HORSCH Intelligence
AutoForce

AUTOMATYCZNA REGULACJA NACISKU REDLICY W SIEWIE PUNKTOWYM

AutoForce

AUTOMATYCZNA REGULACJA NACISKU REDLICY W SIEWIE PUNKTOWYM

AUTOMATYCZNA REGULACJA NACISKU REDLICY W SIEWIE PUNKTOWYM

AutoForce jest dostępny w naszej ofercie od 2016 roku jako rozwiązanie opcjonalne.

Ustawiczna i automatyczna regulacja nacisku redlic

Regulacja nacisku redlicy HORSCH AutoForce pozwala użytkownikowi na ciągłe i automatyczne dostosowanie nacisku redlic do wybranych parametrów. Dzięki zmienności nacisku redlicy niejednolitości glebowe lub zróżnicowane warunki glebowe nie mają wpływu na siew na ustalonej głębokości, gdyż zostają automatycznie zweryfikowane i dostosowane do zadanych parametrów.

  • Gleby zakamienione potrzebują większego nacisku redlicy, po to by nasiona zostały umieszczone na tej samej głębokości. W przypadku niewielkiego nacisku redlicy pracuje ona niespokojnie, a nasiona kiełkują nierównomiernie i w różnym czasie.
  • Gleby lekkie lub lekko zagęszczone potrzebują mniejszego nacisku redlicy, by nie zagęścić gleby. Zbyt duży nacisk redlicy zagęszcza glebę, przez co hamuje rozwój korzeni, mimo że wszystkie nasiona zostały umieszczone na tej samej głębokości.
  • Praktycznie nie ma pól, które na całej powierzchni miałyby tę samą strukturę. Dlatego nacisk redlicy należy dopasowywać fragmentarycznie.
Rozkład nasion przy utrzymaniu stałej głębokości siewu
  • W przypadku siewu upraw rzędowych, takich jak kukurydza, słonecznik, soja czy burak cukrowy istotne jest, by oprócz rozmieszczenia ziaren w rzędzie zapewniona została niezmienna głębokość umieszczania nasion, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla optymalnych zbiorów na poszczególnych polach. Utrzymanie prawidłowej głębokości umieszczania nasion zapewnia ustawienie kół prowadzących na głębokości bezpośrednio za redlicą siewną oraz równoczesna stabilizacja odpowiednim naciskiem redlic. Siewnik do siewu punktowego HORSCH Maestro może pracować z maksymalnym naciskiem redlic wynoszącym 350 kg na rząd.
  • W praktyce często możemy zetknąć się z pytaniem o to, jaki nacisk redlic jest tym właściwym dla dominującego rodzaju gleby lub jej wilgotności. Z reguły rolnik zna najtrudniejszy typ gleb występujących na danym polu i dostosowuje nacisk redlic do ustalonej dla tego typu gleby głębokości siewu, aby zachować ustaloną głębokość siewu i jak najlepiej docisnąć nasiona w przygotowany horyzont siewny. Sprawia to, że w innych strefach glebowych pola nacisk redlicy jest czasami zbyt duży, przez co powstają zagęszczenia, czyli przeszkody dla rośliny w początkowym okresie rozwoju uprawy. Niezbędne czujniki ustawione są na połączeniu paralelogramowym kół prowadzących na głębokości i mierzą obciążenia rolek prowadzących na głębokości. Rejestrowanie ciężaru odbywa się przy pomocy technologii tensometrycznej i jest w pełni zintegrowane ze sprzętem i oprogramowaniem HORSCH Maestro. Auto- Force interweniuje nieustannie w standardowo wbudowany hydrauliczny system obciążenia redlic w HORSCH Maestro. AutoForce można w bardzo prosty sposób zintegrować z istniejącym siewnikiem punktowym dzięki standardowo wbudowanemu w niego hydraulicznemu systemowi nacisku na redlicę w HORSCH Maestro.
AutoForce charakteryzuje się łatwą integracją

Ponadto jest to jedyny system dostępny na rynku, który seryjnie zapewnia nacisk redlicy na całej szerokości roboczej za pomocą hydraulicznego przenoszenia siły od wewnątrz (wagon siewny) do zewnętrznych skrzydeł; dopiero przy zastosowaniu takiego rozwiązania automatyczna kontrola nacisku redlic ma sens.

  • Agregat siewny do wysiewu kukurydzy z absorberem nacisku redlicy.
  • Absorberem nacisku redlicy (Detal)
  • Czujnik mierzący obciążenie redlicy (detal)

CENTRUM POBIERANIA Intelligence

Downloads Link