Michael Horsch mówi o wyzwaniach przyszłości w rolnictwie.

„Michael Horsch przemawiał w ramach uroczystych obchodów 200 lecia istnienia najstarszego Wydziału Nauk Rolniczych na najstarszej uczelni rolniczej w Polsce - SGGW. Tematem jego wystąpienia było pytanie o wyzwania przyszłości w rolnictwie.

26.09.2015 w Auli Kryształowej odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biologii na czele z Prorektorem ds. Rozwoju prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim oraz panią Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii prof. dr hab. Grażyną Garbaczewską. Jednym z mówców uroczystości był założyciel firmy HORSCH Maschinen GmbH.