Nové Pronto 9 DC v Bratřínově

V polovině srpna jsem byl přítomen při uvádění secího stroje Pronto 9 DC do provozu na farmě pana Ing. Zdeňka Kvíze v Bratřínově. Pan Kvíz je historicky jeden z prvních uživatelů strojů firmy Horsch, se kterými začínal již v 90. létech minulého století. Co se týká secích strojů, tak až do letošního roku pracoval se stroji, které využívají jako výsevní botku radličku. Nejdříve to byl secí stroj Concord (Co 6), který byl osazen plochou radličkou bez možnosti přihnojení. Ten byl po čase vystřídán strojem Sprinter ST, který již využívá jako výsevní botku DuettSchar, která kromě osiva aplikuje také hnojivo přímo pod zasetý pásek. Z tohoto pohledu tedy dochází ke změně, protože secí stroj Pronto DC má talířovou výsevní botku a součástí stroje jsou talíře na přípravu seťového lůžka, které na radličkových secích strojích k dispozici nejsou.

Výhodou talířové výsevní jednotky je přesné a rovnoměrné uložení osiva do požadované hloubky. Botka umí také velmi dobře vykopírovat nerovnosti na povrchu pole v rozmezí až 15 cm. Kromě talířů, které vytvářejí výsevní lůžko je Pronto 9 DC vybaveno ještě čelním pěchem, který stroj jednak ještě více stabilizuje, ale jeho hlavním úkolem je půdu mírně utužit v případech, kdy je to potřeba, rozdrobit případné hroudy a především se podílet na vytvoření výsevního lůžka. Velký záběr stroje, objemný zásobník, nízký pracovní odpor a s tím související vyšší pracovní rychlost jsou předpoklady pro vysoké hodinové výkony. Ty se pohybují podle tvaru a velikosti pozemků až na hranici 10-12 ha.

První nasazení stroje bylo na poli s lehčí až středně těžkou půdou s menším podílem kamenů. Stroj byl spojen s traktorem Case o výkonu 340 koní. Jednalo se o pozemek, kde byl jako předplodina ozimý ječmen. Po sklizni se provedla podmítka strojem Joker 6 RT na hloubku 10 cm. S odstupem pak následovalo kypření radličkovým podmítačem do hloubky 18 cm. Tím bylo pole velmi pěkně urovnáno. Seli jsme inkarnát s výsevkem 18 kg/ha. Také jsme uvažovaly o tom, zda necháme v činnosti zavlačovače a nakonec jsme se rozhodli, že v daných podmínkách plní dobrou roli. Stroj je dále podle přání vybaven plnícím šnekem, který ulehčí obsluze plnění a také značkovačem kolejových řádků, pro usnadnění preemergentních postřiků. Myslím, že jsme byli všichni s prací secího stroje spokojeni.