Jetelotráva setá výbavou Grain & Fertilizer

Suchem a vysokými teplotami je v současnosti nejvíce postižena krmivová základna pro skot a v některých oblastech je situace kritická. V běžných letech se zde sklízely i čtyři seče, letos je sklizena první, na druhou se ještě čeká a víc se jich letos vzhledem k pozdnímu datu už ani neudělá. S ohledem na současný pokles výkupních cen mléka tak bude kladen důraz především na kvalitu senáží.

V příspěvku ze 13. 4. 2015 (čtěte zde – klikněte) jsem psal o zakládání homogenních směsí jetele a festukoloidního jílku pomocí secího stroje Pronto DC Grain&Fertilizer. Tento secí stroj používá dvoukomorový zásobník na osivo a hnojivo. Obě složky jsou pak následně rozváděny stejnými hadicemi do jedné secí drážky a toho lze velmi dobře využít při zakládání jetelotrav. Do komor nasypeme zvlášt jetel a jílek. Obě osiva se následně smíchají v proudu vzduchu a vysevají se do stejné výsevní drážky. Na celém pozemku a bez vlivu svažitosti tak mají obě složky směsi zcela rovnoměrné zastoupení a v přesném poměru.

Kdyby se obě komponenty vysévaly předsmíchané, v zásobníku by se separovaly a porost by nebyl homogenní.

Na fotografiích ze dne 15. 6. 2015 vidíme porost jetelotrávy ještě v krycí plodině.

Na snímcích z 25. 8. 2015 je již zapojený a zcela homogenní porost. Vysévalo se 12 kg jetele lučního a 11 kg festkulolia po sklizni jarního ječmene. Po několikatýdenním suchu, které ukončily srážky úhrnem 72 mm/m2, je porost přibližně 14 dní před panenskou sečí.