Meziplodiny 1.část

Ve dvou následujících článcích se chci věnovat tématu, o kterém se stále více při návštěvách podniků diskutuje, a to jsou meziplodiny. Vedou mne k tomu dva důvody. Prvním důvodem je možnost zvyšování půdní úrodnosti a obsahu humusu v půdě, při současném snižování oxidů uhlíku ve vzduchu. Tím druhým je tlak velké části společnosti na zemědělce, kterým je mnohdy neprávem přisuzováno, že jsou tou hlavní příčinou eroze, odtoku vody z krajiny, snížení druhového zastoupení živočichů, včetně jejich celkového počtu atd.

Pokud se chceme meziplodinami vážně zabývat, měli bychom k nim přistupovat stejně zodpovědně, jako ke všem ostatním plodinám. V rámci osevního postupu a s ohledem na půdní a klimatické podmínky je důležitá jejich správná skladba. Minimálně jde o to, aby byly zastoupeny rostliny, které zlepší půdní strukturu (dobře a hluboko prokoření), dále rostliny, které jsou schopny poutat dusík ze vzduchu a rostliny, které budou dobře ukládat živiny. Neměli bychom se tedy spokojit s pouhou hořčicí.

Stejný přístup bychom měli volit i při samotném setí. Vzhledem k tomu, že se často jedná o směs semen různých velikostí, dochází k tomu, že rozložení jednotlivých druhů nebývá na pozemku rovnoměrné, ale dochází k jejich roztřídění a oddělování již v zásobníku secího stroje nebo v zásobníku na podmítači. Nejdříve vysejeme ta nejdrobnější semena, a nakonec ta největší.

Podobně bychom měli přistupovat i ke správném hloubce uložení jednotlivých semen podle jejich nároku. Drobnější semena potřebujeme uložit mělko a například semena luskovin do 5-6 cm. Proto musíme mít při výsevu možnost takového nastavení, kdy některé pracovní orgány uloží osivo mělko a jiné hlouběji.

Tím se dostáváme k technickým možnostem, které máme k dispozici. Nejlevnější jsou sice různé zásobníky přímo na podmítačích, ty ale nezajistí kvalitně ani jeden z požadavků. Semena se mohou v zásobníku rozdělit podle velikostí, a hlavně nejsou uložena do správných hloubek. Semenovod přivede osivo na rozdělovací destičku a je náhodně rozmístěno jak plošně, tak především do nedefinovaných hloubek. Často pak ještě přejede pěch a hloubka setí se ještě změní. Tyto zásobníky mají také poměrně malou kapacitu. Jsou tedy vhodné jako doplněk pro klasické secí stroje. Jejich jedinou výhodou je nižší cena.

Osobně se velmi přikláním k setí meziplodin secím strojem, který má vždy přesné výsevní ústrojí, a především ukládá semena do požadovaných hloubek. Pokud má navíc zásobník více komor a přidáme ještě MiniDrill nebo DuoDrill máme mnoho možností, jak kombinovat různá osiva, případně aplikovat také hnojiva.

Příště se budu věnovat strojům, které nabízí firma Horsch a jsou nejvhodnější pro zakládání meziplodin.