Dny Focus v Čechách

V posledním květnovém týdnu proběhly „ Dny Focus“ u všech čtyř dovozců zemědělské techniky HORSCH. Jejich cílem bylo seznámit zájemce o tuto technologii se všemi jejími výhodami a především představit secí stroj Focus, který je sice uznávaným specialistou na pěstování řepky, ale velmi dobře se uplatní i při setí všech ostatních plodin. I proto na těchto setkáních vystoupili také uživatelé této techniky nebo ti, kteří získali zkušenosti při předvádění stroje na vlastních pozemcích.

První setkání organizovala firma Stagra Studená v rámci svého tradičního jarního polního dne. I přes nepříznivé počasí, díky němuž nebylo možné stroj Focus ani další stroje firmy HORSCH představit na poli, se akce zúčastnila více než stovka zájemců. Stroj byl tedy popsán a předveden pouze při přednášce a v objektu firmy. Měli jsme ale možnost navštívit pozemek s řepkou ozimou, která byla touto technologií zaseta. Další zajímavostí byla prohlídka porostu pšenice ozimé, založené secím strojem Pronto DC s výbavou SingularSystém, tedy setí jednotlivých zrn. Myslím, že i tato metoda výsevu bude do budoucna inspirující.

Další setkání proběhlo na středisku firmy Pekass Praha v Roudnici nad Labem. V tomto případě to byl již 2. ročník „Den Focus“. Po teoretickém představení stroje vystoupil s velmi zasvěcenými a erudovanými zkušenostmi s tímto strojem pan Ing. Zdeněk Beneš z firmy BOTEP PLUS spol. s r.o. Ten ve své firmě využívá tuto technologii úspěšně již několik let a získal mnoho zkušeností především na těžkých půdách. Mohu potvrdit, že tyto zkušenosti jsou velmi inspirující i pro ostatní uživatele. Během přednášky uváděl přednosti technologie, především pokud se týká rychlého a kvalitního vývoje jednotlivých rostlin. Rychlý vývoj a možnost založení silného a kvalitního kořenového systému znamená, že rostliny jsou velmi silné a právě díky hlubokým a současně rozvětveným kořenům mohou přetrvat především jarní přísušky, které se nejen v jejich oblasti vyskytují. To dokazovaly i rostliny, které přivezl na ukázku. Řepka, která byla zaseta v optimálním termínu kolem 10.8.2018, měla nejen obrovské kořeny a silný stonek, ale především plno větví s mnoha šešulemi. Důvodem je jednak nižší výsevek 33 zrn na m² a také hluboké prokypření úzkou radličkou současně při setí. Velkou výhodou je i současná aplikace kombinovaného hnojiva. Další rostliny, které byly zasety na konci srpna, byly sice slabší, ale rovněž velmi pěkné. Dále pan Ing. Beneš popsal velmi jednoduché založení hořčice, kterou strojem Focus založil po meziplodině na jaře pouhým jedním přejezdem. Rovněž ocenil různé možnosti a kombinace hnojiv či více druhů osiv, které může stroj současně aplikovat díky dvěma zásobníkům a výsevním ústrojím. K tomu mohu dodat, že existuje ještě varianta stroje s dalším malým zásobníkem na různé mikrogranuláty, což dále rozšiřuje možnosti využití stroje.

 

Menší skupina návštěvníků pak ještě navštívila farmu pana Kroužeckého ve Vlíněvsi u Mělníka, který má se strojem Focus rovněž bohaté zkušenosti. Ten nám ukázal velmi pěkný porost řepky ozimé a informoval o úspěšném zakládání meziplodin jedním přejezdem přímo do strniště, které využívá především v suchých ročnících. Nakonec jsme si ještě prohlédly velmi pěkný porost jarního ječmene, o kterém někteří tvrdí, že jej nelze touto technologií úspěšně pěstovat.

Asi týden po „Dnech Focus“ jsem shodou okolností navštívil farmu pana Ing. Víti Stránského ve Strupčicích na Chomutovsku, kde jsem viděl nádherný porost máku, který byl rovněž založen secím strojem Focus TD. O tom, jak vše na tomto pozemku probíhalo od loňské sklizně, budu informovat v příštím příspěvku.