Zawieszany na TUZ-ie siewnik do siewu punktowego - wszechstronny i precyzyjny

Maestro RV

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Maestro | Maestro RV

Maestro RV

Nowoczesny siewnik punktowy

 • Wszechstronny siewnik do siewu punktowego dla: kukurydzy, słonecznika, soi i rzepaku
 • Łatwa obsługa dozownika: nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Odporna i pewna maszyna – ciężki równoległobok i jednostka siewna, która sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach
 • Nacisk redlic do 220 kg zapewnia pewny siew, w tym nawet w trudnych warunkach
 • Automatyczna, zależna od gleby regulacja nacisku redlic AutoForce
 • Duża wydajność powierzchniowa dzięki dużemu zasięgowi nawozu i nasion w połączeniu z modelami HORSCH Partner FT
 • Kompaktowa jednostka o niewielkich wymaganiach wobec ciągnika

Maestro RV

Z SYSTEMEM AIRVAC – WIELOSTRONNY – DOKŁADNY

AirVac – nowa generacja pojedynkowania podciśnieniowego

Dozownik AirVac ma uniwersalny charakter, stosuje się go do pojedynkowania nasion: kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, soi i rzepaku przy pomocy różnych tarcz dozujących.
System AirVac działa na zasadzie pojedynkowania próżniowego, w którym nasiona zasysane są na perforowaną tarczę. Zassane nasiona przesuwane są do skrobaka, który eliminuje podwójne umieszczanie nasion. Cechą szczególną skrobaka AirVac jest to, że użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności regulacyjnych. Kontur separatora został tak zoptymalizowany, aby zagwarantować niezawodne pojedynkowanie nasion wszystkich kultur.
Materiał siewny w systemie AirVac przekazywany jest za pomocą rury spustowej na dno bruzdy siewnej. W celu optymalnej kontroli siewu nasiona przesuwają się przed specjalnie zamontowanym czujnikiem w rurze spustowej. Technologia pomiarowa czujnika umożliwia przeliczanie ziaren i określanie odległości między ziarnami, a tym samym przekazywanie operatorowi informacji o siewie podwójnym czy lukach.
Przekazywane informacje na temat dokładności pojedynkowania są w prosty i czytelny sposób wyświetlane na terminalu maszyny, przez co dodatkowo zwiększają pewność wysiewu.
Nowa generacja dozowników AirVac jest napędzana seryjnie elektrycznie, a praca pojedynczych rzędów może być sterowana indywidualnie. Ta technologia pozwala na zastosowanie znanych funkcji, takich jak wyłączanie pojedynczych rzędów, SectionControl, VariableRate oraz włączanie ścieżek technologicznych.
W przypadku VariableRate system dozujący AirVac jest tak zaprojektowany, aby w poszczególnych rzędach można było zmieniać ilość wysiewu. W przypadku włączania ścieżek technologicznych konieczne jest dopasowanie ilości wysiewu w rzędach z lewej i prawej strony ścieżki. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom można w pełni wykorzystać wszystkie opcje umożliwiające zwiększenie dokładności wysiewu.

AirVac

 • Uniwersalne zastosowanie w wielu różnych kulturach
 • Duża dokładność wysiewu przy prędkościach roboczych do 12 km/h
 • Łatwa obsługa dozownika: nie jest konieczna regulacja skrobaka
 • Napęd elektryczny jako fundament zastosowania dla:
  • SectionControl
  • VariableRate
  • Przełączania ścieżek technologicznych

Maestro RV

TECHNIKA DLA PROFESJONALISTY ZAWIESZANA NA TUZ-ie

Co wyróżnia Maestro RV?

Redlice Maestro RV można nabudować dla 8 rzędów z rozstawem 70 / 75 i 80 cm. Przy wysiewie 12-rzędowym dostępne są odległości 45 i 50 cm. Nowo opracowany profil zaciskowy umożliwia łatwą przebudowę szyny siewnej z 12 do 8 rzędów.
Segment siewny w Maestro RV zawieszony na szerokim, stabilnym równoległoboku jest standardowo wyposażany w siłownik hydrauliczny, który wytwarza nacisk na redlice do 220 kg na rząd. Nacisk może być regulowany ręcznie na terminalu lub w pełni automatycznie dzięki innowacyjnemu systemowi regulującemu nacisk redlic AutoForce.

Optymalne rozłożenie ciężaru przy pomocy zbiornika Partner FT

Optymalne rozłożenie ciężaru zapewnia połączenie Maestro RV ze zbiornikiem HORSCH Partner FT umieszczonym czołowo. Partner FT można otrzymać w dwóch wariantach:
Partner 1600 FT Kompaktowy jednokomorowy zbiornik Partner 1600 FT zapewnia maksymalną wydajność i duży zasięg wysiewu jednego składnika. Zbiornik ciśnieniowy może też być stosowany razem z Maestro RV do wysiewu nawozu. Ta nowa koncepcja zbiornika ciśnieniowego sprawia, że można nim jeździć z dużymi prędkościami, zwłaszcza przy dużych przepustowościach. Partner 1600 FT w podstawowej konfiguracji waży 700 kg i może być opcjonalnie wyposażony w dodatkowe 360-kilogramowe obciążniki.
Partner 2000 FT Partner 2000 FT o pojemności 2 200 litrów został zaprojektowany jako zbiornik podwójny i jest dostępny w dwóch konfiguracjach:
1. Podwójny zbiornik z podziałem 60 : 40 (1 320 : 880 litrów) nadaje się do aplikacji dwóch różnych nawozów lub wykorzystania całkowitej pojemności do wysiewu jednego nawozu.
2. Podwójny zbiornik z podziałem 75 : 25 (1 650 : 550 litrów). W tej konfiguracji Partner FT jest wyposażony w dwa różne urządzenia dozujące – większy pojemnik na nawóz ze standardowym dozownikiem HORSCH i mniejszy zbiornik z dozownikiem mikrogranulatu, np. na nawóz startowy, środki owadobójcze itp.
Oba zbiorniki Partner FT mogą być wyposażone w wał międzyosiowy, który zapewnia maksymalną ochronę gleby przy pracach polowych
Wyłączanie połowy szerokości roboczej jest możliwe dzięki podwójnej śluzie spadowej umieszczonej na dozowniku Partnera 1600 FT lub na obu dozownikach Partner 2000 FT. Oprócz ręcznego, dostępne jest również elektryczne przełączanie połowy szerokości roboczej. Można je połączyć z SectionControl za pomocą sygnału GPS i w ten spsób skutecznie zmniejszyć nakładanie się wysiewanego materiału.

Maestro RV – w skrócie

 • Precyzyjne i proste pojedynkowanie przy pomocy HORSCH AirVac
 • W połączeniu ze zbiornikiem Partner FT do nawożenia pod korzeń
 • Możliwość wysiewu dwóch różnych nawozów lub nawozu i mikrogranulatu
 • 8- i 12-rzędowe nabudowanie redlic
 • Odstęp między rzędami od 45 do 80 cm
 • Profile zaciskowe do przyłączania sekcji siewnych
 • Nacisk redlic od 125 do 220 kg na rząd
 • Wygodny do ustawienia na terminalu
 • Lub regulowany automatycznie przy pomocy innowacyjnej technologii HORSCH AutoForce
 • Nawożenie pod korzeń przy pomocy jednotalerzowej redlicy nawozowej
 • Możliwość wysiewu mikrogranulatu w bruździe siewnej lub na powierzchni gleby
 • Obsługa ISOBUSa

Dane techniczne

 

HORSCH Maestro RV Maestro 8.70 – 75 – 80 – 30” RV Maestro 12.45 – 50 RV
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00
Wysokość transportowa (m) 3,90 3,90
Długość bez wozu nasiennego (m) 2,90 (3,50 Inkl. znacznik śladu) 2,90 (3,50 Inkl. znacznik śladu)
Długość transportowa z Pronto 6 AS (m) 10,85 10,85
Długość transportowa z Focusem TD zawieszanym na TUZ-ie (m) 11,25 11,25
Długość transportowa z Focusem ST zawieszanym na TUZ-ie (m) 11,15 11,15
Ciężar bez wozu nasiennego ca. (kg)* 2 000 2 700
Przybliżony ciężar z Pronto 6 AS (kg)* 6 700 7 500
Ciężar z Focusem TD zawieszanym na TUZ-ie ca (kg)* 11 200 11 900
Ciężar z Focusem ST zawieszanym na TUZ-ie ca (kg)* 11 500 ---
Pojemność zbiornika nasion (l) 70 70
Liczba rzędów 8 12
Nabudowa na ciągnik dociska hydr. redlicę (kg) 150 – 180 150 – 180
Wóz nasienny dociska redlicę hydr. (kg) 150 – 350 150 – 350
Prowadzenie na głębokości Ø (cm) 40 40
Wałki dociskowe Ø (cm) 30 / 33 30 / 33
Wałek chwytający Standard Standard
Odstęp między rzędami (cm, col) 70 / 75 / 80 / 30” 45 / 50
Głębokość siewu (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9
Wysokość spadu materiału siewnego (cm) 45 45
Prędkość robocza (km/h) 2 – 12 2 – 12
Zapotrzebowanie mocy z obciążeniem ciągnika (KW/kM) 110 / 150 125 / 170
Zapotrzebowanie mocy Pronto 6 AS bez systemu talerzowego (KW/kM) 125 / 170 140 / 190
Zapotrzebowanie mocy Pronto 6 AS z systemem talerzowym (KW/kM) 147 / 200 184 / 250
Zapotrzebowanie mocy dla Focus TD na TUZ-ie (KW/kM) 221 / 300 257 / 350
Zapotrzebowanie mocy dla Focus ST na TUZ-ie (KW/kM) 184 / 250 ---
Trzypunktowy układ zawieszenia TUZ Kat. II / III TUZ Kat. II / III


* Masa maszyn z minimalnym wyposażeniem minimalnym (bez znacznika śladu i podkarmiacza nawozami w Maestro RV bez wozu nasiennego)


Wyposażenie podstawowe

Rolka dociskowa

Dla lepszego ułożenia nasion

Jaka rolka dociskowa jest odpowiednia do danej gleby?

 • Rolka palczasta jest optymalna dla gleb ciężkich.
 • Rolka kolczasta sprawdza się na glebach lekkich
 • Rolka gumowa idealna dla gleb lekkich
 • W przypadku gdy dochodzi do bocznego zagęszczenia ścian bruzdy siewnej spowodowanego redlicą siewną dwutalerzową, rolka dociskowa palczasta / kolczasta niszczy ją, co powoduje zanik bruzdy.
 • Zabezpiecza przed otwarciem się bruzdy siewnej po siewie w okresie suszy, przede wszystkim na ciężkich, gliniastych glebach
 • Wspiera rozwój korzeni kukurydzy
 • Każdy agregat siewny można wyposażyć w rolkę palczastą, kolczastą lub standardową, by kontrolować głębokość siewu i zminimalizować przemieszczanie się nasion.
 • Rolki te nie nadają się do siewu płytkiego.

Wyposażenie dodatkowe