První Serto 12 SC v ČR

Prvním zemědělským podnikem v České republice, který se rozhodl pro pořízení zcela nového modelu secího stroje Serto 12 SC od firmy Horsch, je ZD Mečeříž na Mladoboleslavsku. Vedoucí pracovníci firmy tak učinili jednak na základě všech informací, které získali od importéra - firmy Pekass - a také po návštěvě farmy Horsch v nedalekém Kněžmostu. Tam je při jarní návštěvě zajímalo především to, jak rostliny obilovin a řepky reagují na trochu větší meziřádkovou vzdálenost, než na jakou byli dosud zvyklí. Dále hledali secí stroj s velkým záběrem a tedy i s vysokým denním výkonem, protože s podobným secím strojem již pracovali.

K rozhodnutí o změně značky vedla i ta skutečnost, že Serto SC má před výsevními botkami pěch, který je dobře známý ze secích strojů Pronto, na kterých se velmi dobře osvědčil. To především znamená, že kola podvozku secího stroje jsou při práci na poli zvednutá a navíc jsou za koly tažného prostředku kypřící talíře nebo radličky, které zajišťují kvalitní uložení osiva a jeho vzcházení i v kolejích po traktoru. To je také výrazný rozdíl v porovnání s dosavadním konkurenčním strojem.

První nasazení stroje Serto 12 SC, kterému předcházelo jeho uvedení do provozu a seznámení obsluhy se všemi jeho funkcemi a možnostmi, bylo při setí řepky. I když stroj umožňuje také přihnojení současně při setí formou G&F, jak ji rovněž známe z Pronta, nebyla tato možnost v našem případě využita, protože pole již bylo celoplošně vyhnojeno. Pracovali jsme na pozemku po obilovině, kde byla provedena podmítka, orba a dvojnásobný přejezd kompaktorem.

Za daných extrémně suchých podmínek a na půdě, která je na hranici mezi střední a těžkou půdou byl celý profil půdy až do hloubky 20 cm tvořen kostičkami půdy o velikosti mezi 1 – 6 cm a téměř chyběla jemná půda. Přirovnávali jsme tyto podmínky k ploše, která byla vytvořena z drobného štěrku.
Otázkou bylo jakou nastavit hloubku setí, co se změní po průjezdu secího stroje a byli jsme si vědomi, že hlavní podmínkou úspěchu, budou samozřejmě dostatečné srážky. Hloubku jsme tedy nastavili na 2 cm, což se ukázalo jako dobré řešení. Po průjezdu stroje a především díky jeho pěchu, se totiž část drobných hrudek půdy rozmáčkla a vytvořil se určitý podíl jemné půdy, který je dostatečný k dobrému kontaktu osiva s půdou. Myslím, že za daných podmínek jsme byli všichni s výsledkem velmi spokojeni, ale pro vzcházení budou nutné srážky.

Secí stroj Serto SC se vyrábí v záběrech 10 a 12 m a v běžných podmínkách je potřeba tahové síly cca 20 – 25 koní na 1 m záběru. V našem případě byl stroj spojen s traktorem JD o výkonu 250 koní, což pro setí řepky stačilo, ale až bude stroj těžší o větší množství osiva a především o náplň hnojiva, bude potřeba silnější tahový prostředek. Pracovní rychlost stroje se může pohybovat podle podmínek i přes 15 km/hod, což znamená hodinový výkon až 15 ha. K tomu napomáhá i velký zásobní vůz o kapacitě 6 000 litrů. Stroj je určen především pro větší podniky a do podmínek, kdy není možné pracovat s půdou současně při setí, většinou tedy za mokra. První ohlasy na práci stroje jsou v Mečeříži velmi dobré.