Setí máku trochu jinak

V poslední době jsme již vícekrát psali o využití secího stroje Focus TD. Většinou se jednalo o zakládání porostů řepky ozimé ale také máku a napříště se budu věnovat i meziplodinám. Dnes bych chtěl informovat o postupu zpracování půdy a setí jarního máku již na podzim, pro které se rozhodl pan Pavel Reš v Bratkovicích na Slánsku. Tento nápad sice není úplnou novinkou, v minulosti jsem se s tím již několikrát setkal, ale zdá se, že pan Reš našel ve svých podmínkách postup a hlavně důvody, které ho k tomu přivedly.

Oblast Slánska je známá tím, že se jedná o přísuškovou oblast, a to se především v posledních letech velmi silně projevuje. Úspora vody v půdě je tedy hlavním faktorem, který rozhodl pro volbu setí technologií Focus. Ostatně podobně se zachoval jeho soused, o kterém jsem psal minule (Farma Pokorný a setí řepky přímo do strniště). Setí do pásků nejen šetří vodu, ale současně zajišťuje, že se všechna vláha, včetně rosy, vsakuje právě do prokypřených pásků. To je zásadní rozdíl mezi podzimním a jarním termínem setí. Na podzim je vždy větší jistota vody pro kvalitní vzcházení než na jaře.

Současně tato oblast trpí i větrnou erozí a zde nastupuje další výhoda setí do pásků mezi vytvořenými hrůbky. Vzcházející rostlinky máku jsou velmi dobře mezi hrůbky chráněny právě před větry, které v posledních letech zesilují. Kombinace setí na jaře do rovné plochy, za sucha a větru, bývá často pro klíčící rostliny smrtící.

Další výhodou stroje Focus je současné přihnojení pod patu. A opět je výhodnější podzimní termín, protože půda je na podzim v těchto podmínkách zpracovatelnější než na jaře a umožňuje hlubší prokypření radličkou a tím i větší rozsah hloubek, kam uložit hnojivo. Tím se vytvoří ideální podmínky pro tvorbu silné kořenové soustavy. Na jaře je na těchto půdách problém s hlubším kypřením.

Rovněž větší rozteč řádků (30 nebo 35 cm) není rozhodně na škodu, což jsme si již dříve ověřili (setí máku u pana Baňky). Je možné i snížení výsevku a rostliny dobře rozvětví a nasadí více velkých tobolek. Do budoucna budeme možná uvažovat i o plečkování máku.

Jedinou malou neznámou je správný termín výsevu, což byl také důvod, proč se dřívější pokusy často nedařily. Pan Reš má zatím jako nejlepší ověřený termín setí mezi 3.-10. říjnem, kdy rostliny vytvoří do zimy 2 páry pravých lístků. Pro přezimování je velmi dobrý i pozdější termín setí, kdy rostliny přezimují v děložních lístcích, ale na jaře zde foukají velmi silné větry, které mohou mák poškodit. V tomto případě je také otázka, v jakém směru (podle směru větrů) sít. Výhodnější je v případě setí do hrůbků zvolit setí kolmo na převládající větry.

Na závěr bych chtěl zveřejnit konkrétní letošní postup při přípravě půdy a setí. Po sklizni ozimé pšenice byla ihned provedena podmítka strojem Terrano 5 FM ve spojení s Partnerem HT do hloubky 15 cm a do stejné hloubky bylo současně uloženo 100 kg K2O. Před setím se půda prokypřila stejným strojem do hloubky 25 cm a do depa se uložil fosfor v dávce 100 kg P2O5. Následovalo setí strojem Focus TD v termínu 9.10. a kypřící radličky stroje pracovaly do hloubky 25 cm a současně aplikovaly 80 kg NPK. Za 3 dny po setí následovala preemergentní aplikace 0,25 l Calisto 480 EC a smáčedla Zemin v dávce 0,15 l/ha. Mák vzešel již po týdnu, což také nebývá na jaře běžné.

Dále budu tyto porosty sledovat a informovat o dalším vývoji.