ContourFarming

ContourFarming oznacza automatyczne
dopasowanie częstotliwości dozowania nasion
na całej szerokości roboczej maszyny podczas
zawracania lub przy jeździe na zakrętach.

ContourFarming

HORSCH wprowadza nowe rozwiązania dla siewu punktowego Maestro SW.

ContourFarming - HORSCH wprowadza nowe rozwiązania dla siewu punktowego Maestro SW.
  • ContourFarming oznacza automatyczne dopasowanie częstotliwości dozowania nasion na całej szerokości roboczej maszyny podczas zawracania lub przy jeździe na zakrętach. W przypadku takich upraw jak: kukurydza, słonecznik czy buraki cukrowe hodowca nasion sam definiuje wówczas optymalną gęstość wysiewu albo – w zależności od odmiany lub lokalizacji – docelową gęstość łanu. Informacje te na ogół są poparte przeprowadzonymi wcześniej eksperymentami. Każda odmiana ma pewną tolerancję, np. od 60.000 do 75.000 roślin na hektar. Ilość wysiewu powinna mieścić się w tym zakresie również na uwrociu, zakrętach lub przy jeździe po łuku. Seria HORSCH Maestro z indywidualnymi, elektrycznie zasilanymi zespołami dozującymi posiada optymalne warunki do tego, by móc automatycznie dopasować ilość wysianych nasion przy siewie na zakrętach lub po krzywej. Wyposażenie ContourFarming w Maestro 16, 24 i 36 SW wymaga dwóch dodatkowych czujników radarowych do mierzenia prędkości. Wbudowany standardowo czujnik radarowy znajduje się pośrodku maszyny. Dwa dodatkowe czujniki radarowe są zamontowane na przeciwległych końcach skrzydeł siewnika punktowego i mierzą prędkość. Jeśli siewnik jedzie po zakręcie, to czujnik radarowy umieszczony na ramieniu wewnętrznym rejestruje wolniejszą prędkość, a czujnik na ramieniu zewnętrznym większą prędkość. Jeżeli różnica prędkości względem siebie jest większa niż 0,6 km/h, to automatycznie na podstawie wcześniej zapisanej krzywej kontrolnej każdy pojedynczy silnik dozownika w agregacie siewnym zmienia prędkość wysiewu o wartość korygującą.
  • W takim prz- ypadku na zakrętach siewnik umieszcza mniej nasion w rzędach wewnętrznych, a więcej w zewnętrznych. Ilość nasion zależna jest od pomiaru czasu. W rezultacie ilość nasion na hektar pozostaje bez zmian na całej szerokości roboczej siewnika. Proces przebiega automatycznie i pozwala optymalnie wykorzystać potencjał plonowania danej rośliny.
  • Z ContourFarming:  W trakcie jazdy po łuku ilość nasion w rzędzie ulega zmianie (90 000 nasion/ha).
    Z ContourFarming: W trakcie jazdy po łuku ilość nasion w rzędzie ulega zmianie (90.000 nasion/ha).
  • Bez ContourFarming:  Na zakręcie po stronie wewnętrznej łuku ilość nasion jest wyższa (X + 90 000 ziaren / ha) – po stronie zewnętrznej łuku ilość nasion jest mniejsza (X-90 000 ziaren / ha)
    Bez ContourFarming: Na zakręcie po stronie wewnętrznej łuku ilość nasion jest wyższa (X+90 000 ziaren / ha) – po stronie zewnętrznej łuku ilość nasion jest mniejsza (X-90 000 ziaren / ha)

CENTRUM POBIERANIA Intelligence

Downloads Link