kąt podcinania DiscSystem (mierzony w stopniach) 17 17 17 17 17 17 17
Ilość wyjść par przew. hydr. 0 (+1 z hydr. ustawianiem głębokości) 0 (+1 z hydr. ustawianiem głębokości) 1 (+1 z hydr. ustawianiem głębokości) 0 (+1 z hydr. ustawianiem głębokości) 1 (+1 z hydr. ustawianiem głębokości) 1 (+1 z hydr. ustawianiem głębokości) 1 (+1 z hydr. ustawianiem głębokości)
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) 65 – 90 / 90 – 120 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 90 – 120 / 120 – 160 110 – 150 / 150 – 200 130 – 175 / 180 – 240 205 – 260 / 280 – 350
Zapotrzebowanie mocy wraz z Mono TG (kW/KM) od 140 / 190 od 160 / 220 --- od 180 / 245 --- --- ---
Ilość zębów Mono TG 5 6 --- 8 --- --- ---
Odstęp między zębami Mono TG (cm) 60 59 --- 50 --- --- ---
Zawieszanie na TUZ-ie Joker CT TUZ kat. II / III TUZ kat. II / III TUZ kat. III / IV TUZ kat. II / III TUZ kat. III / IV TUZ kat. III / IV TUZ kat. III / IV
Zawieszanie na TUZ-ie Mono TG TUZ kat. III TUZ kat. III --- TUZ kat. III --- --- ---


* Ciężary maszyn z minimalnym / maksymalnym wyposażeniem

Wyposażenie podstawowe

Systemy wałów

Jego wszechstronność
zapewnia najlepsze wyniki

Wał RollFlex

 • Głębokie zagęszczanie z luźniejszą, wierzchnią warstwą gleby
 • Duża zdolność wyrównywania dzięki sprężystym elementom
 • Właściwości samoczyszczące
 • Sprawdza się nawet w trudnych warunkach

Wał RollPack

 • Wał strunowy z pierścieniami o średnicy 55 cm
 • Wgłębne, pasowe zagęszczanie
 • Dobre przystosowanie do różnych warunków

Wał SteelDisc

 • Głębokie zagęszczanie w całym profilu uprawowym
 • Intensywne rozdrabnianie dzięki tnącym pierścieniom wału
 • Optymalnie usytuowane zgarniacze nie pozwalają na zaklejanie się
 • Doskonale sprawdza się na zakamienionych i ciężkich glebach

Wał oponowy

 • Konsolidacja gleby na całej powierzchni
 • Dobre wyrównanie powierzchni pola dzięki oponom z profilem AS
 • Wysoka niezawodność nawet w zakamienionych glebach

Wał RingFlex

 • Możliwość przezbrojenia wału do mokrych warunków
 • Duża przepustowość
 • Zamknięty kontur powoduje, że wał jest stosunkowo odporny na kamienie
 • Duża niezawodność operacyjna

Wał strunowy

 • Pozostawia drobnogruzełkowatą powierzchnię
 • Dokładne utrzymanie głębokości roboczych
 • Różnorodne warunki zastosowania

Wał DoubleCage

 • Podwójny wał zapewnia jeszcze lepsze wytwarzanie struktury gruzełkowej.
 • Zawieszenie wachadłowe
 • Połączenie wału strunowego o średnicy 400 mm z rur z wałem strunowym o średnicy 300 mm wykonanym z płaskowników
 • Dokładne utrzymanie głębokości roboczych

Wał RollCut

 • Bardzo dobre powtórne zagęszczanie na głębokości
 • Pozostawia dobrą strukturę powierzchni
 • Zastosowanie na średnich i ciężkich glebach

Wał FarmFlex

 • Zamknięty wał o profilach z twardej gumy
 •  Całopowierzchniowe powtórne zagęszczanie gleby
 •  Zastosowanie na glebach lekkich i średnich

Wyposażenie dodatkowe


Media