Pronto-RowControl - Kunovice

Novou dimenzi v zakládání porostů přináší RowControl. V zásadě to je SectionControl určený pro pneumatické secí stroje Horsch Pronto, Focus a Serto. Systém SectionControl již nabízíme na našich strojích dlouho, a protože je hojně využíván, zemědělci jsou s tím co dokáže dobře seznámeni. Spolu s přesnou navigací GPS a signálem RTK tento systém umožňuje přesným secím strojům automaticky vypínat (zapínat) podle potřeby jednotlivé výsevní jednotky nebo postřikovačům automaticky vypínat (zapínat) jednotlivé sekce, aby některá místa na pozemku nebyla zaseta nebo ošetřena vícekrát. To samé umí i RowControl.

Jak to celé funguje? Na pokyn RTK signálu, že tato část pozemku je již zaseta, dochází s předstihem k vypínání (zapínaní) jednotlivých řádků a zároveň se snižuje i množství osiva přicházející do rozdělovací hlavy od výsevního ústrojí. Uzavřené klapky přesměrují osivo zpět do spodní části speciální rozdělovací hlavy, kde se připojí k osivu, které je pneumaticky dopraveno od dávkovače. V horní části je toto osivo rozděleno do volných semenovodů. Pro praktické využití je nutné uzavírací klapky vypínat po sekcích. Celý systém je řízen počítačem a probíhá zcela automaticky a stanovený výsevek na hektar je stále dodržován. Zemědělci jistě přivítají, že porosty zakládaných plodin nebudou na souvratích nebo při dosévání nepravidelných pozemků přehuštěné. Tato místa jsou náchylnější k chorobám a vzájemná konkurence rostlin v boji o světlo, živiny a vodu je velmi oslabuje. Tím, že je možné vypínat jednotlivě řádky, můžeme tvořit kolejové řádky podle potřeby.

Pokud je secí stroj Horsch Pronto vybaven dvojitým zásobníkem G+F a spolu s osivem přichází do speciální rozdělovací hlavy i hnojivo, RowControl rovnoměrně přihnojí celý pozemek. Nejsou zde přehnojená ani přehuštěná místa, kde později hrozí polehnutí obilí. Do budoucna bude tento systém využit i u pneumatického rozmetadla.

RowControl si měli možnost vyzkoušet zemědělci z akciové společnosti Agrokomplex Kunovice. Secí stroj Horsch Pronto 6 DC G+F byl vybaven systémem RowControl a navigací GPS se signálem RTK a dne 29.10.2019 zasel ozimou pšenici výsevem 300 kg/ha s hnojením 80 kg NPK/ha na pozemku Mařacké díly o výměře 26,5 ha. Po sklizni kukuřice na zrno byly rostlinné zbytky podrceny a pozemek byl na setí připraven diskovým podmítačem Joker 8 HD. Secí stroj Pronto o záběru 6 metrů byl agregován s traktorem 360 PS, který dosahoval pracovní rychlosti 15 km/hod. Video najdete na YouTube.