Detalizēti

HORSCH Maschinen GmbH | Detalizēti

Vairāk sprauslu, vairāk iespēju!?

Ņemot vērā to, ka aizvien vairāk darbīgo vielu tiek izņemtas no aprites, smidzināšanu nepieciešams veikt arvien mērķtiecīgāk un labāk. Atkarībā no kultūras un augu aizsardzības līdzkļa, tiek ieteiktas atšķirīgas sprauslas, jo vielas pārklājumam jāatbilst augu aizsardzības līdzekļa iedarbības veidam, lai nodrošinātu optimālu efektu.

Aplikācijai lauksaimniecības praksē parasti tiek pielietotas divu veidu sprauslas: plakanstrūklas un dubultās plakanstrūklas sprauslas. Katra veida sprausla tikusi radīta sava veida pielietojumam. Ar plakanstrūklas sprauslu iespējams panākt iedarbību dziļi augu masā,jo vielas plūsma darbojas pilnīgi vertikāli un tādējādi vienmērīgi pārklāj augus vertikālā virzienā. Turpretī, sadalot plūsmu uz priekšu un aizmuguri, iespējams efektīvi pārklāt lapas un augsni. Tādējādi, sadalot plūsmu uz priekšu un aizmuguri, augus un augsnes cilas efektīvi var pārklāt no divām pusēm. Iedarbība dziļumā nav tik izteikta.

Abi šie sprauslu veidi pārklāj lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļu pielietojumu. Ar dubultstrūklas sprauslu, piemēram, efektīvi iespējams aplicēt kontakta fungicīdus vai augsnes herbicīdus. Turpretī, plakanstrūklas sprauslas stiprā puse ir dziļuma iedarbība, piemēram, apstrādē pret dziļi uz stiebra novietotu miltrasu karoglapas stadijā.

Tādējādi, agrāk bija nepieciešams veikt sprauslu manuālu nomaiņu vai sprauslu korpusu pagriešanu, kas prasa laiku. Jau vairākus gadus pieejami automātiski vairāku sprauslu korpusi, kas šo darbu aiztaupa.

HORSCH Leeb ar savu BoomControl aktīvo stangas vadības sistēmu un AutoSelect automātisko sprauslu izvēli sniedz iespēju maksimāli ātri pielāgoties apstākļiem uz tīruma. Tālāk aprakstīsim piemēru ar 2-2 sprauslu sadalījumu, iespējas, ko sniedz AutoSelect, kā arī iespējamos pielietojumus.

2-2 sprauslu sadalījums nozīmē, ka katrus 50 cm novietots sprauslu korpuss ar 2 sprauslām. Turklāt, starp galvenajām sprauslām pa vidu, 25 cm attālumā, atrodas vēl viens korpuss ar 2 sprauslām. Tādājādi uzstādītas 4 sprauslas katrus 50 cm, kas sniedz plašas iespējas sprauslu kombinācijām. Pateicoties ilggadējai pieredzei un sadarbībai ar praktiķiem, esam nonākuši pie ļoti optimāla sprauslu sadalījuma.

Holger Piehlers no HORSCH centra parasti iesaka kā pirmās uzstādīt 80° (90°) 02 izmēra plakanstrūklas sprauslas katrus 25 cm. Daži sprauslu ražotāji šajā kategorijā ir izstrādājuši efektīvas sprauslas, kurām piemīt plašs konstantā spiediena diapazons no 2 līdz 8 bar ar 90% zudumu samazinājumu. 80° leņķis ar 25 cm sadalījumu dod trīskāršu pārklājumu, kas, savukārt, nodrošina perfektu aplikāciju. Vēl viena šīs sprauslas priekšrocība ir tāda, ka plašā spiediena diapazonā tai piemīt liela izmēra pilienu spektrs, kas samazina zudumu risku. Šo efektu var salīdzināt ar augstspiediena mazgātāju, jo plašāka strūkla, jo smalkāki pilieni plūsmas sānu daļā. Šis efekts raksturo vēl vienu 80° sprauslas, kombinācijā ar 25 cm sadalījumu, pozitīvo ieguvumu. Pilienu ceļa laiks, ko tie pavada, pakļauti atmosfēras, iztvaikošanas, putekļu iedarbībai, ir ievērojami īsāks, pateicoties šaurāka leņķa plūsmai, līdz tas nonāk pie mērķa. Ar šīm sprauslām iespējams realizēt darba ātrumus līdz 16 km/h ar 150-200 litriem uz hektāru. Dažās kultūrās šad tad nepieciešama lielāka deva, piemēram, ziedoša rapša apstrādei, taču, bieži vien tad nav iespējami lielāki darba ātrumi.

Tādējādi, 80° 02 izmēra plakanstrūklas sprausla būs labākā izvēle, lai aprīkotu sprauslu korpusus katrus 25 cm un sekmīgi iekļūtu augu masā, tajā pašā laikā saglabājot lielu piliena izmēru.

Uz sprauslu korpusiem piemēra konfigurācijā vēl atlikušas 2 brīvas vietas. Brīvajās vietās uz galvenā korpusa montējam kompaktu 04 izmēra dubultās plūsmas sprauslu. Šī sprausla vislabāk strādā ar augsnes herbicīdiem un kontakta fungicīdiem, jo tai ir ļoti laba pārklāšanas spēja, saglabājot 90% zudumu samazinājumu. Tiesa, tai ir ierobežots darba spiediens līdz 3 bar. Šeit iesaistās iepriekš pieminētais AutoSelect. Atkarībā no sprauslas un ātruma, varam sagatavot dažādus darba profilus.

Piemērs: saimnieks pielieto augsnes herbicīdu ar 04 izmēra sprauslu katrus 50 cm ar 10 km/h un spiedienu 2,5 bar. Tādējādi sprauslai piemīt 90% zudumu samazinājums un ideāls pilienu spektrs. Ja brauktu ātrāk, tad smidzinājums vairāk nav tik efektīvs. Ar AutoSelect iespējams noteikt, ka, piemēram, no 11 km/h, pieslēdzas otra sprausla. Tā kā brīva vēl viena sprauslas vieta, tad iesakām 04 izmēra plakanstrūklas sprauslu. Tādējādi iespējams strādāt ar vienu plakanstrūklas, vienu dubultās strūklas sprauslu, vai arī abu kombināciju, panākot tā saucamo 3 D efektu, kad apstrāde notiek no priekšas, augšas un aizmugures, panākot labāko iespējamo pārklājumu. Tieši kontakta fungicīdiem, augsnes herbicīdiem un insekticīdiem ideāls pārklājums ir izšķirošs. Pilienu spektrs, izmantojot divas vienāda izmēra sprauslas, paliek nemainīgs, saglabājot optimālu pārklājumu arī pie lielākiem darba ātrumiem. Papildus priekšrocība, ka katrai sprauslu kombinācijai tiek saglabāts nepieciešamais stangas augstums, piemēram, pieslēdzot 04 izmēra plakanstrūklas sprauslai 04 dubulto sprauslu, stangas augstums samazinātos no 50 cm uz 30 cm, nodrošinot nepieciešmo trīskāršo pārklājumu un pretojoties nevēlamiem zudumiem pie lielāka darba ātruma.

Lai panāktu vēl labāku pārklājumu, iespējams 02 izmēra 80° sprauslas vietā pielietot 025 izmēra sprauslu un kombinēt to ar 04 izmēra dubultās plūsmas sprauslu, panākot plakanstrūklas un dubultās strūklas sprauslu kombināciju. Sprauslu ražotāji šo efektu sauc par 3D aplikāciju, kad mērķis tiek apstrādāts no priekšas, aizmugures un augšas. Tas ieteicams, pielietojot kontakta fungicīdus, insekticīdus rapsī vai augsnes herbicīdus.

Virkne lauksaimnieku aizvien vairāk pielieto škidro mēlojumu, kuru, pateicoties sekciju kontrolei, var aplicēt ļoti precīzi. Vienu sprauslu iespējams nomainīt ar attiecīgi šķidrā mēslojuma sprauslu, vai arī, ja maiņa nav vēlama, atvērt visas sprauslas vienlaicīgi. Tad tā būtu 12.izmēra sprausla, vai arī iespējams izvēlēties vēl papildus sprauslas vietu, lai uzstādītu papildus mēslojuma sprauslu uz korpusa.

Pateicoties šai fleksibilitātei, saimnieks vienmēr var izvēlēties apstākļiem, līdzeklim atbilstošu sprauslu vai to kombināciju, tādējādi aplicējot efektīvi, saudzējot vidi un savu maciņu.

Jāpiebilst, ka HORSCH Leeb smidzinātājiem stangas galos sērijveidā atrodamas 2 gala sprauslu vietas. Tas nepieciešams, jo, AutoSelect automātiski mainot stangas augstumu, piemēram, uz 30 cm, tīrumā nebūtu pietiekams pārklājums starp braucieniem. Tādēļ vienā no šīm vietām var uzstādīt parasto sprauslu, kas nodrošina pārklājumu uz lauka, otrā vietā gala sprauslu, kas strādā laukmalē.

Ar sprauslu attālumu 25 un 50 cm un plašo sprauslu korpusu izvēli, katrs saimnieks atradīs sev piemērotāko kombināciju. Ar HORSCH Leeb smidzinātāju iespējama visefektīvākā un vidi saudzējošākā aplikācija vispiemērotākajos termiņos.