Úprava kypřiče Tiger do mokré půdy

Zpracování pozemků pro jarní osev zkomplikovalo na části Moravy mokro. Po častých dešťových srážkách je půda silně vlhká v celém profilu a povrch půdy už špatně vysychá. Kypřiče nejde utáhnout, protože mají pěchy obalené blátem a tažné prostředky trpí velkým prokluzem.

Někteří zemědělci se proto uchýlili k orbě, protože jízda v brázdě zlepší trakci traktoru a umožní tak pozemek zpracovat. Avšak kolo jedoucí v brázdě silně utuží podorniční vrstvu půdy a v hloubce 30 cm se dá za těchto podmínek utužení jen těžko odstranit. Dlouhotrvající silný mráz by mohl pomoci, půda by však musela promrznout do hloubky nejméně 40 cm, aby se poškození půdy odstranilo.

V jiné situaci jsou zemědělci, kteří vlastní kypřiče Terrano FM a MT, které mohou pracovat bez pěchu. Ti mohou i nadále pracovat, protože tahový odpor kypřiče se nezvětšuje (čtěte například zde – klikněte).

Ve DV Polanka nad Odrou kypřič tohoto typu sice nemají, přesto ale našli způsob, jak využívat ke zpracování půdy hloubkový kypřič Tiger 4 MT. Ten používá pneumatikový pěch, který není demontovatelný, ale v Polance ho upravili právě pro tyto podmínky. Po konzultaci odmontovali část pneumatik z pěchu a také kompletní mezikolový pěch TopRing. V takto upravené verzi Tiger MT pracuje i za mokra.

Na videu vidíme kypřič Tiger 4 MT tažený traktorem o výkonu 320 PS na pozemku Nerad v KÚ Věřňovice při zpracování půdy do hloubky 30 cm při pracovní rychlosti 8 až 10 km/h a při spotřebě nafty 15,6 l /ha.

Prostupnost pěchu se po vyjmutí pneumatiky značně zvýšila a tak už nemůže dojít k ucpávání prostor mezi pneumatikami a k celoplošnému nalepení. Jednotlivé pneumatiky se nyní rychle čistí. Velmi dobře tento pěch pracuje za vlhka i na pozemcích po kukuřici na zrno.