Nový radličkový kypřič Terrano GX

Další novinkou firmy Horsch, se kterou od letoška budeme setkávat na polích, je nová řada kypřičů Terrano GX. Jedná se o stroje, u kterých může zájemce volit mezi 3-řadovým a 4-řadovým provedením, v nabídce je i bohatá škála různých pěchů.

Obě provedení Terrana GX mají stejné rozteče mezi navazujícími radličkami, tj. 28,5 až 31,5 cm a také stejný počet radliček při stejném záběru. To také určuje hlavní rozdíly mezi oběma variantami. Tím je především větší průchodnost 4-řadové varianty v obtížnějších půdních podmínkách a při zpracování pozemků s velkým množstvím posklizňových zbytků, především při zapravování meziplodin. Terrano GX ve 3-řadovém provedení má díky světlé výšce rámu 850 mm ve většině situací také výbornou průchodnost, a oproti 4-řadové variantě potřebuje o nižší tahový příkon.

Obě provedení používají pracovní orgány TerraGrip III. generace s přítlakem 550 kg. Díky těmto parametrům jsou kypřiče Terrano GX vhodné také pro středně hluboké až hluboké kypření, a samozřejmě i pro podmítku, tedy pro hloubky v rozsahu 3 až 25 cm. Nastavení pracovní hloubky je možné mechanicky nebo hydraulicky pomocí pěchu  a předních opěrných kol.

Terrano GX umí velmi dobře rozdrobit půdu, promíchat ji s posklizňovými zbytky a urovnat povrch pozemku. Díky výběru z 5 variant pěchů je možné zvolit odpovídající výbavu podle půdních podmínek v každém podniku. Speciální pěch do mokrých podmínek dále rozšíří uplatnění stroje během sezony. Je možné ho osadit všemi typy radliček.

Kypřič Terrano GX se dodává v záběrech 4; 5 a 6 m, přičemž například označení 4.3 GX znamená záběr 4 m a provedení ve 3 řadách. Označení 5.4 GX znamená záběr 5 m a provedení ve 4 řadách. Podvozek Terrana GX se nachází za poslední řadou radliček, před urovnávacími talíři. Pro lehčí půdy je možné talíře nahradit nivelačními péry.
Pro ideální využití tahového příkonu je Terrano GX vybaveno posilovačem trakce, který v pracovní poloze dotěžuje zadní nápravu traktoru o 1.200 kg. Tato posilovací funkce se aktivuje automaticky po přepnutí zdvihacího hydraulického okruhu do plovoucího režimu, bez potřeby dalšího hydraulického vybavení.