Pěstování ozimé řepky v Uniagris Pěnčín a.s. - pokračování

Ozimá řepka je mezi zemědělci ceněna nejen jako významná tržní plodina, ale i jako velmi dobrá předplodina do osevního postupu. S tím, jak se zvětšuje její výměra, rostou i nároky na její pěstování. Jestliže má přinášet ekonomický efekt, musí se dosáhnout výnosu alespoň 4 t/ha a přitom se nesmí udělat chyba. Založení kvalitního porostu řepky je tedy základním předpokladem, na kterém se nechá dále stavět.

Koncem roku 2016 jsem napsal příspěvek o tom, jak v akciové společnosti Uniagris Pěnčín zakládají ozimou řepku do hrůbků secím strojem Focus 6 TD a jak vypadají porosty před příchodem zimy (čtěte zde - klikněte).

Letos chci tento podnik opět připomenout a ukázat, s jakou spolehlivostí zde využívají metodu Focus pro založení špičkových porostů.

Na fotografiích vidíme krásný porost ozimé řepky na pozemku Zárybničí  o výměře 85 ha v KÚ Pěnčín. Po sklizni jarního ječmene byl na podrcenou slámu aplikován digestát a zapraven do hloubky 12 cm talířovým podmítačem Joker 6 HD. Během necelých 3 dnů od 18. do 21.8.2017 byl pozemek zasetý Focusem 6 TD odrůdou Kuga s výsevkem 40 zrn/m².
Secí stroj Focus byl osazený novými radličkami ULD Plus, kterými rozpracoval půdu do hloubky 28 cm. Současně uložil radličkami do půdy 100 kg Amofosu/ha, z toho 50% hnojiva do plné hloubky kypření a 50% hnojiva do povrchové vrstvy půdy.
Během 3 až 4 dnů řepka vzešla na celém pozemku. Při prvních listech výdrolu jarního ječmene byl aplikován graminicid se 30 l DAMu/ ha. V pěti listech řepky proběhla první aplikace tebuconazolu dávkou 0,7 l/ha. Druhá aplikace tebuconazolu 0,5 l/ha se uskutečnila 15. října.

Stav rostlin jsem zaznamenal na fotografiích dne 1. 11. 2017. Do takového porostu se jistě může investovat.