Rozwiązania ISOBUS

Dla siewu normalnego oraz siewu punktowego

Rozwiązania ISOBUS

Maszyny przyszłości „myślą” razem z rolnikiem. Umożliwiają im to rozwiązania HORSCH ISOBUS. Dzięki oprogramowaniu i elektronice siewniki HORSCH – wzmocnione o inteligentne rozwiązania – pracują jeszcze wydajniej oraz oszczędzają pieniądze i nerwy.
Siewniki HORSCH są standardowo wyposażane w ISOBUS. Oznacza to, że każda maszyna HORSCH może pracować z każdym terminalem ISOBUS. Ponadto każdy siewnik HORSCH jest standardowo wyposażony w SectionControl, VariableRate oraz TaskController, co pozwala na optymalną realizację zlecenia.

SectionControl

Automatyczne przełączanie sekcji opryskiwacza

Funkcja ISOBUS SectionControl
Automatyczne przełączanie sekcji opryskiwacza

Funkcja ISOBUS SectionControl umożliwia automatyczne przełączanie sekcji opryskiwacza. Aktualna pozycja jest ustalana za pomocą GPS-u, który samoczynnie wyłącza segmenty lub połowę szerokości roboczej bądź całą szerokość roboczą na granicy pola, przy nawrotach na uwrociach, „na zakładkach” lub też w zdefiniowanych obszarach. Używając terminala HORSCH Touch 800/1200, można dodatkowo korzystać z funkcji MultiProduct, przy czym nawóz i nasiona są włączane i wyłączane niezależnie od siebie. Bez MultiProductu można włączać i wyłączać jedynie nawóz lub nasiona w określonym czasie.

Zalety SectionControln
 • Oszczędność materiału siewnego i nawozu, ponieważ nakładanie się materiału na granicy pola i na uwrociu zostało zredukowane do minimum.
 • Stała jakość pracy na całym polu
 • Zwiększenie produktywności w rozmaitych warunkach (dzień, noc, mgła)
 • Odciążenie operatora
 • Ochrona środowiska
 • BEZ SectionControl
 • Z SectionControl

VariableRate

Pozwala na fragmentaryczną aplikację materiału siewnego i nawozów

Funkcja ISOBUS VariableRate
Pozwala na fragmentaryczną aplikację materiału siewnego i nawozów

Funkcja ISOBUS VariableRate (zmienna dawka) pozwala na fragmentaryczną aplikację materiału siewnego i nawozów. Dzięki odpowiedniej mapie można zdefiniować optymalną ilość nawozu i nasion przeznaczonych na każdą część pola, która została określona na mapie aplikacji.

W przypadku korzystania z terminalu dotykowego Horsch 800/1200 można dodatkowo uruchomić funkcję MultiProduct (wiele produktów), która pozwala na – niezależne od siebie – zmienne dozowanie nawozów i materiału siewnego. Bez MultiProducktu można jedynie zmieniać dozowanie materiału siewnego lub nawozów.

Korzyści ze stosowania VariableRate
 • Oszczędzanie materiału siewnego oraz nasion, ponieważ wysiewa się tylko niezbędną ilość ziaren.
 • Równomierne wschody dzięki optymalnej ilości nasion/m2.
 • Prosta i szybka dokumentacja.
  • Automatyczne dokumentowanie różnych ilości dawkowania.
  • Proste przenoszenie danych do kartoteki pól.
 • Odciążenie operatora.
  • Automatyczne stosowanie optymalnej dawki dla danej powierzchni pól.
 • Ochrona środowiska.
  • Stosowanie jedynie niezbędnej ilości nawozu.
 • Przy pomocy VariableRate zostają rozprowadzone właściwe ilości nawozów i nasion dopasowane do danych z map aplikacyjnych.
 • Legenda
 • VariableRate uwzględnia różne rodzaje gleb.

TaskController

Bezproblemowo przesyłać dane z komputera do terminalu

ISOBUS TaskController Funkcja
Przesyłanie danych z komputera PC do terminala

Za pomocą ISOBUSA TaskController można bezproblemowo przesyłać dane z komputera do terminalu. Dokładnie tak samo można przenosić dane zarejestrowane podczas wysiewu, takie jak dawka dozowana, wydajność powierzchniowa czy inne informacje przesyłane z terminala do komputera. Ułatwia to pielęgnację kartoteki pól. Zlecenia mogą być tworzone i przetwarzane przy pomocy zintegrowanego zarządzania zleceniami.

Zalety TaskController
 • Nieskomplikowana wymiana danych.
 • Automatyczna dokumentacja.
 • Dobrze rozplanowane prace polowe dzięki opcji „zarządzani zleceniami”.
 • Proste utrzymanie porządku w kartotece pól.
 • Proste obliczanie i wykaz prac usługowych.
 • TaskController
 • Terminal Touch 800
 • Terminal Touch 1200

CENTRUM POBIERANIA Intelligence

Downloads Link