Automatyczne prowadzenie belki

BoomControl

 • Automatyczne prowadzenie belki w celu utrzymania możliwie najniższej wysokości roboczej również przy dużych prędkościach na płaskim lub lekko pagórkowatym terenie
 • Pewne i stabilne prowadzenie belki ze stałą odległością do powierzchni docelowej wynoszącej 50 cm
 • Wymagania dotyczące niewielkiego znoszenia
 • Całkowite odłączenie belki od pojazdu
 • Idealne prowadzenie belki zarówno przy swobodnym zawieszeniu jak i amortyzowanym zawieszeniu

BoomControl Pro

 • Automatyczne prowadzenie belki w celu utrzymania dokładnej, najniższej możliwej wysokości roboczej, w tym również przy dużej prędkości roboczej i na bardzo pagórkowatym terenie
 • Pewne i stabilne prowadzenie belki przy rzeczywistej odległości do powierzchni pryskanej wynoszącej 50 cm
 • Wymagania dotyczące niewielkiego znoszenia
 • Całkowite odłączenie belki od pojazdu

Poszerzenie możliwości BoomControl

 • Aktywne dostosowanie się belki do terenu dzięki dwóm dodatkowym czujnikom
 • Nadaje się do powiększania pola widzenia oraz do kultur uprawianych w rzędach i na redlinach