Výsev cukrovky secím strojem Maestro RC - dokončení

Dnes chci navázat na svůj minulý příspěvek (čtěte zde), kde jsem popsal přesný secí stroj Maestro, jeho možnosti využití pro různé plodiny a také možnosti jeho výbavy.

Se secím strojem Maestro 12.45 RC jsme začali sít 4.4.2018 cukrovou řepu na soukromé farmě nedaleko Kolína. Ještě před tím jsme na středisku firmy Pekass v Milovicích stroj předběžně připravili podle požadovaných parametrů. Nastavil se výsevek jednotlivých zrn na vzdálenost 17 cm, což byl požadavek od majitele farmy. Na zvoleném výsevním kotoučku bylo 21 otvorů, do kterých se na základě podtlaku přisávají zrna. Dále se upravila stěrka, která jednotlivá zrna sráží do výpadové trubice, a také jsme seřídili podtlak, kterým jsou zrna v otvorech přidržována.

Takto jsme nastavili nejprve jednu výsevní jednotku, kterou jsme pak v dílenských podmínkách přezkoušeli. Při testu jsme do výsevní jednotky nasypali známý počet zrn a po vysetí musel tento počet souhlasit s tím, co spočítal senzor, který kontroluje jednotlivá zrna. Napoprvé vše v pořádku nebylo, a proto jsme upravili stěrku a změnili podtlak. Při dalším testu bylo vše v pořádku.
Současně jsme měli možnost na monitoru odečítat hodnoty variačního koeficientu, který informuje o všech dvojácích i vynechávkách. V těchto podmínkách, kdy stroj stál na pevné ploše, se jednalo o hodnoty 5 – 7, což znamená velmi vysokou přesnost. Poté jsme obdobně nastavili dalších 11 výsevních jednotek a všechny jsme stejně otestovali s podobným výsledkem. Secí stroj byl tedy připraven a nastaven na požadované hodnoty.

Po příjezdu na pole jsem konstatoval, že pozemek je perfektně urovnán a má i velmi kvalitní půdní strukturu. Neměl jsem tedy obavy, že by mohlo dojít k nějakým závažným problémům. Pracovní rychlost se pohybovala v rozmezí 8 až 10 km/h, kdy se variační koeficient zvedl na hodnotu 10 až 12, což je stále velmi přesné setí.
Nějaký čas pak trvalo nastavení vypínání jednotlivých výsevních botek při příjezdu k souvrati, která nebyla kolmá k pozemku. Poté se setí rozběhlo naplno bez dalších problémů. V době setí byly téměř optimální podmínky, poté však následovalo sucho, které na vzcházení řepy mohlo mít vliv.