Pozdní setí pšenice s přihnojením metodou G&F

Letošní deštivý konec podzimu a nástupu zimy v mnoha oblastech výrazně ovlivnily setí ozimých obilnin a jejich raný vývoj. V oblastech s těžkou jílovitou půdou nebyla výjimkou ani situace, kdy se kvůli množství srážek nepodařilo osít všechny plánované plochy a na jaře bude nutné dělat změny v osevních sledech.

V dnešním příspěvku chci ukázat pozdní setí pšenice po silážní kukuřici se současným přihnojením do řádku spolu s osivem tzv. metodou Grain&Fertilizer. Tento způsob přihnojení má význam především u pozdně setých plodin, protože hnojivo se nachází blízko klíčících rostlin a ty pak mají okamžitý přístup k živinám.

Fotografie jsem pořídil v podniku na Vysočině na středně těžké hlinitopísčité půdě. Pozemek byl po sklizni silážní kukuřice jednou zpracován talířovým podmítačem Joker 8 HD na hloubku 15 cm a následně těsně před setím jednou zpracován na hloubku 18 cm Terranem 5 FM. Selo se 18.10.2017 secím strojem Pronto 6 DC G&F, odrůda Turandot, výsevkem 4 MKS. Dohromady s osivem bylo aplikováno 90 kg hnojiva NPK 8-24-24. Hloubka talířové přípravy stroje byla nastavena mělce do 7 cm a hloubka setí byla zvolena 2,5 cm. Vzhledem k hrudovitějšímu povrchu a pracovní rychlosti 15,3 km/hod byl přítlak na botku nastaven na hodnotu 3,5. Otáčky ventilátoru pak při dávce 180 kg osiva a 90 kg hnojiva se zvýšily na 3 600 ot/min.

Secí stroj Pronto 6 DC G&F o záběru 6 m byl agregován s traktorem o výkonu 260 PS. Při pracovní rychlosti 15,3 ha/hod dosahovala souprava výkonu 5,6 ha/h.

Na snímcích z 8.12.2017 vidíme již plně zapojený porost ve 3 listech. Pšenice v současné době ještě neukončila podzimní vegetaci. V této fázi má pro rostlinu význam především dostatečná koncentrace fosforu v blízkosti kořenů, protože pšenici dochází zásoby v zrně a přechází na kořenovou výživu. Teď už si majitel porostu může přát jen dostatečnou sněhovou přikrývku, která by byla účinnou obranou proti případným holomrazům.