Detalizēti

HORSCH Maschinen GmbH | Detalizēti

Pulsu modulācija – pulsa sprausla (1.daļa)

Pulsu modulācija: spiediens augu aizsardzības jomā pieaug...vai tomēr nē?

Pārlūkojot preses izdevumus un literatūru, kuri raksta par tehniskajiem risinājumiem vēl precīzākai augu aizsardzībai, atrodama dažāda informācija par tehnoloģijām, lai ietaupītu augu aizsardzības līdzekļus vai uzlabotu aplikācijas kvalitāti. Viena sistēma aprakstīta arvien biežāk: tā saucamā pulsa modulācija vai pulsa sprausla. Kas šī ir par sistēmu un kā tā var mainīt augu aizsardzības nākotni?

Kā darbojas pulsu modulācija?

Pulsu modulācija ir sistēma, kura rūpējas par sprauslu atvēršanu un aizvēršanu. Sprauslas atvēršanu un aizvēršanu veic neliels elektromagnēts. Cik bieži tas notiek, nosaka tā saucamais hercu skaits. Ja sistēma strādā ar 20 hercu frekvenci, tas nozīmē, ka sprausla tiek atvērta 20 reižu sekundē. Piemēram, braucot ar 20 km/h lielu ātrumu, kas atbilst 5,5 m/sekundē, sprausla atveras un aizveras 30 cm garā ceļa posmā.

Kas ir Duty Cycle?

Sistēma var pielāgot sprauslas atvēruma attiecību procentuālā attiecībā pret laiku. To sauc par tā saucamo Duty Cycle. Lai to aprakstītu plašāk, šeit piemērs:

Piemēram, noris darbs pie konvejiera. 20 reizes stundā garām pabrauc mašīna, kurā jāiestrādā konkrētas detaļas. 20 mašīnas tad attiecīgi ir viens takts vai 20 herci. Ja darbinieks ir nepieredzējis, tad viņam darba paveikšanai nepieciešama visa stunda. Tas būtu Duty Cycle 100%.

 

Pieredzējis darbinieks to pašu darbu paveic 2 reizes ātrāk. Tas atbilstu Duty Cycle 50%. Tātad, hercu skaits nozīmē, cik reizes viena takta laikā sistēma var tikt atvērta un aizvērta, bet Duty Cycle raksturo, cik procentus no darba laika sistēma ir atvērta.
Grafiks to labi atspoguļo. Pie 0% Duty Cycle sprausla ir aizvērta. Pie 50% tā pusi darba laika ir atvērta, otru pusi noslēgta. Pie 100% tā ir atvērta visu laiku un darbs noris, kā ar parastu smidzinātāju. Tik tālu par terminiem.

Kāds ir pulsu modulācijas pienesums augu aizsardzībai?

Pulsu modulācijas sistēma sniedz virkni mazu uzlabojumu un sistēmu, kuras kopā sniedz lauksaimniekam iespēju darboties ar nākotnes tehnoloģijām. Pirmām kārtām, iespējams variabli pielāgot plūsmas intensitāti. Spiediens un pilienu spektrs paliek nemainīgi. Tādējādi, pieaugot darba ātrumam vai aplikācijas devai, vairāk nav jāpielāgo sprauslas izmērs. Tas noris automātiski, izmainot Duty Cycle.

Tādējādi veidojas papildu ieguvums lauksaimniekam. Vairāk nav nepieciešamas daudz dažādas sprauslas, lai pielāgotos darba ātrumiem un devām. Otrkārt, smidzinājuma raksturlielumi netiek ietekmēti. Tas nozīmē: vienalga, vai mainīgs darba ātrums vai devas, šķērs-un gareniskais sadalījums un pārklājums paliek nemainīgs.

Taču, sistēmai ir virkne citu ieguvumu, kuri noris automātiski. Ar tā saucamo līkumu kompensāciju tiek sasniegts jauns precizitātes līmenis. Strādājot līkumos, deva stangas iekšienē tiek samazināta, bet ārmalā palielināta. Tādējādi netiek veicinātas rezistences dēļ nepietiekamas dozas vai pārdozēšanas.

Pulsu modulācijas priekšrocības:

  • Bezpakāpju plūsmas pielāgošanās pie konstanta spiediena un piliena izmēra
  • Nemainīgs pilienu spektrs, izmantojot vienu sprauslu: nepieciešams mazāks skaits dažādu sprauslu
  • Devas pielāgošana, neizmainot smidzinājuma raksturlielumus
  • Līkumu kompensācija
  • VariableRate ar mazāko sadalījumu pusmetrs
  • Katras sprauslas individuāla vadība

Gatavi nākotnei!

Šo priekšrocību kombinācija sniedz papildus fleksibilitāti lauksaimniekiem un uzņēmumu vadītājiem, kuri vēlas izmantot visas iespējas augu aizsardzības tehnoloģijās, lai reaģētu uz nākotnes izaicinājumiem.

Iepazīstieties ar mūsu bloga raksta otro daļu:

Pulsu modulācija ir aprīkojums, PrecisionSpray ir inteliģence