Detail

HORSCH Maschinen GmbH Home | Detail

Na międzyplony nigdy nie jest za późno?!

W związku z rosnącą liczbą ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz wzrostem problemów związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych, odpornościami i obecnym gwałtownym wzrostem cen nawozów, uprawa międzyplonów nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ poprawia strukturę gleby oraz buduje bogatą w składniki odżywcze próchnicę.

Na ich korzyść przemawiają także następujące argumenty:

 1. Zmniejszenie erozji gleby.

  2. Poprawa ukorzeniania na głębokość.

  3. Zaopatrzenie organizmów glebowych w substancje odżywcze.

  4. Rozpuszczanie składników odżywczych.

  5. Wzrost bioróżnorodności.

  6. Tłumienie samosiewów i chwastów.

  7. Zapobieganie parowaniu i utracie wody.

  8. Dostarczanie i magazynowanie azotu.

  9. Zapobieganie wymywaniu substancji odżywczych z gleby.

  10. Celowe uwalnianie substancji odżywczych do następnej uprawy.

  11. Zwalczanie i zagłuszanie rozwoju nicieni i chorób.

  12. Tworzenie schronień dla dziko żyjących zwierząt.

…    

Jest zatem wiele powodów, które przemawiają za uprawą międzyplonów, a czasem wręcz tego wymagają.

Uprawa międzyplonów – ale kiedy?

Ogólnie rzecz biorąc, optymalny czas siewu zależy od kilku czynników – na przykład od rodzaju międzyplonu. W zależności od typu i stylu rozwoju rośliny należy zwrócić uwagę na optymalny czas wysiewu. Przykładowo rośliny strączkowe należy wysiewać odpowiednio wcześnie ze względu na ich ciepłolubne właściwości i wolniejszy rozwój w początkowym okresie, aby dzięki temu uzyskać pożądane pokrycie gleby i móc w pełni wykorzystać ich pozytywne właściwości.

Zasadniczo w przypadku wczesnego siewu oczekuje się szybkiego wzrostu masy liści, a tym samym szybkiego pokrycia gleby, co z kolei zapewnia niezawodne i wczesne tłumienie chwastów. Ponadto powstaje wówczas również więcej biomasy niż w przypadku późnego siewu, co oznacza, że potencjalnie można związać więcej azotu.

Głównym argumentem przemawiającym za wczesnym siewem jest większa ilość dostępnych i odpowiednich gatunków. Z tego też powodu wybór odmian nadających się do późniejszego siewu jest ograniczona.

Nawet w przypadku niektórych gatunków, które tolerują późny wysiew, istnieje ryzyko, że z powodu wczesnych przymrozków uprawa zbyt wcześnie wyginie, a tym samym nie pokryje gleby i nie zadziała tak, jak się tego oczekuje od międzyplonów. Dlatego też tolerancja na mróz odgrywa kluczową rolę przy wyborze nasion.

RoślinaOkres wysiewuTolerancja na przymrozki

Gorczyca jasna 

do połowy sierpnia

średnia

Rzodkiew oleista 

do połowy sierpnia

bardzo duża

Łubin/wyka jara 

do połowy sierpnia

średnia

Facelia 

do połowy września

duża

Gryka

do początku września

brak

Olejarka abisyńska

do połowy sierpnia

brak

Koniczyna perska

do początków sierpnia

niewielka

Koniczyna egipska

do połowy sierpnia

duża

Słonecznik

do połowy sierpnia

niewielka

 

Późny siew może przynieść korzyści:

 • Późniejsze terminy siewu pozwalają na poświęcenie większej ilości czasu i uwagi na uprawę gleby. W ten sposób można odpowiednio przygotować powierzchnię pod międzyplon i następną uprawę jarą.
 • Ze względu na możliwość wykonania kilku przejazdów uprawowych również nasiona samosiewów są intensywniej zwalczane. W szczególności gospodarstwa siejące w mulcz lub stosujące uprawę konserwującą mają dzięki temu możliwość mechanicznego zwalczania od dwóch do trzech fal wschodów samosiewów zbóż. Także problemy fitosanitarne są łatwiejsze do opanowania, a ryzyko pojawienia się samosiewu w międzyplonach, służącego jako zielony pomost np. dla mszyc, zostaje zminimalizowane.
 • Należy również wziąć pod uwagę fakt, że późno wysiewane międzyplony mają mniejszą wysokość wzrostu, a tym samym mniejsze zużycie wody. Chociaż pokrycie całej powierzchni biomasą służy zapobieganiu jej parowaniu, to jednak zużycie wody wzrasta wraz ze wzrostem wysokości łanu. Dlatego szczególnie na suchych stanowiskach o niedostatecznym nasyceniu wodą i niewielkich opadach zimą siew międzyplonów nie powinien być wykonywany zbyt wcześnie. Zasadniczo gatunki zimotrwałe zużywają większą ilość wody niż gatunki nietolerujące mrozu.

Wnioski dotyczące czasu wysiewu:

Warto jeszcze teraz, na początku września, rozważyć temat uprawy międzyplonów – pod warunkiem jednak, że uwzględnieni się warunki siewu konkretnych gatunków.

Nie każdy gatunek międzyplonu nadaje się do późnego siewu. W takiej sytuacji należy korzystać tylko z tych międzyplonów, które nadają się do późnego siewu lub odpornych na zimno. Należy wówczas wziąć również pod uwagę fakt, że niektóre gatunki międzyplonów nietolerujące mrozu w początkowym stadium są mniej wrażliwe na zimno, co oznacza, że nie mogą zagwarantować pewnego zamrażania rośliny zimą. W takim przypadku należy odpowiednio dostosować strategię wiosennej uprawy międzyplonów do warunków.

Poniższy artykuł zamieszczony na blogu porusza temat skutecznej uprawy międzyplonów:

Prawidłowe niszczenie i wpracowanie międzyplonów (część 1)