Jarní příprava půdy Cruiser

Především pro finální přípravu půdy před setím na jaře i na podzim je určen radličkový podmítač Horsch Cruiser. Využít ho však lze i pro intenzivní zpracování půdy ihned po sklizni až do hloubky 15 cm. Nabízí se v nesené variantě SL o záběru 4, 5, 6 metrů a v tažené variantě XL o záběru 5, 6, 7,50, 10, 20 a 12 metrů. Ve variantě SL jsou radličky umístěny ve 4-řadách s roztečí 16 cm, ve variantě XL je konstrukce rámu 6-řadá s roztečí radliček 15  cm.

 

 

Rozmístění radliček spolu se světlou výškou rámu 60 cm zajišťuje podmítači Cruiseru velmi dobré rovnací vlastnosti (pracuje jako finišer) a vysokou průchodnost organických zbytků strojem (neucpává se). To jsou velmi důležité vlastnosti, protože dnes je kladen velký důraz na protierozní opatření, a proto se na převážné většině ohrožených pozemků pracuje s velkým množstvím organických zbytků. Nejenže organické zbytky dokáže rovnoměrně vmíchat do potřebné hloubky zvolené pro přípravu půdy, ale jako jediný podmítač na trhu je dokáže i přemístit (organická hmota označená červenou barvou se při pokusu uvolňovala postupně až do vzdálenosti 15 metrů od místa označení). Cruiser lze při přípravě půdy naplno využít ve všech půdních typech a za různých vlhkostních podmínek, protože k dispozici jsou dlátové radličky o šířce 5, 8 a 10 cm opatřené vždy na špici tvrdokovem (ten zajišťuje dlouhou životnost) a plochá radlička o záběru 20 cm je určená pro velmi mělké zpracování půdy nebo likvidaci plevelů a výdrolu.

 • Dlátová radliƒka 5 cm
  Dlátová radliƒka 5 cm
 • Dlátová radliƒka 8 cm
  Dlátová radliƒka 8 cm
 • Dlátová radliƒka 10 cm
  Dlátová radliƒka 10 cm
 • Dlátová radliƒka 20 cm
  Dlátová radliƒka 20 cm

Radličky jsou uchyceny šrouby na předepnutých pružných slupicích s tuhostí 150 kg/ radličku, aby i za ztížených podmínek se co nejdéle zachoval požadovaný úhel vnikání do půdy.

Pokud používáte pluh při zpracování pozemků a neurovnáváte jej pro rovnoměrnější vyzrávání již na podzim, můžete některý z typů vybavit ještě Crossbarem a zadním 1-řadým zavlačovačem. Pro zpětné utužení půdy  si lze vybrat se široké nabídky pěchů.

Radličkový podmítač Horsch Cruisser 10 XL je ideálním strojem pro jarní předseťovou přípravu půdy. Velký pracovní záběr 10,20 metrů je důležitý nejenom pro vysoký denní výkon, ale  i pro kvalitní urovnání a méně vytvořených traktorových kolejí na pozemcích. 66 radliček rozmístěných v šesti řadách po 15 cm, téměř na 8 metrech délky, nastavené do stejné hloubky působí při rychlostech 12 -15 km/hod jako finišer. 

 

Na videu můžete sledovat, jak při pracovní rychlosti 14 km/hod intenzivně půda vře a  přesouvá se do všech směrů v rámci stroje až k pěchu RollPacku, který poté již zklidněnou půdu přitlačí a povrch dorovná. Radličkový podmítač Cruiser 10 XL agregovaný s traktorem o výkonu 530 PS připravuje před setím kukuřice pozemek Josefovská vodárna o  výměře 35 ha v akciové společnosti RenoFarmy Klimkovice. Seťové lůžko pro uložení osiva kukuřice je vytvářeno  tzv. na vodě v hloubce 8 cm dlátovou radličkou o záběru 5 cm.