W INSTYTUCIE INZYNIERII BIOSYSTEMÓW NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOINZYNIERII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU