Detail view

HORSCH Maschinen GmbH Nowości Aktualności | Detail view

Artykuł na blogu - StripTill & HORSCH Focus (Druga część)

HORSCH Focus – Spulchnianie gleby, celowe nawożenie i siew w jednym przejeździe

Trzy zabiegi wykonywane przez agregat Horsch Focus w jednym przejeździe zamiast trzech osobnych sprawia, że jest on maszyną dającą wymierne korzyści. Ale jak dobrać optymalne wyposażenie dla konkretnego gospodarstwa? Zależnie od długości i przebiegu wegetacji, płodozmianu, gleby i własnego przekonania każdy rolnik ma własne oczekiwania co do sprzętu. W tym artykule wyjaśnimy, jak dobrać wyposażenie wśród wielu możliwości jakie daje rodzina Focus.

Rodzina agregatów HORSCH Focus składa się obecnie z modeli o szerokości roboczej od 4 do 7 metrów. Pierwsze agregaty o szerokości 3 metrów pojawią się w jesiennym sezonie siewnym tego roku. Pod względem szerokości roboczej agregaty focu są podzielone na modele Focus 4 TD i 6 TD. Następnie mamy agregaty Focus 6 TD z trójpunktowym układem zawieszenia i dla dużych gospodarstw jest model Focus 7 MT, który wyposażony jest w wóz siewny HORSCH, co daje temu modelu bardzo dużą wydajność powierzchniową.

Focus 6 TD z trójpunktowym układem zawieszenia oznacza, że dosłownie w ciągu kilkunastu minut można zdjąć belkę siewną do zbóż i założyć siewnik punktowy HORSCH Maestro 8RV. Różnoego typu belki siewne z zróżnicowanym rozstawem rzędów umożliwiają zróżnicowany odstęp między rzędami w technologii uprawy pasowej Strip-Till. W modelu Focus 6 TD z układem trójpunktowym możliwe są rozstawy rzędów co 30, 50 lub 75 cm trzeba jednak zauważyć, że przy niektórych rozstawach rzędów jest przekroczona szerokość transportowa 3 m).

Możliwość siewu w rózne rostawy rzędów i możliwość wyboru sposobu (na jedną czy na dwie głębokości) i głębokości podawania nawozu sprawia, że agregat ten może wysiewać wiele różnych kultur roślinnych. Jeśli potrzeba tylko głęboko spulchnić i zdeponować głęboko nawóz, bez mieszania dużych ilości gleby, aby nie tracić wilgoci, to polecamy redlicę HORSCH ULD. Jeśli natomiast trzeba głęboko spulchnić, zdeponować nawóz i wilgotną glebę z głębszych warstw doprowadzić do warstwy wschodów nasion to, polecana jest redlica HORSCH LD lub LD Plus, która oprócz właściwości roboczych cechuje się bardzo dużą wytrzymałością i trwałości na wiele hektarów dzięki płytkom z węglika spiekanego. 

Opcjonalna włóka Crossbar przed redlicami siewnymi wyrównuje małe redliny mogące się tworzyć na lżejszych stanowiskach i dodatkowo oczyszcza pasy siewu z ewentualnych resztek organicznych.

W strefie redlic siewnych jest wybór pomiędzy znaną i uznaną redlicą talerzową TurboDisc trzeciej generacji oraz redlicą zębową TurboEdge przeznaczoną dla kultur sianych w dużych rozstawach rzędów. Redlica zębowa TurboEdge oczyszcza pas siewu z resztek organicznych tuż przed umieszczeniem nasiona w glebie. W ten sposób możliwy jest siew na bardzo niewielką głębokość roboczą np. międzyplonów lub rzepaku w pole z dużą ilością resztek organicznych lub pożniwnych. Natomiast redlica dwutarczowa TurboDisc optymalnie sprawdza się w siewie kultur o mniejszej rozstawie rzędów np. zbożach lub rzepaku po intensywniejszej uprawie pożniwnej i przedsiewnej.

Światło robocze WorkLight umożliwia precyzyjny siew w nocy dzięki oświetleniu zarówno maszyny jak i pola dookoła. Dzięki temu nawet w godzinach nocnych podczas siewu operator widzi dokładnie przestrzeń za siewnikiem i po bokach oraz belkę siewną. Wpływa to zdecydowanie większą pewność u operatora, a co za tym idzie spokojniejszą pracę, czyli siew.

Podest o dużej powierzchni, wygodnych schodach i poręczy umożliwia bezpieczne i pewne zasypywanie siewnika z bigbaga, którego trzeba od spodu rozciąć.

To oraz wcześniej opisane punkty podkreślają, że maszyna jest przemyślana i zaprojektowana do ostatniego detalu. Agregat HORSCH Focus łączy kilka zabiegów polowych w jeden przejazd co przekłada się na wyższą efektywność powierzchniową, obniżenie kosztów uprawy. Te aspekty są optymalizowane przez rolników praktycznie na całym świecie.