Nožové válce

Nožové válce s velkou jistotou zaručí mělké celoplošné zpracování půdy a dokonale rozdrcené dlouhé strniště například po sklizni ozimé řepky. Posklizňové ztráty semen jsou vysoké a prvořadým úkolem zemědělců proto musí být zajištění takových podmínek, aby všechna tato semena vyklíčila a vzešla. Semena se nesmí hlubšími operacemi dostat do půdní zásoby, aby v pozdějších letech nepůsobila problémy. Prováděná podmítka proto musí být mělká maximálně do hloubky 6 cm. Z této hloubky jsou semena ještě schopna vyklíčit. Nejčastěji se dnes tyto podmítky dělají krátkými disky a snahou je zároveň s mělkou podmítkou dosáhnout i podřezání všech stojících dlouhých stonků, což je u diskových podmítačů nemožné. Elegantním řešením je právě nožový válec, který lze objednat jako dodatečné vybavení pro diskové podmítače Joker RT (5, 6, 8). Ten je umístněný před diskovou sekcí a k půdě je tlačen silou 100 barů hydraulickými pístnicemi (proti poškození je chráněn plynovým akumulátorem). Při doporučené pracovní rychlosti okolo 15 km/hod se nože přidělané k válcům o malém průměru otáčejí vysokou rychlostí, při níž se zahlubují do půdy a likvidují a drtí stojící strniště. Nožový válec využijete nejen při mělké podmítce po ozimé řepce, ale lze ho využít jako drtiče při zpracování půdy po sklizni hořčice, slunečnice i meziplodin. Dokáže úspěšně nadrtit i strniště, které zůstává po sklizni kukuřice na siláž a pomáhá tak úspěšně likvidovat zavíječe. Při přípravě půdy poslouží dobře jako drtič zaschlých hrud a přispívá i drcení a k intenzivnímu promíchání již zetlelé obilní slámy.

V akciové společnosti Starojicko se sídlem v Jičině pracuje diskový podmítač Joker 6 RT vybavený nožovým válcem na pozemku Vrše za kravínem v KÚ Starý Jičín po sklizené ozimé řepce o výměře 44 ha. Provádí mělkou podmítku do hloubky 6 cm s tažným prostředkem o výkonu 320 PS, který dosahuje pracovní rychlosti 16 km/hod.

Diskový podmítač Joker 6 RT vybavený nožovým válcem vidíte v Troubecké hospodářské a.s. při přípravě půdy po sklizené silážní kukuřici na pozemku Sakandr (88 ha). Provádí v jedné operaci drcení stonků kukuřice nožovým válcem (zavíječ) a přípravu půdy do hloubky 10 cm pro ozimou pšenici. Tažným prostředkem je traktor o výkon 230 PS, který dosahuje pracovní rychlosti 12 km/hod.

Diskový podmítač Joker 6 RT vybavený nožovým válcem při podmítce na pozemku v Troubecké hospodářské a.s. po sklizené ozimé pšenici, kde byla rozdrcena pšeničná sláma a roste zde již pšeničný výdrol.