System nawożenia HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Siewniki | System nawożenia HORSCH

Grain & Fertiliser

Systemem G & F umożliwia równoczesny wysiew materiału siewnego i nawozu donasiennego. Oba dozowniki dozują do wspólnej głowicy rozdzielacza. W ten sposób nasiona i nawóz są odkładane razem w bruździe siewnej. Dzięki temu nawóz jest bezpośrednio dostępny dla młodej rośliny, co przyczynia się do jej szybkiego rozwoju w początkowym okresie. System ten powinien być stosowany tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych i po zasięgnięciu opinii eksperta od uprawy roślin.

Element dozujący mikrogranulat

Mikrogranulat wprowadzany jest do systemu pneumatycznego przy pomocy podajnika ślimakowego, przez który przechodzi materiał siewny, i razem z nim umieszczany w bruździe siewnej. Niezwykle odporny podajnik ślimakowy ze stali nierdzewnej może być również używany w przypadku bardzo agresywnych granulatów.

System PPF – ekonomiczne i precyzyjne rozmieszczenie nawozu

System PPF umożliwia równoczesne stosowanie nasion i nawozów. W tym przypadku osobne redlice nawozowe umieszczają nawóz w wilgotną glebę kilka centymetrów poniżej bruzdy siewnej. Dzięki oddzielnemu umieszczaniu
nasion i nawozu możliwe jest również stosowanie dużych ilości w suchych warunkach. W ten sposób umieszczony depozyt nawozu może być optymalnie wykorzystywany przez rośliny uprawne, motywując korzenie do wzrostu w głąb gleby.