Zajímavý nápad

Začátkem srpna, kdy ještě převládalo velmi teplé počasí a půda byla také ještě suchá, jsem navštívil farmu pana Pokorného v Kmetiněvsi, který je jedním z prvních uživatelů strojů Horsch v České republice. Se stroji této firmy pracuje již od poloviny 90. let minulého století, což znamená již 25 let. Mimo jiné mi to připomíná, že právě jeho zásluhou byla ve své době zavedena přihnojovací radlička na tehdy oblíbeném secím stroji, který jsme znali pod názvem Concord.

V současné době přebírá vedení firmy jeho syn, Jan Pokorný, a jak už to bývá, přichází také s novými myšlenkami a nápady. Rád jsem jeho nápad podpořil, protože především za sucha a na těžších půdách to může být dobrá varianta, jak založit porost ozimé řepky. A o co vlastně jde? Zasít řepku bez zpracování půdy a ušetřit co nejvíce vody, která se v půdě nachází. Pan Pokorný je totiž majitelem secího stroje Focus 6 TD, který tuto variantu umožňuje. Běžně se před tímto strojem provádí kypření, řekněme v rozmezí 12-20 cm, podle podmínek a druhu půdy. Měli jsme však již zkušenosti i se setím přímo do strniště, ale pouze na malých zkušebních plochách. Nikdy tato metoda nezklamala, ale také se více nerozšířila. Mnohem více zkušeností pak máme s tímto postupem při setí meziplodin, u kterých se to již několik let vyplácí a je to podle mého názoru jejich nejjistější založení. Pan Jan Pokorný byl rozhodnutý, že zaseje tímto způsobem celou plochu a v této myšlence jej podpořil i otec, a tak bylo rozhodnuto.

Nejdříve bych chtěl zmínit obecné podmínky, které by podle mého názoru měly být splněny. Především jde o první a hlavní pravidlo každého bezorebného hospodaření a tím je perfektní sklizeň předplodiny. To znamená nízké strniště a dobře rozdrcená a rozhozená sláma. Také by neměly být na poli hlubší koleje po předcházejících přejezdech postřikovače v předplodině. Pozemek by měl být rovněž bez plevelů, což je možné zajistit glyfosátem před setím, nebo těsně po zasetí. Důležité je i nastavení vlastního secího stroje, které musí reagovat hlavně na aktuální stav půdy. Kypřící radlička, která je součástí stroje dokáže do hloubky prokypřit a současně uloží hnojivo. Za ní pak následuje pěch a výsevní botka TurboDisc.

Několik dnů před začátkem setí trochu zapršelo, což mohlo toto rozhodnutí zviklat a rozhodnout se pro běžný, již osvědčený postup. To se ale nestalo, pouze padlo rozhodnutí, že se začne se setím v jiné oblasti na lehčích půdách a na ty těžší se vrátí později, až trochu vyschnou. Ve firmě tak tímto způsobem zaseli kromě několika hektarů veškerou plochu řepky ozimé. Před několika dny jsme provedli obhlídku porostů a konstatovali jsme, že rostliny řepky jsou vyrovnané, v porovnání s běžnou technologií dokonce o něco silnější. Celkově na nás porost dělal velmi dobrý dojem, ovšem kromě míst, kde byla hnízda myší. Myši ale v současné době vidím téměř na všech pozemcích, a to bez ohledu na způsob zakládání porostů. Pozemky budeme dále pozorovat možná se k tomu ještě vrátíme i touto cestou. V každém případě je třeba ocenit odvahu a pokud bude dosaženo běžného výnosu, pak budou rozhodně menší náklady na vyrobenou tunu řepky a tím pádem i větší zisk.

Ještě bych chtěl závěrem upozornit na zajímavou soupravu tahače a secího stroje. Tažný prostředek je vybaven speciální nástavbou na zvýšení kapacity zásobníku pro osivo nebo hnojivo. V případě secího stroje Focus TD se jedná o starší typ s roztečí řádků pro řepku 35 cm.