AutoLine

Wysiew niezależny od śladu

AutoLine

Wysiew niezależny od śladu

AutoLine - Wysiew niezależny od śladu z GPS

Ten, kto tworzy ścieżki przejazdowe, musi – pomimo układu kierowniczego – prowadzić zaprzęg po linii przylegającej do śladu z poprzedniego przejazdu, nawet jeśli na przykład przebieg roboczy byłby lepszy, gdyby pracować w co drugim pasie. Często z tego powodu powstają błędy w tworzeniu ścieżek przejazdowych z powodu ich omyłkowego obliczenia. W przypadku HORSCH AutoLine pozycje wszystkich pozostałych ścieżek technologicznych są obliczane automatycznie po utworzeniu pierwszej linii technologicznej. Sprawia to, że jazda na styk (ruch czółenkowy) nie jest już konieczna. Za każdym razem, gdy maszyna wjeżdża w ślad, który zawiera ścieżkę technologiczną, klapy tworzące ścieżkę technologiczną zamykają się automatycznie. Funkcja ta może być używana w połączeniu z terminalami dotykowymi HORSCH i jest dostępna od 2018 roku.

  • Horsch Touch 800 Terminal
  • Ścieżki technologiczne są automatycznie przełączane przy pomocy AutoLine.

CENTRUM POBIERANIA Intelligence

Downloads Link