PRONTO 9 DC G+F - Moras Moravany

Secí stroj Pronto 9 DC G+F je výborným řešením. V roce 2018 se v akciové společnosti Moras Moravany rozhodli, že místo dvou secích strojů se záběrem 6 metrů (jeden ještě s rotačními branami) pořídí do podniku výkonný secí stroj o pracovním záběru 9 metrů, aby se zvedl hodinový pracovní výkon. Byla to odpověď na nepříznivé počasí a také chybějící pracovní sílu. Teď dokáží daleko lépe reagovat a využít optimální vlhkostní i půdní podmínky. Tato okna s příznivými podmínkami se sice stále zkracují, ale s hodinovým pracovním výkonem 13,5 ha/ hod při průměrné pracovní rychlosti 15 km/ hod se daří využít je maximálně. Daří se zakládat vyrovnané kvalitní porosty, do kterých jak všichni dobře vědí, se dá dále investovat a je velký předpoklad, že vložené investice se rychle vrátí.

Akciová společnost Moras Moravany obhospodařuje 2520 ha orné půdy na 31 katastrálních území tří okresů v pardubickém, chrudimském a orlickoústeckém. Celá výměra orné půdy se nachází ve zranitelné oblasti v rámci ochrany vod před znečištěním a tomu se přizpůsobuje zpracování půdy, hnojení i ochrana rostlin. V podniku je silná živočišná výroba reprezentovaná chovem prasat a drůbeže. Dvě třetiny pěstovaných obilovin jsou proto využívány ke krmným účelům. Klimatické podmínky, ve kterých zemědělský podnik hospodaří jsou velmi dobré, ale posledních pár let je počasí hodně nevyzpytatelné. Pozemky se nachází v nadmořské výšce od 20 do 260 metrů s průměrným úhrnem ročních srážek 615 mm/m² a průměrnou roční teplotou 8,2 °C. Půdy jsou zde převážně písčité, písčitohlinité a hlinité, jen na výměře asi 500 ha jsou jílovité. V osevním postupu jsou každoročně zařazeny obiloviny, asi 930 ha ozimé pšenice, 270 ha jarní pšenice a 90 ha jarního ječmene, 560 ha ozimé řepky a 650 ha kukuřice na zrno.

Secí stroj Pronto 9 DC G+F byl do zemědělského podniku dodán s předním pneumatikovým pěchem, který zajišťuje přesnější vedení celého stroje při práci. Dvojitý zásobník o objemu 5000 litrů je opatřen dvěma výsevními jednotkami, které lze využívat pro dávkování dvou různých komodit jako osivo + hnojivo, osivo + jiný druh osiva nebo se celý zásobník využije na jeden druh osiva. Nadávkovaná směs nebo osivo je uloženo do seťové drážky vytvořené secími talíři. Tento stroj je dále vybaven dvěma rozdělovači osiva, které pomocí elektricky ovládaných klapek umožní setí jen s polovičním záběrem. Ve spojení s navigací GPS a SectinControl se to děje automaticky a řídící systém se zde dále využívá i při vjezdu a výjezdu ze souvratí. Eliminují se tím přesetá místa.

Na snímcích ze dne 25. 9. 2019 vidíte secí stroj Pronto 9 DC G+F v agregaci s traktorem o výkonu 320 PS na pozemku Za střediskem o výměře 107 ha při setí ozimé pšenice výsevem 180 kg/ha. Příprava pozemku před setím byla provedena univerzálním kypřičem Terrano 4 MT.