Technologie Cruiser + Serto - pokračování

Dnes chci navázat na svůj minulý příspěvek, který se týkal novinek Cruiser XL a Serto SC (čtěte zde- klikněte).

Stroj Cruiser XL je určený především pro klasickou podmítku do hloubky mezi 3 a 15 cm. Ta se nastavuje pomocí předních vodících kol a zadního pěchu. Díky dlouhému rámu, který umožňuje rozmístění radliček do 6 řad, velmi dobře Cruiser XL urovnává povrch, drobí půdu na jemné agregáty a míchá posklizňové zbytky. To je podpořeno také malou vzdáleností 15 cm mezi navazujícími radličkami. Při šestiřadovém uspořádání je vzdálenost mezi sousedními radličkami 900 mm, což při výšce rámu 700 mm zajišťuje rovněž vysokou průchodnost stroje i při velkém množství posklizňových zbytků na povrchu pozemku.
Pro podmítku je vhodné používat některý ze 3 typů radliček o šířkách 50, 80 nebo 100 mm. Radličky jsou uchyceny šrouby na předepnuté slupici s přítlakem 150 kg, což zaručuje stálou geometrii v nastavené hloubce i v obtížnějších podmínkách. Za radličkami jsou urovnávací talíře a dále následují pěchy. Zde je možné volit z 5 různých variant pěchu včetně nového SteelFlexu a RingFlexu. Mezi radličkami a urovnávacími talíři je uložen podvozek, který slouží k přepravě po komunikaci a také k otáčení na souvrati. Pomocí posilovače trakce je automaticky dotížena zadní náprava traktoru o 1 200 kg.
Další využití stroje Cruiser XL bude při velmi účinném potlačení výdrolu a plevelů v období mezi podmítkou a finální přípravou před setím. Zde firma Horsch zareagovala na připravovaný zákaz využívání glyfosátu. Pro likvidaci plevelů bude nejvhodnější nasazení šípových radliček, které zajistí podříznutí celého profilu půdy.
Cruiser XL je velmi vhodný pro předseťovou přípravu půdy, především na těžších půdách a také pro jediný jarní přejezd před setím, kdy potřebujeme půdu pouze otevřít a nezasahovat do větší hloubky. Osobně doporučuji tento stroj pro nasazení před všemi secími stroji, podobně jako se v současnosti používají různé typy kompaktorů. Hlavní přednosti se ovšem nabízí ve spojení se secím strojem Focus TD nebo novinkou Serto SC.
Cruiser XL je zatím k dispozici v záběrech 5, 6, 10 a 12 metrů.

Nový secí stroj Serto SC se vyznačuje především velkým pracovním záběrem 10 nebo 12 metrů a s tím spojeným velkým zásobníkem na osivo a případně hnojivo o objemu 6 000 litrů v poměru 50:50. Stroje Serto SC je samozřejmě možné sklopit do přepravní polohy o šířce 3,0 metry.
Dalším dominantním znakem na stroji je celoplošný pneumatikový pěch, jehož dobré vlastnosti a účinky známe z Pronta DC. Také zde platí, že jedno kolo připravuje identické výsevní podmínky pro dvě botky, přičemž meziřádková vzdálenost je v tomto případě 16,6 cm.
Serto SC používá secí botky PowerDisc, které jsou robustnější a které mají mohutnější pouzdra a ložiska. Závěs botky tvoří paralelogram, který je rovněž pevnější a robustnější, než běžně známe. Na rozdíl od velmi rychle reagujících botek TurboDisc ve strojích Pronto, jsou botky u Serta SC „lenivé“ a kopírují především podélné nerovnosti. Také proto je tento stroj doporučený hlavně do podmínek, kde jsou těžko zpracovatelné půdy s velkým podílem hrud. Zde se botky PowerDisc zanoří pod hroudy a neskáčou po nich. K tomu mohou mít přítlak až 150 kg/botku, který se mění hydraulicky. Pracovní hloubka se nastavuje nezávisle na přítlaku pomocí distančních podložek. Tím je zajištěno přesné uložení osiva do požadované hloubky. Serto SC má při práci velmi malý odpor a tím i nízkou tahovou potřebu, která začíná již na 30 koních na 1 metr záběru.
Secí stroj Serto SC je dále vybaven prolamovanými talíři, které mají za úkol narušit a prokypřit stopy za koly traktoru. Stroje je dále možné vybavit zásobníkem na mikrogranulát a jeho dopravu k osivu.
Nezanedbatelnou vlastností je malá šířka zásobníku, která umožňuje velmi dobrý přístup ke stroji při servisních úkonech a také dobrou viditelnost na výsevní botky.