Mák u Stránských

V minulém příspěvku jsem informoval o dnech Focus, na kterých jsme představili secí stroj Focus a jeho veškerá možná uplatnění, především z hlediska konkrétních uživatelů. Jednou z velmi dobrých možností je i nasazení tohoto stroje při pěstování máku. O tom jsem již v minulosti informoval v souvislosti s tím, že pan Baňka v Trpoměchách u Slaného využívá stroj Focus naprosto stejným způsobem jako při pěstování řepky ozimé, tedy s roztečí řádků 35 (30) cm.

Dnes bych se chtěl podělit o zkušenosti s pěstováním máku, jak to praktikoval pan Stránský ze Strupčic u Chomutova.

Po podzimní přípravě byl na konci února 27.2. aplikován Roundup v dávce 2 l/ha. Hned druhý den následovalo setí napřímo bez předchozí přípravy, aby se zachovalo v půdě co nejvíce zimní vláhy. V daných podmínkách bylo možné zahloubit kypřící radličku do 15 cm, což nebývá jindy běžné. Musím upozornit, že se jedná o těžší půdy, na kterých se tvoří velmi často množství hrud. Z toho vyplývá, že se na farmě Stránských o půdu velmi dobře starají. O tom dále svědčí fakt, že nebylo aplikováno hnojivo, protože v půdě bylo, dle rozboru k dispozici 160 kg N. Výsevek mořeného osiva činil 1,8 kg/ha, což se nyní jeví, jako trochu vyšší množství. Na rozdíl od pana Banňky však na farmě Stránských zaseli mák s roztečí řádků 17,5 (15) cm.Dále byla 21.4. aplikována kombinace 2 kg Dithane + 0,08 Nexide + 6 l Fertigreen + 40 ml Albit. Následovala aplikace 1,7 l Laudis + 0,4 Tomahawk + 0,5l Bór + 4 l Campofort fortestim Alfa, která byla provedena 8.5. Následovalo další ošetření 26.5. a to kombinace 1 l Propulse + 0,8 Bór + 0.08 Rapid + 0,5 Zinkosol + 40 ml Albit. To jsou všechny aplikace do konce května. Na první pohled se zdá, že je to příliš různých přípravků, ale pokud chceme, aby byl mák bez plevelů, zdravý a plný energie, pak je to návod, jak toho dosáhnout.

Viděl jsem letos ve stejném období více pěkných porostů máku, ale tento se rozhodně řadí k těm nejlepším. Možná je o něco hustší, ale všichni víme, že odhadnout správný výsevek, vzhledem k půdním podmínkám a předpokládanému vývoji počasí není jednoduché.