Tiger 6 AS (model 2018) při hlubokém kypření ztvrdlé těžké půdy

V minulém týdnu jsme společně s firmou Pekass začali, jako první v České republice, s předváděním nového kypřiče Tiger 6 AS. Zemědělci, kteří navštívili loni v listopadu výstavu Agritechnika, se s tímto strojem již mohli seznámit na výstavní ploše firmy Horsch a nyní tedy můžeme stroj ukázat v akci.

Hlavní rozdíl oproti stávajícím modelům spočívá v novém řešení pěchu a také podvozku. Zatímco starší modely mají integrovaný pneumatikový pěch, který slouží současně jako podvozek, nový model má podvozek samostatně uvnitř rámu a pěch je umístěn až za ním. Uložení obou částí je přitom řešeno tak, aby se v přepravní poloze podvozek přesunul pod pěchy a neprodlužovala se tak zbytečně přepravní délka celé soupravy. V pracovní poloze jsou kola podvozku zvednutá před a současně nad pěchem.
Nové řešení výrazně rozšiřuje uplatnění tohoto stroje na těžkých půdách a v obdobích, kdy je půda příliš mokrá, protože je možné využívat jiných typů pěchů, které již známe z modelů Terrano a Cruiser XL. Firma HORSCH tímto novým modelem reaguje také na měnící se klimatické podmínky, kdy se střídá sucho se stavem, kdy je půda po delší dobu mokrá.

Nový stroj Tiger 6 AS jsme předváděli na poli, kde bylo extrémní sucho a těžká půda. Pole bylo sice po sklizni podmítnuté, ale vzhledem k letošním suchým podmínkám se nepodařilo talířovým podmítačem kvalitně podříznout rovné dno a hloubka podmítky dosahovala maximálně 5 cm. Sláma se nemohla za těchto podmínek začít rozkládat a nevzešel ani žádný výdrol předcházející obiloviny.

Požadavkem zemědělce bylo, abychom půdu prokypřili co nejhlouběji a dostali do ní vzduch. Hluboké zpracování by současně mělo zajistit příjem srážek z bouřek, které na ten den meteorologové hlásili. Kypřič jsme nastavili na hloubku 25 cm a díky velmi dobrému výkonu traktoru 620 koní jsme dodrželi i optimální pracovní rychlost nad 11 km/hod. Vyšší rychlost by v daných podmínkách ani nebyla vhodná, protože by docházelo k přehřívání radliček a k jejich nadměrnému opotřebení.

Kromě uježděných a utužených souvratí, na kterých se po přejetí strojem objevilo menší množství hrud, byla ostatní plocha velmi dobře prokypřena a vzniklé hroudy byly malé. To zajistil velmi účinný pěch SteelFlex, který je vhodný právě do těchto podmínek.

Výhodou předváděného modelu Tiger 6 AS bylo i to, že první dvě řady slupic jsou jištěny hydraulicky a velmi dobře se i za těchto podmínek držely v půdě. Další dvě řady již pracovaly v narušené půdě a bohatě stačilo běžné pružinové jištění.
Myslím, že jak majitel pozemku, tak i my, jsme byli s prací stroje v daných podmínkách velmi spokojeni.