Časné setí pšenice radličkovým Sprinterem 6 ST

Na Moravě je relativně málo zemědělců, kteří se zabývají časnými výsevy ozimých pšenic. Obecná obava z napadení virovou zakrslostí posunuje setí ozimé pšenice až ke konci agrotechnického termínu. To přenašečům (křísy, mšice) však nezabrání napadat porosty ozimé pšenice, protože jsou aktivní i při teplotách okolo 5 °C. Porosty ozimých pšenic tedy mohou být napadeny přenašeči kdykoliv, jestliže se v okolí vyskytly v minulosti porosty napadené virovou zakrslostí. Proto je lepší namořit osivo insekticidem nebo počítat s insekticidním ošetřením porostu.

Mezi časné výsevy ozimé pšenice se počítají výsevy zhruba deset dní před začátkem agrotechnického termínu. Umožňují zakládat kvalitní porosty s velmi nízkými výsevky okolo 2 až 2,5 miliónu klíčivých zrn na hektar. Do zimy se na každé rostlině bezpečně vytvoří dvě odnože a spolu s hlavním stéblem budou mít při sklizni vyrovnanou velikost klasů. Takové porosty netvoří se do zimy velké množství neproduktivních stébel, které by rostliny později musely redukovat. Vzdušný porost o hustotě podle odrůdy 450 – 600 klasů na hektar je méně náchylný k chorobám.

Akciová společnost Starojicko se sídlem ve Starém Jičíně patří už víc jak deset let právě mezí těch nemnoho podniků, které se setím ozimých pšenic začínají velmi brzy. Letos zahájili setí dne 12. 9. 2015 novým radličkovým secím strojem Sprinter 6 ST, který nahradil stále ještě funkční radličkový secí stroj CO 6 z roku 2000.

Nová verze Sprintera používá radličky Duett na pracovních jednotkách MultiGrip ve třech řadách, a doplňují je urovnávací talíře. Radličky Duett zajišťují dorovnání půdy po předchozí přípravě, odstraňují organickou hmotu, hroudy a kameny z prostoru seťového lůžka a vysévají osivo na široko do dvou pásků. Tento způsob setí se v podniku velmi osvědčil, a proto stejný princip zvolili i při nákupu nového stroje. Jak říkají, radličky Duett vyhovují jejich těžkým podmínkám nejlépe.

Přesné vedení hloubky setí se u Sprinteru dosahuje předním pěchem a zadním tandemovým pěchem. Ten zadní zároveň rovnoměrně přitlačuje půdu nad uloženým osivem. Před zadním pěchem dorovnává půdu dvojitý prutový zavlačovač, za strojem je pak ještě jednoduchý zavlačovač. Novinkou jsou brzdy v zadním pěchu, který slouží i pro přepravu po silnici.

Radličkový secí stroj Sprinter 6 ST s tažným prostředkem 270 PS vidíme na fotografiích při práci dne 14. 9. 2015 na pozemku U Kapličky o výměře 41 ha. Pozemek po ozimé řepce byl nejprve mělce podmítnut do 6 cm a později zpracován radličkovým kypřičem Terrano 4 FX do hloubky 18 cm. Setí proběhlo při rychlosti 12 až 13 km/hod a zasela se zde ozimá pšenice Arkeos s insekticidním mořením. Výsevek byl 2,5 milionu klíčivých zrn/ha, tedy 108 kg/ha.