Výsev cukrovky secím strojem Maestro RC

Firma Pekass Praha představila jako první v České republice secí stroj Maestro 12 RC, s výbavou pro přesné setí cukrové řepy. K tomu účelu se výsevní jednotky Maestra vybaví příslušným výsevním kotoučkem a senzory pro počítání jednotlivých zrn cukrové řepy.

Maestro v provedení RC je nejjednodušší ze všech typů tohoto secího stroje. Jeho součástí není ani zásobní vůz pro osivo, ani pro hnojivo. Osivo se plní do běžných zásobníků o objemu 70 litrů. K traktoru se Maestro RC zavěsí pomocí 3 bodového závěsu kategorie II/III.
Tato jednoduchá varianta bez přihnojení je vhodná především pro podniky, kde se aplikuje kejda nebo digestát, a tak není třeba využívat další hnojivo při setí. To se týká i případů, kdy se stejný secí stroj Maestro využije také pro setí kukuřice, slunečnice nebo i řepky ozimé.
Z uvedeného tedy vyplývá, že je možné se strojem pracovat ve verzi 12 řádků pro výsev řepky, cukrové řepy a silážní kukuřice s meziřádkovou vzdáleností 45 cm, ale také 50 cm a ve verzi 8 řádků pro výsev zrnové kukuřice a slunečnice s meziřádkovou vzdáleností 75 cm. Další variantou, kterou stroj nabízí je výsev sóji a čiroku. Jedním secím strojem je tedy nyní možné zasít 6 různých plodin, čímž se rozšiřuje jeho využití, včetně letního období.

Podle potřeby plodiny je možné přesně nastavit hloubku setí od 1 do 9 cm. Výsevní botka je vybavena opěrnými kolečky pro udržování hloubky a nastavitelnými záchytnými kolečky pro uklidnění osiva ve výsevní drážce. Další možnou výbavou jsou krycí talíře, upravující zasetý hrůbek a rovněž různé typy přitlačovacích kol. Jejich tvar a nastavení se volí podle konkrétních půdních podmínek a můžeme vybírat kolečka klasická, prstová, hřebová apod. Ne vždy a u všech plodin je nutné mít tuto plnou výbavu, ale pro pokrytí různých půdních a klimatických podmínek je tato doplňková výbava k dispozici.

Maestro 12 RC má malé tahové nároky a je doporučen traktor s výkonem nad 120 koní. V našem případě, byl stroj spojen s traktorem JCB Fastrac 3230. Doporučená pracovní rychlost soupravy je až 12 km/hod, ale ta se týká především případů, kdy sejeme kukuřici, případně slunečnici a řepku. U cukrové řepy je standardní rychlost 8 km/hod a na perfektně připravených pozemcích až 10 km/hod.
S možností vyšší pracovní rychlosti, větší hloubky uložení osiva a reakcí na stav pozemku souvisí i nastavení přítlaku na výsevní botky od 150 až do 350 kg. Do sériové výbavy stroje patří počítání zrn na jednotlivých botkách a také postupné uzavírání botek při dosévání klínů.

Tento konkrétní secí stroj firmy Pekass je dále vybaven automatickým nastavováním přítlaku podle okamžitých půdních podmínek. Výbavou na přání může být dále regulace výsevu na krajních a vnitřních botkách, pro dodržení stejného počtu zrn při jízdě v oblouku.
Secí stroj Maestro v provedení RC je dále možné spojit se zásobním vozem Pronto AS nebo se strojem Focus TD. Tím se může rozšířit využití těchto zásobních vozů a využití Maestra také s přihnojením.

Příště popíšu průběh setí cukrové řepy a úpravu stroje k setí kukuřice.