AGRITECHNICA Highlights

2019 to rok, w którym najważniejszym wydarzeniem były targi Agritechnica. HORSCH przekazał już wszystkie informacje na temat swoich innowacji prasie branżowej. Obecnie nadszedł czas, byście Państwo otrzymali szczegółowe informacje o naszych nowych produktach w zakresie uprawy gleby, siewu, ochrony upraw i mechanicznej pielęgnacji łanu, które publikujemy w naszym wydaniu „Agritechnica Special”.

DLG spodziewa się w Hannoverze ponad 400.000 odwiedzających

  • W budowie stoiska brało udział 20 osób
  • 40 ciężarówek przewiozło materiał elektryczny, elementy zabudowy stoiska itd.
  • Długość wszystkich kabli elektrycznych wyniosła 6.000 m
  • Wystawiono 23 maszyny
  • 120 pracowników ze wszystkich krajów obsługiwało stoisko jako personel stoiska, aby móc zapewnić doskonałą, indywidualną poradę