Široké využití přesného secího stroje Maestro

 • Porost cukrovky ze dne 29. 5. 2019
 • Porost cukrovky ze dne 29. 5. 2019
 • Porost cukrovky ze dne 12. 6. 2019
 • Porost cukrovky ze dne 12. 6. 2019

Přesným secím strojem Maestro lze set kukuřice, slunečnice, čirok, řepka, sójové boby, cukrovka do mulče, přímo do vymrzlé meziplodiny nebo po orbě po klasické přípravě. Maestro je univerzální a můžeme ho využívat jak pro setí plodin s rozestupem řádků 45 cm (12 řádků), tak po přestavbě i s rozestupem 75 cm (8 řádků). 

 

 • HORSCH Maestro 12 CC
  Maestro 12 CC
 • HORSCH Maestro 8 CC
  Maestro 8 CC

Maestro vybavené automatickou regulací přítlaku Horsch Auto Force (rozsah 150-350 kg/ jednotka) máte vždy zvolený správný přítlak na výsevní jednotku. Dodrží se požadovaná hloubka setí u všech semen, a tím je zabezpečeno rovnoměrné vzcházení rostlin. K založení kvalitního porostu přispívá vypínání řádků, které na jedné straně ušetří osivo a na druhé zabrání přehuštění porostu (může být ruční, automatické SectionControl).

 • Vypínání řádků SectionControl
  Vypínání řádků SectionControl

Zemědělské družstvo Vícov selo dne 17.4.2019 na pozemku Za boudou o výměře 27 ha kukuřici do řádků 75 cm přesným secím strojem Maestro 8 CC. Pozemek je zařazen do kategorie mírně ohrožené půdy, a tak ihned po žních zde byla zaseta hořčice jako vymrzající meziplodina. Na jaře byla část pozemku připravena diskovým podmítačem Joker a druhá část s větší svažitostí byla ponechána bez přípravy. Jak Maestro zvládlo zasetí kukuřice, můžete vidět na přiložených snímcích.

 • HORSCH Maestro 8 CC při setí kukuřice
  Maestro 8 CC při setí kukuřice
 • Porost kukuřice po jarní přípravě
  Porost kukuřice po jarní přípravě
 • Porost kukuřice přímo založený do meziplodiny
  Porost kukuřice přímo založený do meziplodiny