Detalizēti

HORSCH Maschinen GmbH | Detalizēti

Starpkultūru apstrāde (1.daļa)

Ekoloģiskā saimniekošana, reģeneratīvā lauksaimniecība, humus farming, intensīvā lauksaimniecība vai arī hibrīdā lauksaimniecība, tās visas seko dažādām filozofijām, apskata lietas no dažādiem skatupunktiem, un, tomēr, ir kopēji izaicinājumi, kā piemēram, humusa jeb organiskās vielas pavairošana.

Vērtējot ilgtermiņā, organiskās masas pieaugumam ir robežas, ko nosaka augkopības tehnoloģijas, klimats, u.c. Mērķim vajadzētu būt, palielināt organiskās masas daudzumu līdz tādam, konkrētajam reģionam raksturīgajam, līmenim, lai no tā iegūtu agronomisku, ekonomisku un ekoloģisku labumu. Nozīmīgu devumu standarta laukkopības sistēmās šeit var sniegt starpkultūras, un tieši daudzveidīgi starpkultūru maisījumi ievērojami palielina šī paņēmiena lietderību. Augiem vajadzētu atrasties dažādos līmeņos kā augsnes virskārtā, tā zemē, lai nomāktu sārņaugus un mērķtiecīgi uzlabotu augsnes struktūru. Starpkultūra tīrsējā bieži vien šos mērķus sasniedz tikai daļēji. Starpkultūras audzēšanas mērķi ir dažādi, un to nozīmība var tikt vērtēta atšķirīgi:

 • Nomākt priekšauga izbirušās sēklas
 • Apkarot nematodes
 • Nomākt slimības
 • Veicināt ūdens saglabāšanu augsnē
 • Saglabāt slāpekli un veicināt barības vielu pieejamību
 • Saglabāt un uzlabot augsnes struktūru
 • Palielināt kultūraugu saknēm pieejamo augsnes daļu
 • Mērķtiecīga barības vielu atbrīvošana nākamajai kultūrai
 • Samazināt dažāda veida izskalojumus un zudumus
 • Ūdens, vēja un iekšējās erozijas samazināšana
 • Nodrošināt labus dzīves apstākļus augsnes dzīvajām radībām
 • Regulēt augsnes temperatūru

Viens no svarīgākajiem faktoriem: ja starpkultūra pati nenosalst, tad pirms nākamās kultūras sējas tai jābūt droši un ātri likvidējamai. Diemžēl ir tā, ka organiskās masas pieaugumu veicinošās kultūras tradicionāli veido lielu sakņu masu un pavasarī, uzreiz pēc veģetācijas atsākšanās, sāk lietot ūdeni no zemākajiem augsnes slāņiem. Nākamais izaicinājums ir starpkultūras, kuras nav nosalušas, pateicoties maigām ziemām un izbirušajām kultūraugu sēklām. Mums tas nozīmē, ka iespējami agri jāveic zaļās masas apstrāde, lai novērstu ūdens patēriņu. Tiem, kas var/vēlas pielietot glifosātu saturošus līdzekļus, šeit ir viegls darbs. Ja šis paņēmiens nav iespējams, paliek mehāniskais. Tiesa, jāņem vērā, ka vienu pārbraucienu ar smidzinātāju neizdosies aizstāt ar vienu pārbraucienu ar kultivatoru, diskiem vai frēzi. Lietderības koeficients, un, vēl jo vairāk, laika apstākļi, nosaka to, ka būs nepieciešami vismaz divi pārbraucieni, ja paveiksies.

Sāksim ar mērķi nr.1: no saknēm atdalīti augi visai ātri sažūst, kas pavasara pārmitrajās augsnēs varētu nebūt viegls uzdevums. Jo mazāk augsnes paliek pie saknēm, jo tuvāk tiek nogriezts augšanas centram, jo drošākas auga beigas. Mums tas nozīmē: nepieciešams griezt iespējami sekli zem augsnes virskārtas visā darba platumā. Priekšrocība: nepieciešamā vilkšanas jauda ir zema. Trūkums: jo nelīdzenāka lauka virsma, jo dziļāk jāstrādā, jo nedrošāks rezultāts. Tam var pretdarboties, veicot pirmo apstrādi sekli, un otro dziļāk, nogriežot to, kas vēl atlicis.

Mērķis nr.2: Ūdens taupīšana kļūst arvien nozīmīgāka. Seklā apstrāde palīdz sajaukt kapilārus un samazināt iztvaikošanu. Blietēšanai šeit ir maza loma. Strādājot sekli, nenotiek gandrīz nekāda augsnes irdināšana, izbirušajām sēklām nav jāsāk dīgt un platība var tikt nedaudz izlīdzināta. Izšķirošs ir augsnes un organikas daudzums, kas pārvietojas agregātā, un zaru skaits.

Mērķis nr. 3: augšējā apstrādes horizonta ātrai izkalšanai nepieciešama viegli apstrādāta, „atvērta“ augsne. Zem virsējās kārtas esošas iespējamas mitrākas vietas mums netraucē, jo sekos otra, dziļāka, apstrāde. Uzreiz jāpiebilst, ka pēc labi pārziemojušu un attīstītu augu pirmās apstrādes tīrums izskatās nepierasti. Lai novērtētu darba rezultātu, jāveic kontrole uz lauka, vai veikta sekla apstrāde visā darba platumā. Priekšnosacījums, papildus tehnikai, ir laika apstākļi. Apstrāde, izmantojot apraušanu, izraušanu un nogriešanu, principā tikai uzlabo apstākļus, lai saulains un nedaudz vējains klimats paveiktu galveno darbu.

Visos šajos pasākumos svarīgi strādāt augsni saudzējoši, lai saglabātu labo augsnes struktūru, ko radījusi starpkultūra.

 

HORSCH risinājumi starpkultūru iestrādei

Cruiser SL

Cruiser SL paredzēts seklai apstrāde visā darba platumā.

Pateicoties 4 zaru rindu uzbūvei, tas lieliski izlīdzina, tam ir 70 cm kīrenss, un lieliskas sajaukšanas īpašības, ko sniedz 16 cm starp zariem. Tādējādi tas ir ideāli piemērots pārziemojušu starpkultūru iestrādei.

HORSCH TerraCut uzgaļi

No jauna izstrādātie HORSCH TerraCut uzgaļi paredzēti seklai apstrādei līdz 8 cm dziļumā visā darba platumā. 40 cm plato uzgali var uzmontēt jebkuram TerraGrip zaram. Nelielais darba leņķis rūpējas par labām griešanas īpašībām un nelielu sajaukšanas efektu, kas veicina efektīvu starpkultūru izžūšanu.

HORSCH Terrano MulchMix uzgaļi

Ar standarta MulchMix uzgaļiem HORSCH sniedz iespēju arī veikt starpkultūru iestrādi. Izmainot sānu elementu augstumu, var pielāgot darba leņķi, kas nodrošina to, ka efekts nav sajaucošs, bet gan griezošs.

Finer SL

Ar Finer SL starpkultūras var apstrādāt visu gadu. Finer SL piemīt iespēja mainīt zaru darba leņķi. Papildus, ar agresīvi noregulētām ecēšām, var izkliedēt organisko masu.

Joker RT nažu veltnis

Ar Joker diskiem papildaprīkojumā piejamo nažu veltni, HORSCH sniedz lielisku rīku, lai papildus sasmalcinātu starpkultūras. Nažu veltnim ir 300 mm diametrs, slēgts rotors un 6 līstes, kas nodrošina robustu uzbūvi un lielu apgriezienu skaitu darba laikā.

Cultro TC

Ar Cultro TC HORSCH 2019.gada Agritechnica izstādē prezentēja rīku, ar ko efektīvi un ražīgi apstrādāt starpkultūras pavasarī. Dubultā izvietotais nažu veltnis, kas sevi pierādījis Joker sērijā, novietots krusteniski. Domājot par minimālo augsnes apstrādi un ūdens resursu taupīšanu, HORSCH papildina produktu klāstu produktu grupās minimālajai augsnes apstrādei un sējai.