Seti cukrové řepy - Maestro 12.45 CC

Akciová společnost Uniagris Pěnčín seje cukrovou řepu letos na jaře přesným secím strojem Maestro 12.45 CC na pozemcích ohrožených vodní erozí, protože tento stroj umí velmi dobře set do půdy na podzim podryté a na jaře připravené, do mulče i přímo do vymrzlé meziplodiny. Tyto postupy jsou doporučeny pro zachycení srážkové vody na pozemcích ohrožených erozí. Je to dáno tím, že používá pro setí cukrové řepy secí disky, které dokáží uložit obalované osivo řepy do požadované hloubky ve všech výše uvedených případech a to pak rovnoměrně vzchází. Dodržení hloubky uložení osiva je zajištěno koly hloubkového vedení umístěnými po stranách secích disků. Ty kopírují povrch půdy a o jejich neustálý kontakt s povrchem se stará automatický systém, který hydraulický mění přítlak na celou secí jednotku uchycenou k rámu stroje přes paralelogram. Rostliny jsou podle požadovaného počtu jedinců pravidelně rozmístěny, přestože pádová výška je větší než u radličkových botek. Na Moravě jsme přesný secí stroj Maestro 12.45 CC odzkoušeli poprvé v roce 2014 pří setí cukrové řepy na pozemku ohroženém erozí, když jsme založili porost cukrové řepy přímo do vymrzlé meziplodiny.

 

 

  • Přímé setí Maestrem 12.45 CC do vymrzlé meziplodiny
  • Porost cukrové řepy ze stejného pozemku

Akciová společnost Uniagris Pěnčín hospodaří v Prostějovském okrese na pozemcích, které se nachází na Drahanské vrchovině a jeho podhůří. Téměř všechny obhospodařované pozemky jsou tedy ve svahu a do určité míry erozně ohroženy. Málo zde prší, proto je snaha udržet srážkovou vodu na pozemku prohlubováním a zvyšováním podílu humusu v půdě. Po sklizni ihned zakládají meziplodiny, které navyšují organickou hmotu v půdě a zároveň se v nich ukládají živiny, které jsou při jejich rozkladu následně využívány kulturními plodinami. 

 

Cukrovou řepu zde každoročně sejí na výměře kolem 70 ha. V loni na pozemcích, kde letos na jaře zaseli cukrovou řepu, uplatnili následující technologický postup. Pozemky po sklizni jarního ječmene s rozbitou slámou na povrchu nechali bez podmítky, vyvezli na něj digestát a ten ihned mělce diskovým podmítačem Joker 8 RT zapravili. Na konci října, kdy ječmenný výdrol již metal, pozemky podryli a v půli listopadu zpracovali a urovnali diskovým podmítače Joker 6 HD. Na jaře zde rozmetli močovinu, kterou při urovnání pozemku kompaktorem zapracovali do půdy a pak následovalo již setí cukrové řepy. Na snímcích a videu ze dne 27. 3. 2019 můžete vidět přesný secí stroj Maestro 12.45 CC při práci na pozemku Za humny o výměře 30 ha. Sela se zde cukrová řepa výsevem 125 tisíc jedinců na hektar a zároveň se ukládal Amofos v dávce 100 kg/ha pod patu. Osivo se ukládalo do hloubky 2,5 cm a hnojivo šlo 3 cm pod osivo. Všechny řádky jsou vysety mimo stopy pneumatik traktoru i secího stroje, což je důležité pro vzcházení i pro další růst cukrové řepy. Pracovní rychlost byla kolem 8 km/hod a práci obsluze ulehčila navigace GPS.