Automatická změna přítlaku výsevních jednotek

Přesné secí stroje Maestro jsou sériově vybaveny hydraulickým systémem pro nastavení přítlaku výsevních jednotek. Ten je možné přes terminál regulovat manuálně v rozmezí 125 až 300 kg. Obsluha by tak mohla reagovat na měnící se půdní podmínky, což se ale v praxi děje jen výjimečně. Obvykle se na začátku setí nastaví určitý přítlak a tím se pak zaseje celé pole. Většinou se nastavuje raději větší přítlak, aby se každé zrno dostalo do správné hloubky. Pak se stává, že v kypřejších částech pozemku se půda nadměrně utužuje.

Od letošního roku mohou být stroje Maestro vybaveny automatickou regulací přítlaku AutoForce. Pomocí snímače se měří přítlak na obou kolech hloubkového vedení a při jeho změně systém automaticky reaguje. Když se například začnou kopírovací kola odlehčovat, tedy půda je tvrdší nebo hrudovitá, automaticky se přítlak zvýší. Když naopak je půda měkká a botka do ní proniká snáze, přítlak se sníží.
Tyto senzory mohou být umístěny v 1, 2 nebo 4 sekcích, v nichž vždy nastaví optimální tlak na secí jednotky např. za koly traktor, po přípravě půdy, nebo při střídání lehké a těžké půdy. Tak se na celém pozemku dosahuje stejných podmínek pro ukládání zrn.

Přesný secí stroj Maestro 16 SW s funkcí AutoForce pracuje od letošního jara ve společnosti VIRP s.r.o. Dolní Roveň. Vidíme ho na fotografiích při setí kukuřice na zrno na pozemku Melounov o výměře 39 ha.

Pozemek po kukuřici na zrno vlivem dešťových srážek nebylo možné připravit na podzim, a tak se veškerá příprava provedla až na jaře. Pole bylo v únoru ještě docela za mokra dvakrát zpracováno kypřičem Terrano 6 FG pomocí plochých radliček ClipOn 8 cm (první a druhá řada) a ClipOn 32 cm (třetí a čtvrtá řada) a pouze urovnané integrovaným třířadým zavlačovačem, bez utužení pěchem. Těsně před setím následoval ještě přejezd kompaktorem.

Výsev proběhl dne 13.4.2018 výsevkem 90 tis. j/ha s přihnojením k patě 90 kg Amofosu/ha. Souprava dosahovala průměrné pracovní rychlosti 9,1 km/ hod a výkonu 7,6 ha/ hod.