Focus 6 TD

Nejjistější technologií pro založení kvalitního porostu ozimé řepky je použít k tomu secí stroj Focus TD. Při hloubkovém zpracování půdy dvěma řadami radliček ULD (LD) do požadované hloubky (15-30 cm) je vytažena na povrch vlhká půda, která zajistí rychlé naklíčení zasetých semen ozimé řepky a jejich rychlé vzcházení (3-5 dnů). Při hloubkovém zpracování jsou totiž vytvořeny optimální podmínky pro růst rostlinky ozimé řepky. Organická hmota z povrchu i z půdy je spolu se suchou půdou přemístěna mimo seťové lůžko do hrůbku, v hloubce zpracování a na povrchu je koncentrovaně uloženo průmyslové hnojivo (možné až 300 kg/ha) a je vytvořen prostor pro kůlový kořen rostliny. Rozpracovaná půda je utlačena pneumatikovým pěchem, který dotvoří hrůbky a vytvoří stejné podmínky pro secí Turbodisky, které pak uloží semena řepky do požadované hloubky (1-2 cm). Rychle vzcházející rostliny se rychle vyvíjí, protože mají vodu, živiny a hrůbkem jsou chráněny před nepříznivými povětrnostními vlivy. Pokud chcete využít této technologie k zasetí vaší ozimé řepky musíte Focusu vytvořit podmínky. Provedená podmítka ihned po sklizni předplodiny do hloubky 10-15 cm (podle druhu, stavu půdy a předplodiny) musí vytvořit dostatek jemné strukturní půdy s co nejlépe rozmístěnou organickou hmotou (nejlépe Cruiser XL, Terrano FM, GX, FX, Joker RT). Povrch půdy musí být rovný a utlačený, aby se uchovalo co nejvíce vody v orniční vrstvě. Pokud nejste spokojeni s kvalitou první podmítky, s rozmístěním organické hmoty nebo do termínu setí vzejde obilní výdrol a plevele, je lepší před setím udělat ještě jedno zpracování půdy. Focus je využíván úspěšně při zakládání meziplodin přímo do strniště, při setí ozimých i jarních obilovin, luskovin i další olejnin.

Na snímcích a videu můžete vidět zakládání porostu ozimé řepky secím strojem Focus 6 TD v Zemědělském družstvu Hrotovice na pozemku Haklík o výměře 19 ha. Po sklizni ozimého ječmene byla na pozemku provedena podmítka do hloubky 8 cm. Později zde byl aplikován digestát, který byl ihned při aplikaci zapraven diskovým nářadím do 12 cm. Do takto připravené půdy již bylo dne 5.8.2019 seto Focusem, který se postaral o hloubkové zpracování půdy ULD radličkou do hloubky 20 cm, uložení průmyslového hnojiva Amofos v celé dávce 50 kg/ha dolu do 20 cm a zasetí 2,7 kg/ha ozimé řepky (do hloubky 2 cm). Focus byl agregovaný s traktorem o výkonu 360 PS a dosahoval pracovní rychlosti 12 km/hod.

Dne 12.8. 2019 již jsou na pozemku vzešlé rostlinky ozimé řepky v děložních lístcích.

Uniagris Pěnčín a.s. jako minulý rok, tak i letos zakládá meziplodiny přímo do strniště s rozdrcenou slámou starším typem secího stroje Focus 6 TD. Jarní ječmen na pozemku Haltýř o výměře 90 ha ještě není celý sklizen a již zde dne 19.7.2019 sejí směs hořčice a svazenky v dávce 15 kg/ha. Focus je osazen ULD radličkami, které zpracovávají půdu do hloubky 25 cm a ukládají močovinu v dávce 100 kg/ha 50 % dolu a 50 % nahoru.

Dne 22.7. 2019 jsem jel náhodou okolo tohoto pozemku a na snímcích můžete vidět již malé rostlinky a takhle vypadají dne 9.8. 2019.